Lediga jobb som Lärare i förskola/Förskollärare i Borås

Se lediga jobb som Lärare i förskola/Förskollärare i Borås. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Borås som finns hos arbetsgivaren.

Förskollärare till Mariagårdens förskola

Ansök    Jun 26    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Mariagården, som är Borås äldsta förskola, är centralt belägen. Våra lokaler är stora, ljusa och funktionella. Här finns rum för aktiva lekar där man kan vara många tillsa... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Mariagården, som är Borås äldsta förskola, är centralt belägen. Våra lokaler är stora, ljusa och funktionella. Här finns rum för aktiva lekar där man kan vara många tillsammans. Det finns även små mysiga utrymmen där man kan få vara för sig själv och ta det lite lugnare.
Vår förskola har medarbetare i olika ålder, med olika kunskaper, erfarenheter och utbildning samt med olika etnisk bakgrund. Allt detta sammantaget ser vi som en styrka och som en förmån då vi gemensamt arbetar för att erbjuda en välkomnande och inbjudande miljö för de barn och föräldrar och som vistas på vår förskola.
Mariagårdens förskola ska vara en plats där vi kan uppleva trygghet och glädje tillsammans - både barn och vuxna. På vår förskola ser vi att gott samarbete oss emellan är en förutsättning för att skapa trygghet för barnen och dess familjer.
Vi är utomhus varje dag, ofta flera tillfällen om dagen. Vi håller ofta till på vår gård, som erbjuder möjligheter till många olika slags lekar och aktiviteter som att cykla, klättra, gräva i sandlådan eller utforska småkryp som lever i träd och buskar. Vår gård är helt nyrenoverad och blev färdig under mitten av höstterminen 2023. Vi besöker gärna någon av stadens alla lekplatser och parker och när tillfälle ges går vi också på besök på stadens olika museum.
På förskolans fem avdelningar fördelas barnen i olika grupper, där vi strävar efter att skapa en gruppsammansättning som är gynnsam för lek och lärande, men där vi också tar hänsyn till barnens åldrar. På Lönneberga och Junibacken går främst barn 1-3 år, nytt för kommande läsår är att Saltkråkan som tidigare var en yngrebarnsavdelning skall "växa med barnen" och vara en mellanbarnsavdelning. På Hattstugan och Bullerbyn går barn 3-5 år.
Vår målsättning är att ni varje familj ska känna sig välkomna, trygga och hemma i vår miljö samtidigt som barnen erbjuds en innehållsrik och utvecklande miljö.
Vi arbetar tematiskt med utgångspunkt i barnlitteratur, som vi gemensamt väljer inför nytt läsår. Kommande läsår skall vi arbeta med utgångspunkt i böckerna om "Strandskogen" som Matilda Ruta har skrivit.
Under läsåret 2024/2025 är förskolans prioriterade områden estetiska uttryckssätt och lärmiljöer. För vår del innebär det bland annat att vi ger barnen tillfälle att möta och lära i och om de olika estetiska uttryckssätten under året samtidigt som pedagogerna på förskolan deltar i kompetensutvecklande insatser med detta som fokus. Arbetet med lärmiljöer betyder att vi hela tiden försöker hitta nya sätt att organisera för lustfylld lek och lärande i inspirerande miljöer med en variation av material.
Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.


Förskollärare till Mariagårdens förskola

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera lek, aktiviteter och undervisning för barn i förskolan med utgångspunkt i förskolans läroplan samt vår förskolas prioriterade områden.
Vi ser samverkan med vårdnadshavare som en viktig del i vårt uppdrag och på vår förskola arbetar vi med det genom att planera och genomföra en god och trygg introduktion i förskolan för barn och vårdnadshavare, genom att genomföra uppföljnings- och utvecklingssamtal, och genom att hålla föräldramöten och olika "Drop in-träffar" under året.
Som förskollärare har du både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag ansvar för förskolans utbildning och undervisning och vi arbetar systematiskt med planering, utvärdering och analys i den digitala plattformen Unikum.
Vi samarbetar med andra förskolor i vårt område, barnhälsoteam, förskoleklass, skola och bibliotek och hos oss är kollegialt lärande en framgångsfaktor.
Som förskollärare hos oss får du möjlighet att utveckla ditt eget och kollegors arbete genom de utvecklingsgrupper som finns på förskolan som har regelbundna träffar. I grupperna deltar pedagoger från olika avdelningar och diskuterar förskolans undervisning.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se)
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se)

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som har ett intresse för barns delaktighet och inflytande över utbildningen. Du är positiv och nyfiken och vill lära tillsammans med barn. Du utforskar gemensamt med dem sådant de finner intressant. Du tycker att det är viktigt med lyhördhet, lösningsfokus och förståelse för olika behov.
Det är meriterande om du har kunskap och/eller erfarenheter av organisering av lärmiljöer, de estetiska uttryckssätten eller flerspråkighet.
Anställningsintervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan nu, vi ser fram emot att träffa dig!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Visa mindre

Förskollärare till Björkgårdens förskola

Ansök    Jun 20    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Björkgården är en av Borås Stads fem litteraturdiplomerade förskolor. Vi har ett nära samarbete med bibliotekspedagog och bokbussen besöker förskolan varje månad. Genom li... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Björkgården är en av Borås Stads fem litteraturdiplomerade förskolor. Vi har ett nära samarbete med bibliotekspedagog och bokbussen besöker förskolan varje månad. Genom litteratur arbetar vi för att stimulera barnens språk- och läsutveckling Vi har stor tillgång till litteratur i vårt sagorum, minibibliotek för hemlån av böcker samt inspirerande litteratur i varje lärmiljö. Vi har ett gemensamt boktema där vi genom litteratur och happenings vill inspirera och ge förutsättningar för varje barns språkutveckling.
På Björkgårdens förskola arbetar vi för att alla ska känna sig välkomna och trygga. Alla som arbetar på förskolan är viktiga bärare av förskolans värdegrund. Dialogen vi för håller en professionell nivå där vi sätter barnet i centrum. Vår undervisning utgår från varje barns behov och intressen där förskolans läroplan ligger som grund. Vi möter varje barn utifrån deras förutsättningar med ett lågaffektivt förhållningssätt och där barnens nyfikenhet är grunden till all undervisning och lärande. Genom kartläggning och analys av vårt pedagogiska arbete skapar vi förutsättningar för att utmana barnen i deras sökande efter kunskap.
Björkgårdens förskola ligger i ett villaområde i Sjömarken med närhet till skog och natur, samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan består av sex avdelningar med rymliga lokaler och med två stora utegårdar samt en mindre gård. På Lingon och Hallon går barn i åldrarna 1-2 år och på Smultron, Blåbär, Björnbär och Rönnbär går barn i åldrarna 2-6 år.
På Björkgården har vi en egen kock som tillagar maten på plats varje dag.


Förskollärare till Björkgårdens förskola

Arbetsuppgifter

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Du tillsammans med dina kollegor driver förskolans utveckling framåt genom kollegialt lärande. Du ansvarar för undervisningen och att barns lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och analyseras. Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.
Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Övrig information

Har du några frågor eller är nyfiken på att veta mer om tjänsten är ansvarig rektor nåbar till och med fredagen den 5 juli!
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med en stor portion upptäckarlust för att kunna ge våra barn den bästa möjliga pedagogiska starten i det livslånga lärandet. Vi vill ta till vara på varandras olikheter för att tillsammans lära oss mer och ser samverkan som naturlig för att organisera dagen så att kompetenser nyttjas på bästa sätt.
Vi ser fram emot att träffa dig som har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, vill utvecklas och hjälpa till att driva verksamheten framåt i enlighet med läroplanen och gällande styrdokument. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt samt arbetar med nyfiken respekt för barnen, deras självständighet och deras inflytande. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla människor vi möter på förskolan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare till Silverpoppelns förskola

Ansök    Jun 26    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Silverpoppelns förskola öppnade i april 2019 och ligger centralt på Göta. På Göta har vi en mångfald av olika kulturer och språk och därför har vi valt profilering SPRÅK O... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Silverpoppelns förskola öppnade i april 2019 och ligger centralt på Göta. På Göta har vi en mångfald av olika kulturer och språk och därför har vi valt profilering SPRÅK OCH KOMMUNIKATION med IKT som verktyg.
Vi arbetar språkfrämjande genom att erbjuda lek, samspel och kommunikation i rum med olika teman. Dessa teman är verktyg för att kunna utmana barnen och väcka intresse för olika målområden i läroplanen. Språk utvecklas genom möten med andra vuxna och barn, samt vid konkreta upplevelser av händelser, miljöer och aktiviteter. Utifrån denna teori har vi skapat många platser för barnen att mötas på. Vi ger barnen förutsättningar att både leka och utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, teater, rörelse, sång, musik mm. Digitala verktyg användas som komplement för att underlätta det arbetet, samt för att ge leken och lärandet en ny dimension.
Vi på Silverpoppeln erbjuder dig en arbetsplats där glädje, vi-känsla och en positiv barnsyn står i centrum. Vi vill att du tillsammans med oss bi-drar till att utveckla vår verksamhet.


Förskollärare till Silverpoppelns förskola

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som delar vårt intresse för att arbeta med vår profilering. Du är en nyfiken och medforskande pedagog som utifrån gällande styrdokument planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar verksamheten tillsammans med oss andra. Som medvetet närvarande pedagog ska du arbeta för att ge barnen en trygg, lärorik och kreativ tid hos oss. En viktig del i arbetet är att skapa lärmiljöer som stimulerar, inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande, och som skapar möten, kommunikation och lek.
Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.


Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. För att passa in på Silverpoppelns förskola behöver du vara en bra lagspelare och ha en god samarbetsförmåga. Du ska vara idérik, prestigelös, målmedveten, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du ser möjligheterna med att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt område. Oavsett om du är nyexaminerad eller arbetat länge är du varmt välkommen att söka.
Vi ser det också som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet som pedagogista, ateljerista, musikpedagog, dramapedagog, arbete med IKT, flerspråkighet och utomhuspedagogik
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Visa mindre

Förskollärare till Skattkistans förskola

Ansök    Jun 4    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi söker förskollärare till vårt team på Skattkistan! Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi söker förskollärare till vårt team på Skattkistan!
Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter gärna ut vårt språkarbete i vår närliggande rika natur, där barnen ges möjlighet att vara nyfikna på naturen och språket. Som en del i vårt arbete har vi ett samarbete med biblioteket på Sjöbo. Vi möjliggör att barnen får möta språk dagligen i olika sammanhang och med olika uttryckssätt. På Skattkistan är vi stolta över vårt medvetna arbete kring förhållningssätt och bemötande, både inom förskolans organisation och med externa samverkansparter, vilket ger en god och trygg utbildning för våra barn.


Vårt prioriterade område är lärmiljöer med inriktning på pedagogens roll i lärmiljön. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas. För större måluppfyllelse och för att komma längre är pedagogernas roll i barnens lek och pedagogernas aktiva deltagande i lärmiljöerna ett pågående utvecklingsområde i att implementera lekresponsiv undervisning som arbetssätt. Läsåret 2024-2025 kommer vi fokusera på barns språkutveckling och kommunikation.
På Skattkistan har vi olika forum där alla pedagoger är delaktiga i det gemensamma utvecklingsarbetet för att bibehålla en god kvalitet i utbildningen, vilket ger oss möjligheter att arbeta utifrån våra beprövade erfarenheter som möter de vetenskapliga teorierna. Detta arbete har bidragit till ett välfungerande kollegialt lärande. Tillsammans med dina kollegor skapar du en lärmiljö som bjuder in barnen till att vara och bli nyfikna.
Förskolan ligger på Sjöbo med närhet till skogen som används väl för utflykt, undervisning och lek. Förskolans utegård är upprustad och har en spännande utemiljö för lek och lärande.


Förskollärare till Skattkistans förskola

Arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. Vi använder Unikum som lärplattform.
Tillsammans med dina kollegor är du med och skapar goda förutsättningar för varje barn och formar en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Du får möjlighet att delta och bidra till det kollegiala lärandet genom dina kompetenser och erfarenheter.
Vår Förvaltning består av bra stöd- och utvecklingsfunktioner, vilket innebär att du som förskollärare kan erbjudas stora möjligheter till utveckling genom god kompetensutveckling.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).

Kvalifikationer

Vår förskola söker dig som är legitimerad förskollärare. Du får gärna vara såväl nyutbildad eller erfaren med många år i professionen. Hos oss får du möjlighet att ingå i en professionell arbetsgrupp som vill bedriva den bästa möjliga undervisningen för barnen. Vi ser gärna att du kommer till oss och bidrar med stor motivation, glädje och engagemang i vårt gemensamma uppdrag. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för våra yngsta medborgare, genom ditt förhållningssätt i mötet med varje barn. Vi förväntar oss att du liksom vi, vill skapa den bästa grunden, glädjen och förutsättning i det livslånga lärandet.
Nu tänker vi att du är nyfiken på vår förskola med engagerade och motiverade kollegor som har uppdraget i fokus. Vi välkomnar nyfikna frågor och kreativa ansökningar för att få möjlighet att mötas i en intervju.
Så, välkommen att söka du som är legitimerad förskollärare, nyutbildad eller snart är klar med din förskollärarutbildning!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare till Björkgårdens förskola

Ansök    Jun 19    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Björkgården är en av Borås Stads fem litteraturdiplomerade förskolor. Vi har ett nära samarbete med bibliotekspedagog och bokbussen besöker förskolan varje månad. Genom li... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Björkgården är en av Borås Stads fem litteraturdiplomerade förskolor. Vi har ett nära samarbete med bibliotekspedagog och bokbussen besöker förskolan varje månad. Genom litteratur arbetar vi för att stimulera barnens språk- och läsutveckling Vi har stor tillgång till litteratur i vårt sagorum, minibibliotek för hemlån av böcker samt inspirerande litteratur i varje lärmiljö. Vi har ett gemensamt boktema där vi genom litteratur och happenings vill inspirera och ge förutsättningar för varje barns språkutveckling.
På Björkgårdens förskola arbetar vi för att alla ska känna sig välkomna och trygga. Alla som arbetar på förskolan är viktiga bärare av förskolans värdegrund. Dialogen vi för håller en professionell nivå där vi sätter barnet i centrum. Vår undervisning utgår från varje barns behov och intressen där förskolans läroplan ligger som grund. Vi möter varje barn utifrån deras förutsättningar med ett lågaffektivt förhållningssätt och där barnens nyfikenhet är grunden till all undervisning och lärande. Genom kartläggning och analys av vårt pedagogiska arbete skapar vi förutsättningar för att utmana barnen i deras sökande efter kunskap.
Björkgårdens förskola ligger i ett villaområde i Sjömarken med närhet till skog och natur, samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan består av sex avdelningar med rymliga lokaler och med två stora utegårdar samt en mindre gård. På Lingon och Hallon går barn i åldrarna 1-2 år och på Smultron, Blåbär, Björnbär och Rönnbär går barn i åldrarna 2-6 år.
På Björkgården har vi en egen kock som tillagar maten på plats varje dag.


Förskollärare till Björkgårdens förskola

Arbetsuppgifter

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Du tillsammans med dina kollegor driver förskolans utveckling framåt genom kollegialt lärande. Du ansvarar för undervisningen och att barns lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och analyseras. Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.
Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med en stor portion upptäckarlust för att kunna ge våra barn den bästa möjliga pedagogiska starten i det livslånga lärandet. Vi vill ta till vara på varandras olikheter för att tillsammans lära oss mer och ser samverkan som naturlig för att organisera dagen så att kompetenser nyttjas på bästa sätt.
Vi ser fram emot att träffa dig som har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, vill utvecklas och hjälpa till att driva verksamheten framåt i enlighet med läroplanen och gällande styrdokument. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt samt arbetar med nyfiken respekt för barnen, deras självständighet och deras inflytande. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla människor vi möter på förskolan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare

Ansök    Jun 4    Malmen Montessori    Förskollärare
Malmen Montessori i Borås är naturskönt belägen strax intill vackra Ramnasjön i en stor, äldre och vacker tegelbyggnad. Vi är en av landets största montessoriskolor med ungefär 730 barn i förskola, grundskola och fritidshem och har drygt 120 anställda. Eleverna är indelade i åldersblandade grupper. Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa på förskolan. Vi letar efter dig med ett nyfiket förhållningssätt, som är positiv, an... Visa mer
Malmen Montessori i Borås är naturskönt belägen strax intill vackra Ramnasjön i en stor, äldre och vacker tegelbyggnad. Vi är en av landets största montessoriskolor med ungefär 730 barn i förskola, grundskola och fritidshem och har drygt 120 anställda. Eleverna är indelade i åldersblandade grupper.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa på förskolan.
Vi letar efter dig med ett nyfiket förhållningssätt, som är positiv, ansvarsfull, flexibel och trygg. Du har ett strukturerat, kreativt arbetssätt och är duktig på att inspirera och motivera eleverna till att upptäcka, lära och utvecklas.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket och är intresserad av montessoripedagogiken. Det är inte ett krav att vara montessoriutbildad utan fortbildning sker internt. Du är med och utvecklar vår verksamhet i relation till läroplanen och vår montessoriska bildningsplan.
Du stimulerar varje barn att bilda sig och växa med sina uppgifter och ger frihet under ansvar. Ur den friheten kan elevernas självständighet utvecklas, som sen ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i augusti månad 2024. För den här tjänsten tillämpar vi semestertjänst.
”Montessori först” är något vi vill att alla på Malmen Montessori ska uppleva. Det är ett förhållningssätt som ska prägla vår verksamhet. Vi bemöter vart barn på sitt sätt. Barn ska ges möjlighet att hitta sin inre drivkraft och disciplin för att stärka sin vilja att lära och nå sin fulla potential.
Genom montessori först och vart barn på sitt sätt skapar vi trygga, självständiga och nyfikna barn som har lust att lära sig. Barn med kunskaper - för livet. Alla barn är början på något stort.
Vår verksamhet drivs av en föräldraförening och vår huvudman är en styrelse där skolchef ingår, samt ledningsgrupp. Föräldrarna är våra stöttepelare och viktiga att ha en god kommunikation med.
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta HR-ansvarig Allan Sommarblad [email protected], 0708-10 11 46.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan!
#jobbjustnu
malmen.com Visa mindre

Förskollärare till Skattkistans förskola

Ansök    Jun 4    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi söker förskollärare till vårt team på Skattkistan! Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi söker förskollärare till vårt team på Skattkistan!
Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter gärna ut vårt språkarbete i vår närliggande rika natur, där barnen ges möjlighet att vara nyfikna på naturen och språket. Som en del i vårt arbete har vi ett samarbete med biblioteket på Sjöbo. Vi möjliggör att barnen får möta språk dagligen i olika sammanhang och med olika uttryckssätt. På Skattkistan är vi stolta över vårt medvetna arbete kring förhållningssätt och bemötande, både inom förskolans organisation och med externa samverkansparter, vilket ger en god och trygg utbildning för våra barn.


Vårt prioriterade område är lärmiljöer med inriktning på pedagogens roll i lärmiljön. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas. För större måluppfyllelse och för att komma längre är pedagogernas roll i barnens lek och pedagogernas aktiva deltagande i lärmiljöerna ett pågående utvecklingsområde i att implementera lekresponsiv undervisning som arbetssätt. Läsåret 2024-2025 kommer vi fokusera på barns språkutveckling och kommunikation.
På Skattkistan har vi olika forum där alla pedagoger är delaktiga i det gemensamma utvecklingsarbetet för att bibehålla en god kvalitet i utbildningen, vilket ger oss möjligheter att arbeta utifrån våra beprövade erfarenheter som möter de vetenskapliga teorierna. Detta arbete har bidragit till ett välfungerande kollegialt lärande. Tillsammans med dina kollegor skapar du en lärmiljö som bjuder in barnen till att vara och bli nyfikna.
Förskolan ligger på Sjöbo med närhet till skogen som används väl för utflykt, undervisning och lek. Förskolans utegård är upprustad och har en spännande utemiljö för lek och lärande.


Förskollärare till Skattkistans förskola

Arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. Vi använder Unikum som lärplattform.
Tillsammans med dina kollegor är du med och skapar goda förutsättningar för varje barn och formar en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Du får möjlighet att delta och bidra till det kollegiala lärandet genom dina kompetenser och erfarenheter.
Vår Förvaltning består av bra stöd- och utvecklingsfunktioner, vilket innebär att du som förskollärare kan erbjudas stora möjligheter till utveckling genom god kompetensutveckling.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).

Kvalifikationer

Vår förskola söker dig som är legitimerad förskollärare. Du får gärna vara såväl nyutbildad eller erfaren med många år i professionen. Hos oss får du möjlighet att ingå i en professionell arbetsgrupp som vill bedriva den bästa möjliga undervisningen för barnen. Vi ser gärna att du kommer till oss och bidrar med stor motivation, glädje och engagemang i vårt gemensamma uppdrag. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för våra yngsta medborgare, genom ditt förhållningssätt i mötet med varje barn. Vi förväntar oss att du liksom vi, vill skapa den bästa grunden, glädjen och förutsättning i det livslånga lärandet.
Nu tänker vi att du är nyfiken på vår förskola med engagerade och motiverade kollegor som har uppdraget i fokus. Vi välkomnar nyfikna frågor och kreativa ansökningar för att få möjlighet att mötas i en intervju.
Så, välkommen att söka du som är legitimerad förskollärare, nyutbildad eller snart är klar med din förskollärarutbildning!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare i förskoleklass på Bodaskolan F-6

Ansök    Maj 17    Borås kommun    Förskollärare
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relati... Visa mer
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.
Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.
Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som är en tydlig, god ledare och förebild, och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt, då är det här jobbet för dig.


Förskollärare i förskoleklass på Bodaskolan F-6

Arbetsuppgifter

Undervisning i förskoleklass och på fritidshemmet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i förskoleklass. Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket.

Övrig information

Läs mer om oss och hur det är att arbeta inom grundskola i Borås Stad
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du ska vara en given ledare som skapar intresse, engagemang och delaktighet i klassrummet/på fritidshemmet. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ett mångkulturellt område.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare

Ansök    Maj 23    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi söker förskollärare till vårt team på Skattkistan! Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi söker förskollärare till vårt team på Skattkistan!
Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter gärna ut vårt språkarbete i vår närliggande rika natur, där barnen ges möjlighet att vara nyfikna på naturen och språket. Som en del i vårt arbete har vi ett samarbete med biblioteket på Sjöbo. Vi möjliggör att barnen får möta språk dagligen i olika sammanhang och med olika uttryckssätt. På Skattkistan är vi stolta över vårt medvetna arbete kring förhållningssätt och bemötande, både inom förskolans organisation och med externa samverkansparter, vilket ger en god och trygg utbildning för våra barn.


Vårt prioriterade område är lärmiljöer med inriktning på pedagogens roll i lärmiljön. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas. För större måluppfyllelse och för att komma längre är pedagogernas roll i barnens lek och pedagogernas aktiva deltagande i lärmiljöerna ett pågående utvecklingsområde i att implementera lekresponsiv undervisning som arbetssätt. Läsåret 2024-2025 kommer vi fokusera på barns språkutveckling och kommunikation.
På Skattkistan har vi olika forum där alla pedagoger är delaktiga i det gemensamma utvecklingsarbetet för att bibehålla en god kvalitet i utbildningen, vilket ger oss möjligheter att arbeta utifrån våra beprövade erfarenheter som möter de vetenskapliga teorierna. Detta arbete har bidragit till ett välfungerande kollegialt lärande. Tillsammans med dina kollegor skapar du en lärmiljö som bjuder in barnen till att vara och bli nyfikna.
Förskolan ligger på Sjöbo med närhet till skogen som används väl för utflykt, undervisning och lek. Förskolans utegård är upprustad och har en spännande utemiljö för lek och lärande.


Förskollärare

Arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. Vi använder Unikum som lärplattform.
Tillsammans med dina kollegor är du med och skapar goda förutsättningar för varje barn och formar en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Du får möjlighet att delta och bidra till det kollegiala lärandet genom dina kompetenser och erfarenheter.
Vår Förvaltning består av bra stöd- och utvecklingsfunktioner, vilket innebär att du som förskollärare kan erbjudas stora möjligheter till utveckling genom god kompetensutveckling.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).

Kvalifikationer

Vår förskola söker dig som är legitimerad förskollärare. Du får gärna vara såväl nyutbildad eller erfaren med många år i professionen. Hos oss får du möjlighet att ingå i en professionell arbetsgrupp som vill bedriva den bästa möjliga undervisningen för barnen. Vi ser gärna att du kommer till oss och bidrar med stor motivation, glädje och engagemang i vårt gemensamma uppdrag. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för våra yngsta medborgare, genom ditt förhållningssätt i mötet med varje barn. Vi förväntar oss att du liksom vi, vill skapa den bästa grunden, glädjen och förutsättning i det livslånga lärandet.
Nu tänker vi att du är nyfiken på vår förskola med engagerade och motiverade kollegor som har uppdraget i fokus. Vi välkomnar nyfikna frågor och kreativa ansökningar för att få möjlighet att mötas i en intervju.
Så, välkommen att söka du som är legitimerad förskollärare, nyutbildad eller snart är klar med din förskollärarutbildning!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Lärare i förskoleklass på Målsrydskolan

Ansök    Maj 15    Borås kommun    Förskollärare
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Målsrydskolan är en liten, trivsam skola nära till natur och utemiljö. Hos oss finns förskoleklass, fritidshem och skola för årskurs 1-6. Vi på Målsrydskolan vill att elever och vuxna ska känna inspiration genom demokratiska arbetssätt. Vi är ly... Visa mer
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Målsrydskolan är en liten, trivsam skola nära till natur och utemiljö. Hos oss finns förskoleklass, fritidshem och skola för årskurs 1-6. Vi på Målsrydskolan vill att elever och vuxna ska känna inspiration genom demokratiska arbetssätt. Vi är lyhörda inför elevers förkunskaper och intressen samt gör eleverna delaktiga i sin egen utveckling. Ett målfokuserat arbete där eleverna ser sin egen utveckling. Alla ska utvecklas utifrån sin individuella förmåga samt äga och ta ansvar för sitt eget lärande. Genom vårt likabehandlingsarbete som utgår från diskrimineringsgrunderna samverkar personal och elever för en trygg skola.


Lärare i förskoleklass på Målsrydskolan

Arbetsuppgifter

Du kommer planera, genomföra och utveckla verksamheten i enlighet med förskoleklassens läroplan och andra styrdokument. Du ansvarar för planering och genomförande av det pedagogiska arbetet. Du ingår i ett arbetslag som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6 där ni tillsammans arbetar med verksamhetsövergripande frågor. Viss del av arbetstiden är förlagd till fritidshemmet som bedrivs i egna lokaler på skolan.

Övrig information

Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass alternativt förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du ska vara engagerad och tydlig. Du ska kunna se varje elevs behov och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar, så att varje elev kan utvecklas efter sin förmåga. Vi jobbar i arbetslag så vi behöver dig som gillar att samarbeta, är flexibel och gillar nya utmaningar. Vi ser även att du har goda ledaregenskaper, är trygg och har lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och övrig personal på skolan.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare till Tallbackens förskola

Ansök    Maj 15    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi söker nu förskollärare som vill bli del av vårt engagerade team! På Tallbacken arbetar vi utifrån profilen hållbar utveckling med utgångspunkt i några av de globala mål... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi söker nu förskollärare som vill bli del av vårt engagerade team!
På Tallbacken arbetar vi utifrån profilen hållbar utveckling med utgångspunkt i några av de globala målen. I olika processer vill vi göra skillnad här och nu men också för framtiden. Profilen ska löpa som en råd tråd genom utbildningen och lägga grunden för goda vanor och en hälsosam, hållbar framtid för barnen.
Vår utgångspunkt är att erbjuda en tillgänglig utbildning som präglas av en trygg och tillåtande atmosfär där varje barn ska känna sig trygg, bekräftad och accepterad för den man är. Varje barn ska få den stimulans och stöttning som just det barnet behöver, samt få möjlighet att uppleva tillit till sig själv och den egna förmågan. Det är också viktigt för oss att varje barn får känna delaktighet och gemenskap och att tiden i förskolan är begriplig och hanterbar. Som pedagog är det viktigt att vara lyhörd, nyfiken och delaktig inför barnens utforskande, upptäckter och individuella behov, samt ta en aktiv roll när det gäller att utveckla undervisningen med utgångspunkt i detta, läroplanens mål samt våra prioriterade områden.
Tallbacken har ett fantastiskt läge med en varierad närmiljö. Naturen och samhället runtomkring används därför återkommande som kompletterande och inspirerande lärmiljöer.
Välkommen på framtidens resa tillsammans med oss - en resa kantad av utvecklingsmöjligheter och lärande med fokus på varje barns och medarbetares unika potential och behov. Hos oss på Tallbacken ges alla anställda möjlighet att delta i det gemensamma utvecklingsarbetet, både enskilt och genom olika gemensamma forum. Tillsammans kan vi göra skillnad!


Förskollärare till Tallbackens förskola

Arbetsuppgifter

Som förskollärare på Tallbackens förskola ansvarar du för att planera, genomföra och analysera undervisning utifrån läroplan, förskolans prioriterade område samt varje barns och barngrupps specifika behov. Du ansvarar också för att leda det systematiska kvalitetsarbetet, men allt detta sker i nära samarbetet med övriga kollegor - tillsammans skapar ni goda möjligheter för barnens utveckling och lärande.
Som ett led i förskolläraruppdraget har du både enskild och gemensam pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat, samt tillgång till egen Ipad. På Tallbacken har vi gemensamma SKA-kvällar där all personal ges möjlighet till gemensamt utvecklingsarbete utifrån våra prioriterade områden, förskollärarna har ett extra ansvar att leda arbetet framåt vid dessa tillfällen. Som förskollärare på Tallbacken finns det dessutom möjlighet att ingå i förskolans utvecklingsgrupp där särskilt fokus läggs på vårt prioriterade utvecklingsområde.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).

Kvalifikationer

Du skall vara legitimerad förskollärare.
För att lyckas i rollen som förskollärare hos oss skall du inspireras och drivas av utvecklingsarbete och ha god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Det är även viktigt med god kommunikationsförmåga och att kunna skapa relation med andra.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med tillgänglig utbildning, tillgängliga lärmiljöer, bildstöd eller TAKK samt/eller kunskap kring och intresse för att arbete med hållbar utveckling i ett utbildningssyfte.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare till Lundens förskola

Ansök    Maj 15    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Profil Lundens förskola Lek och Idrott = Lekstyrka Leken utgör bas i förskolans dagliga arbete med och för barn. Lek och barns intresse är inspirationskällor vid utformande... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Profil Lundens förskola
Lek och Idrott = Lekstyrka
Leken utgör bas i förskolans dagliga arbete med och för barn. Lek och barns intresse är inspirationskällor vid utformande av förskolans lärmil-jöer som möjliggör utvecklande av barns lek och lärande. Barns utveckl-ingsmöjligheter stimuleras av aktiva lekande vuxna som iscensätter och tar vara på leken som gynnar deras kommunikation, samspel och utbild-ning, i både planerade och spontana undervisningssituationer.
Styrkan ligger i rörelseglädjen och att utveckla en rörelseförståelse hos barn. Det skapas genom förskolans utbildning som präglas av lek- och idrottsaktiviteter, vilka grundar för glädjefyllda rörelseupplevelser. Posi-tiva rörelseupplevelser uppnås genom att låta den fysiska aktiviteten ut-göra ett dagligt och naturligt inslag i undervisningen och medför att vi kan stimulera barns förståelse för sin egen hälsa och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan.
Förskolan satsar på en välbalanserad dag utifrån lek, rörelse, kost och återhämtning. Det uppnås genom organisering och medveten undervis-ning för leken och de fysiska aktiviteterna utifrån intentioner i Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018). Förskolans uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för barns livslånga lärande där leken har en central roll för utvecklingen genom varierande aktiviteter och ett pedagogiskt inne-håll (Lpfö 18 2018, s. 8). Därmed kan barns lekstyrka och rörelseglädje värnas om när kraften i lek och idrott tas tillvara.

Vi välkomnar fler barn och söker förskollärare som vill vara med på vår fortsatta resa.
Lundens förskola välkomnade sina första barn och vårdnadshavare i oktober 2021 och kommer succesivt fortsätta utöka verksamheten under 2023- 2024. Lundens förskola är belägen på Bergsäter, på bottenplan i ett nybyggt lägenhetsområde. Förskolan har en skyddad innergård, som är inredd utifrån förskolans profil. Här finns det plats för lek, idrott och återhämtning. Skogen ligger på flera sidor om förskolan, som också har närhet till Annelundsparken och centrum.
Förskolan är byggd utifrån Skolverkets rekommendationer om mindre barngrupper och vi arbetar i storarbetslag om två-tre hemvister, i syfte att skapa goda relationer och arbetsmiljö för både barn och pedagoger.
Brinner du för att främja barns hälsa och lekfullhet? På Lundens förkola arbetar vi med:
En framtagen Rörelsepolicy, där vi bl a erbjuder planerade rörelseaktiviteter dagligen, återhämtande aktiviteter dagligen, samtal om kost och hjärna med barn
Erbjuder barn en variation av idrottsformer
Vi arbetar med PEP Förskola, både som samarbetspartner och inspirationskälla
Vi är medlekande vuxna


Förskollärare till Lundens förskola


Arbetsuppgifter

Som förskollärare på Lunden har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram.
Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument.
Använda sig av dokumentation i syfte att följa upp, och utvärdera resulta-ten från planerad verksamhet.
Som förskollärare ska du stå bakom och upprätthålla den gemensamma värdegrunden vår verksamhet vilar på.
På förskolan har vi en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation som alla är en del i.
Förskolan har ett aktivt hälsoarbete för att främja en god arbetsmiljö och välbefinnande.
För att kunna lyckas med ditt uppdrag kommer du få PUT (pedagogisk utvecklingstid), både enskild och gemensamt i ditt arbetslag.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill vara med i en verksamhet med Lek och Idrott som profil.
Vi söker dig som vill vara med och skapa glädje och kunskap och ge barnen en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss.
Du har intresse eller kunskaper inom barns Lek och/eller idrott för barn.
Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas.
Du är positiv, har ett reflekterade arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i arbetet.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandras styrkor.
Vi värderar personlig lämplighet högt, ett gott bemötande, serviceförmåga och förmåga att tänka positivt även i utmanade situationer.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan." Visa mindre

Förskollärare till Äventyrets förskola

Ansök    Maj 15    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Varje dag är ett Äventyr för barnen där lärande genom lek är i fokus. Med leken i centrum får barnen utveckla sin fantasi, kreativitet och sociala kompetens. Våra lärmilj... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Varje dag är ett Äventyr för barnen där lärande genom lek är i fokus.
Med leken i centrum får barnen utveckla sin fantasi, kreativitet och sociala kompetens.
Våra lärmiljöer ska inspirera barnens lek, få dem att vilja undersöka och tänka i nya banor, såväl inne som ute. Där miljön är föränderlig utifrån barnens önskemål, behov och intressen.
På Äventyret tror vi på det kompetenta barnet och kommer arbeta med att förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Tillsammans be-driver vi en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar barnets ny-fikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär ständigt av och med varandra och har alltid barnets bästa och leken som utgångspunkt.
För oss är det viktigt att barnen ska känna trygghet och trivsel. Vi vill utveckla deras nyfikenhet, självkänsla och förmåga att fatta egna beslut. Vi är medupptäckande pedagoger och målsättningen är att våga säga Ja och att ha ett positivt förhållningsätt. Vi utgår ifrån förskolans läroplan och är närvarande vuxna som fångar upp barnens intressen och använder detta för att utveckla, stötta barnen i deras lärande och utvecklandet av den pedagogiska verksamheten.


Förskollärare till Äventyrets förskola

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällnade styrdokument. Du tar också vara på både spontan och styrd lek för att bedriva undervisning. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål. Vi söker en förskollärare med ny tänk som bidrar till utveckling av utbildning och organisation.
Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.
Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer.
Som pedagog är du engagerad, nytänkande och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete. Du är trygg att arbeta med barn som utmanar och bemöter barn som har extra behov av stöd med ett lågaffektivt bemötande och ser styrkor hos barnen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under våren är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan." Visa mindre

Förskollärare till Vildmarkens förskola

Ansök    Maj 7    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi söker nu förskollärare till vårt team! På Vildmarken arbetar vi utifrån ett projektinriktat arbetssätt som utgår ifrån barnens behov och intressen samt använder oss a... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi söker nu förskollärare till vårt team!
På Vildmarken arbetar vi utifrån ett projektinriktat arbetssätt som utgår ifrån barnens behov och intressen samt använder oss av olika estetiska uttrycksformer. Genom vårt samarbete med Borås Djurpark utvecklar vi barns förmåga till empati, medkänsla och ansvarstagande för både människor och djur. Sedan vi startade förskolan för ca 3,5 år sedan har vi byggt upp lustfyllda lärmiljöer på alla hemvister där mötesplatserna ger barn möjlighet att utvecklas och lära. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas.
På Vildmarken har vi flera forum där alla pedagoger är delaktiga i det gemensamma utvecklingsarbetet, för att bibehålla en god kvalité i utbildningen.
Under hösten 2023 åkte en del av pedagogerna på Vildmarken till Reggio Emilia för att inspireras och ta del av deras arbete kring lärmiljöer, projektarbete och pedagogisk dokumentation. Inspirationen från resan är en del av vårt utvecklingsarbete.
Förskollärare till Vildmarkens förskola

Arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. I nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget skapar du möjligheter för barns utveckling och lärande.
Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. För att kunna planera och dokumentera har du tillgång till en egen Ipad.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).


Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.


Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).Kvalifikationer

Du måste vara legitimerad förskollärare.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbeta med att skapa lustfyllda lärmiljöer där estetiska uttrycksformer är i fokus, arbete med projektinriktat arbetssätt och har intresse av djur och natur.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare heltid

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete i förskola. Tjänsten är placerad på Guldbaggens förskola, som är en del av Borås kristna skola. Planerad start i augusti 2024. Du är bra på att planera och genomföra en strukturerad, kreativ och lärorik undervisning som skapar trygghet och nyfikenhet hos barnen. Du är positiv, har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar med tydlig förankring i läroplanen och är mån om att ska... Visa mer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete i förskola. Tjänsten är placerad på Guldbaggens förskola, som är en del av Borås kristna skola. Planerad start i augusti 2024.
Du är bra på att planera och genomföra en strukturerad, kreativ och lärorik undervisning som skapar trygghet och nyfikenhet hos barnen. Du är positiv, har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar med tydlig förankring i läroplanen och är mån om att skapa goda relationer.
Du kommer till en arbetsplats där den kristna profilen utgör en naturlig del i arbetet. Vi är måna om varandra och tar ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö.
Vi behandlar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare till Växthusets förskola

Ansök    Apr 16    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! På Växthusets förskola står leken i fokus där leken är barnens främsta verktyg för att lära. Leka för att Lära, Leva och Lyckas är det som representerar vår förskola och n... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

På Växthusets förskola står leken i fokus där leken är barnens främsta verktyg för att lära.
Leka för att Lära, Leva och Lyckas är det som representerar vår förskola och namnen på våra avdelningar.
Vi tror på alla barns förmåga att vilja och kunna lära sig, där vi verkar för att alla barn ska vilja och våga utforska. Varje enskild individ ska få möjlighet att på sikt bli ansvarstagande och empatiska individer som fungerar väl i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen skall präglas av barnens intressen och möjligheter till nya upplevelser, erfarenheter och lärande.
Varje dag ska barnen på Växthusets förskola få möta pedagoger som är närvarande, uppmuntrande, inspirerande, engagerade, tillåtande och intresserade. Pedagogerna har en vilja att vara på just Växthusets förskola och vill skapa möjligheter för barnen att få känna glädje, upptäcka, prova och utforska för att lyckas. Som pedagog har man tilltro till varje barn, man uppmärksammar varje barn och man är en förebild för dem där man stödjer, stöttar och pushar alla barn.
Oavsett om du är barn eller vuxen skall man respekteras och vi har en öppen inställning gentemot alla vi möter på vår förskola, där alla är lika mycket värda och behövs för att skapa trygga barn.
De prioriteringar vi gör utgår från barnens bästa i fokus även när det går emot en pedagogs önskningar. Detta är en grund för att vara professionella pedagoger med rätt fokus, som är väl förtrogna med sitt uppdrag och syfte på Växthusets förskola.
Växthusets förskola ligger i samhället Bredared, en bit utanför Borås, med närhet till skogen och dess fantastiska möjligheter. Naturen och närmiljön är naturliga inslag och en stor inspirationskälla i vår undervisning. Vi har två gårdar som vi delar upp oss på som har flera lekanordningar mm att erbjuda.
Vår utbildning utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 18 och under 2024 arbetar vi med våra prioriterade områden som just nu är lärmiljöer på förskolan.


Förskollärare till Växthusets förskola

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål.
Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.
Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.
Vi har pedagogiska måndagar varannan vecka i schemat vilket innebär att all personal arbetar till 18.30 varannan måndag.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se).
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se).

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som tillsammans med barnen på Växthuset vill vara med och utforska och upptäcka. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla utbildningen. Du har ett positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till att skapa förtroendefulla relationer.
Som pedagog är du engagerad, nytänkande, kreativ och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete. Du är trygg att arbeta med barn som utmanar och bemöter barn som har behov av stöd med ett lågaffektivt bemötande och ser styrkor hos barnen.
Vi ser gärna att du har goda digitala kunskaper då det digitala är vårt främsta verktyg för tex dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Samt har en positiv inställning till att utveckla arbetet med digitala läromedel i undervisningen tillsammans med barnen.
Meriterande är också om du har erfarenhet/ utbildning av att arbeta med TAKK och bildstöd.
Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under våren är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan." Visa mindre

Förskollärare till förskolan I Ur och Skur Kråkan

Ansök    Mar 15    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Nu har du en unik möjlighet att bli en av oss! I ur och skur Kråkan är en förskola med integrerat fritidshem som är belägen i Granbäcken. Vår inomhuslokal är en föreningsg... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Nu har du en unik möjlighet att bli en av oss!
I ur och skur Kråkan är en förskola med integrerat fritidshem som är belägen i Granbäcken. Vår inomhuslokal är en föreningsgård som vi hyr av Björkehovs IF. Utemiljön är variationsrik och naturlig, skog, gräsmatta, grus, vattendrag (liten bäck), berg, motorikbana, pallkragar och olika typer av kojor och vindskydd finns i närmiljön.
I Ur och Skur har en pedagogik som bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen. En grundpelare inom pedagogiken är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva - stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling då våra aktiviteter till stor del sker utomhus. Allt man kan göra inne kan man göra ute.


Förskollärare till förskolan I Ur och Skur Kråkan

Arbetsuppgifter

Som förskollärare på I Ur och Skur Kråkan har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Använda dig av dokumentation i syfte att följa upp, och utvärdera resultaten från planerad verksamhet.
Som förskollärare ska du stå bakom och upprätthålla den gemensamma värdegrunden vår verksamhet vilar på.
På förskolan arbetar vi både med fokus på organisation och på förskolans utvecklingsarbete. Förskolan har ett aktivt hälsoarbete för att främja en god arbetsmiljö och välbefinnande, genom att flera trivselaktiviteter.Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se)
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se)

Kvalifikationer

Du är legitimerad förskollärare
Har du utbildning/ erfarenhet inom friluftsfrämjandet ses det som positivt vid rekrytering.
Vi söker dig som vill vara med att skapa glädje och kunskap och ge barnen en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss.
Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas.
Du är positiv, har ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i arbetet.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandras styrkor.
Vi värderar personlig lämplighet högt, ett gott bemötande, serviceförmåga och förmåga att tänka positivt även i utmanade situationer.
Tillgång till bil och körkort

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare till Vildmarkens förskola

Ansök    Jan 22    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Är du intresserad av att arbeta på Vildmarken - förskolan där barn och pedagoger ingår i ett unikt samarbete med Borås Djurpark? Vi söker nu fler förskollärare till vårt t... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Är du intresserad av att arbeta på Vildmarken - förskolan där barn och pedagoger ingår i ett unikt samarbete med Borås Djurpark?
Vi söker nu fler förskollärare till vårt team!
På Vildmarken arbetar vi utifrån ett projektinriktat arbetssätt som utgår ifrån barnens behov och intressen samt använder oss av olika estetiska uttrycksformer. Genom vårt samarbete med Borås Djurpark utvecklar vi barns förmåga till empati, medkänsla och ansvarstagande för både människor och djur. Sedan vi startade förskolan för ca 3,5 år sedan har vi byggt upp lustfyllda lärmiljöer på alla hemvister där mötesplatserna ger barn möjlighet att utvecklas och lära. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas.
På Vildmarken har vi flera forum där alla pedagoger är delaktiga i det gemensamma utvecklingsarbetet, för att bibehålla en god kvalitét i utbildningen.
Under hösten 2023 åkte en del av pedagogerna på Vildmarken till Reggio Emilia för att inspireras och ta del av deras arbete kring lärmiljöer, projektarbete och pedagogisk dokumentation. Inspirationen från resan är en del av vårt utvecklingsarbete.


Förskollärare till Vildmarkens förskola

Arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. I nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget skapar du möjligheter för barns utveckling och lärande.
Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. För att kunna planera och dokumentera har du tillgång till en egen Ipad.

Övrig information

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att Arbeta i förskolan - Borås Stad (boras.se)
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Ersättning och förmåner - Borås Stad (boras.se)

Kvalifikationer

Du måste vara legitimerad förskollärare.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbeta med att skapa lustfyllda lärmiljöer där estetiska uttrycksformer är i fokus, arbete med projektinriktat arbetssätt och har intresse av djur och natur.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Visa mindre

Förskollärare till Sjögårdens förskola

Ansök    Jan 4    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Sjögårdens förskola söker nu en engagerad förskollärare som vill utvecklas i sin yrkesroll. Vår förskola har en spännande framtid framför sig då vi ska in i en nybygg... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Sjögårdens förskola söker nu en engagerad förskollärare som vill utvecklas i sin yrkesroll.

Vår förskola har en spännande framtid framför sig då vi ska in i en nybyggd förskola i Sjömarken. Vi drivs av möjligheten att skapa en positiv framtidstro hos barnen. Vi vill både stärka och utmana deras kompetenser och intressen med stöd av och läroplanens alla delar. Vi vill utmana varandra både barn och vuxna. Tillsammans tänker och vågar vi pröva nytt. Att arbeta med barnens inflytande är viktigt. Trygghet, nyfikenhet och förståelse är ord som syns i vårt förhållningssätt. Med samarbete i fokus skapar vi en hållbar arbetsplats där alla, både vuxna och barn, mår bra och utvecklas tillsammans.

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Du tillsammans med dina kollegor driver förskolans utveckling framåt genom kollegialt lärande. Du ansvarar för undervisningen och att barns lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och analyseras. Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.


Vi söker dig som har förskollärarutbildning och en stor portion upptäckarlust för att kunna ge våra barn den bästa möjliga pedagogiska starten i det livslånga lärandet. Vi vill ta till vara på varandras olikheter för att tillsammans lära oss mer och ser samverkan som naturlig för att organisera dagen så att kompetenser nyttjas på bästa sätt.

Vi ser fram emot att träffa dig som har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, vill utvecklas och hjälpa till att driva verksamheten framåt i enlighet med läroplanen och gällande styrdokument. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt samt arbetar med nyfiken respekt för barnen, deras självständighet och deras inflytande. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla människor vi möter på förskolan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Kvarngårdens förskola

Ansök    Dec 12    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Kvarngården är en centralt belägen förskola med närhet till Annelundsparken, Stadsparken, Borås kulturhus, Stadsbiblioteket samt andra olika muséum. Förskolan har 2 a... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Kvarngården är en centralt belägen förskola med närhet till Annelundsparken, Stadsparken, Borås kulturhus, Stadsbiblioteket samt andra olika muséum.

Förskolan har 2 avdelningar och vi arbetar i olika åldersindelade grupper. Vi arbetar med barnens utveckling och lärande genom både lek och planerad undervisning, inomhus och utomhus på vår gård, i skogen eller i olika parker och lekplatser.

För oss på kvarngårdens förskola är det viktigt att arbeta för att barn och vårdnadshavare är trygga hos oss, och vi arbetar mot att ha brukaren i fokus. Detta gör vi genom att planera och genomföra både en introduktion i förskolan och undervisning som bygger på individens behov och intressen. Vi ser att de relationer som finns mellan barnen, mellan barn och pedagog samt mellan vårdnadshavare och pedagog är avgörande för hur väl vi når verksamhetens mål och därför är vi måna om att skapa tillfällen för dialog.

Vi arbetar med att utveckla vårt pedagogiska arbete genom kollegialt lärande med utgångspunkt i vår enhets prioriterade mål, och genom vårt Systematiska kvalitetsarbete. Lärmiljön är något som kommer är ett prioritet område på förskolan.

Vi söker dig som tillsammans med engagerade kollegor vill vara med och driva och utveckla förskolan.

Dina arbetsuppgifter är att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera lek, aktiviteter och undervisning för barn i förskolan med utgångspunkt i förskolans läroplan. Du skall skapa en såväl fysisk som psykisk miljö som stimulerar barns nyfikenhet och lust att lära, samt ger möjligheter att lyckas.

Samverkan med vårdnadshavare för att skapa goda förutsättningar för varje barn inom ramen för vår verksamhet ser vi som en viktig del i vårt uppdrag och detta förväntas du arbeta med genom exempelvis utvecklingssamtal, föräldramöten och Drop in-träffar.

Som förskollärare har du både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag ansvar för förskolans utbildning och undervisning.

Vi samarbetar med andra förskolor i vårt område, barnhälsoteam, förskoleklass, skola och bibliotek och ser kollegialt lärande som en framgångsfaktor.


Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt samt ett ödmjukt och positivt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners.

Vi söker dig som planerar och genomför ditt arbete med utgångspunkt i barnens behov, intressen och erfarenheter samt förmågor.

Du skall vara flexibel och självständig, men också ha lätt att samarbeta. Du ser arbetslaget som en styrka och en tillgång, där man tillsammans kan reflektera kring både verksamhetens och de egna styrkorna, men också kring de utvecklingsområden som finns.

Intervjuer sker löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Torgets förskola

Ansök    Dec 8    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Torgets förskola söker förskollärare som tillsammans med engagerade och positiva kollegor vill fortsätta driva vår utvecklingsresa. Gå gärna in och titta på Instagram f... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Torgets förskola söker förskollärare som tillsammans med engagerade och positiva kollegor vill fortsätta driva vår utvecklingsresa. Gå gärna in och titta på Instagram för att se vilka vi är och vad vi arbetar med just nu!

På Torgets förskola prioriteras barns lek och språkutveckling. Vi vill ge förutsättningar för en fantasifull och lärande lek genom att anpassa rutiner, lärmiljöer och förhållningssätt därefter. Barns lek ska forma vardagen och vi pedagoger finns närvarande och aktiva för att stödja, undervisa, inspirera och utmana. Våra lärmiljöer byggs upp för att skapa förutsättningar för barn att få så många olika språkliga erfarenheter som möjligt. Vi tänker att barn som får möta en variation av miljöer, aktiviteter, samtal och relationer utvecklar sin förståelse för världen.

Förskolan är nyrenoverad med stora inbjudande lokaler, en spännande utemiljö, skogsområden och närhet till staden. Vi har tillgång till gymnastiksal och teaterscen i områdets nybyggda fritidsgård. Miljöerna är uppbyggda med leken i fokus och vi arbetar strukturerat med språkutveckling genom prioriterade begrepp i våra lärmiljöer. Här möts du av glada, omtänksamma och engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten. Vi är flexibla, närvarande och har en god tillsammansanda. Hos oss har du stora möjligheter att påverka ditt arbete och att driva processer i samrådmed kollegor och rektor.

Här hos oss arbetar du för att ge alla barn och vårdnadshavare en tid i förskolan att minnas med glädje och stolthet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att:
- genomföra, analysera, dokumentera och planera undervisning och utbildning utifrån förskolans styrdokument.
- genom lek, interaktion och skapande aktiviteter skapa en trygg och lärorik miljö för varje barn på förskolan.

För att du ska få goda förutsättningar att utföra ditt arbete erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling, både enskild och utifrån hela förskolans behov. Vi har regelbundna pedagogiska forum där vi arbetar med utvecklingsfrågor samt egen och gemensam pedagogisk utvecklingstid varje vecka. På förskolan finns två utvecklingspedagoger som stödjer rektors arbete med att öka kvalitéten på utbildningen. De finns som stöd även för dig i pedagogiska frågor och dilemman vid önskemål eller behov.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som har ett intresse för barns delaktighet och inflytande över utbildningen. Du är positiv och nyfiken och vill lära tillsammans med barn. Du utforskar gemensamt med dem sådant de finner intressant och kastar dig med glädje in i lekar och äventyr som de eller du initierar. Att självständigt erbjuda aktiviteter och upplevelser till barn är en självklarhet för dig och precis som dina kollegor tycker du att det är viktigt med lyhördhet, lösningsfokus och förståelse för olika behov.

Som förskollärare på Torget får du möjlighet att utveckla ditt eget och kollegors arbete genom de utvecklingsgrupper som finns på förskolan. I utvecklingsgrupperna Ateljén, Torget, Sinnesrummet och Utemiljön så samlas pedagoger från olika avdelningar och diskuterar förhållningssätt samt erbjuder upplevelser till barnen. Du kan göra stor skillnad för både barn i den egna barngruppen men även för samtliga barn på förskolan. Vi ser engagemang för våra gemensamma utrymmen och gränsöverskridande samarbeten mycket positivt.

Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenheter av drama/dramalek, flerspråkighet eller utomhuspedagogik.

Anställningsintervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan nu! Vi ser fram emot att träffa dig!

Vill du veta mer om vår förskola eller vill se dig omkring hos oss är du alltid välkommen att kontakta oss för ett besök!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Byttorpsgårdens förskola

Ansök    Dec 8    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vill du bli en del av Byttorpsgårdens förskola? Välkommen till oss! På Byttorpsgårdens förskola välkomnas du till en arbetsplats med en positiv kultur. Vi är stolta öv... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vill du bli en del av Byttorpsgårdens förskola? Välkommen till oss!

På Byttorpsgårdens förskola välkomnas du till en arbetsplats med en positiv kultur. Vi är stolta över vår kultur som präglas av gemenskap och trygghet för både barn och vuxen. Om du trivs i en miljö med god teamanda och gemenskap är detta arbetsplatsen för dig!

Byttorpsgårdens förskola är en mindre förskola med två avdelningar. På båda avdelningar går idag barn mellan 1-5 år. Vi genomför nu ett utvecklingsarbete och kommer i augusti -24 ha en avdelning för äldre barn och en avdelning för yngre barn. Vi är inne i en spännande och rolig process med utvecklingsarbete inom flera områden för att säkra kvalitén i vår undervisning och våra lärmiljöer samt för att erbjuda barnen det allra bästa. Du har nu stora möjligheter att vara med i det arbetet!

Våra lokaler är stora och ljusa och vi har tillgång till en gemensam ateljé, ett sinnesrum, personalrum samt konferens- och arbetsrum med ett rikligt utbud av pedagogisk litteratur. Vi har tre fina utegårdar och utöver dessa ser vi naturen som rum för lärande.

Vi söker dig som är intresserad av att vara med och utveckla vår förskola. Du behöver ha engagemang och vilja till att vara med och driva utveckling i din roll som förskollärare. Dina arbetsuppgifter som förskollärare hos oss är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervis-ning, du bedriver systematiskt kvalitetsarbete genom att du dokumenterar, reflekterar och följer barnens lärprocesser. Du använder resultat av analys för att utveckla utbildningen.

För att lyckas med uppdraget har du pedagogisk utvecklingstid utlagt på schemat både enskilt och med arbetslaget. Utöver detta finns reflektionsforum kontinuerligt där du tillsammans med kollegor får stöttning i ditt arbete av vår utvecklingspedagog.

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har legitimation. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta som förskollärare, men även du som nyligen blivit klar med din utbildning är välkommen att söka.

Du tar initiativ till nya idéer, sätter igång aktiviteter och uppnår önskat resultat. Du tar ett stort ansvar och har förmåga att omsätta läroplanens mål och intentioner i praktiken, samt har en hög pedagogisk medvetenhet.

Du har förmågan att planera och strukturera upp utbildningen, är ordningsam samt har förmåga att organisera en lärmiljö som stöttar barnen i lärandet. Du skapar med glädje mötesplatser på förskolan utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

Du arbetar för att barnens röster tar plats i utformningen av utbildningen och lärmiljön för att öka barnens inflytande. För att lyckas i rollen som förskollärare behöver du ha goda kunskaper att uttrycka dig i svenska, både i tal och i skrift.

Meriterande är kunskaper inom specialpedagogik och kompetens inom digitala verktyg.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Välkommen till vårt härliga gäng!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Skogsängens förskola med hörselavdelning

Ansök    Nov 21    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Skogsängen ligger naturnära i Centrum. Vi finns på Östermalm, nära Södra Älvsborgs sjukhus. Våra aktuella utvecklingsområden handlar om lärmiljöer och lekens roll och v... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Skogsängen ligger naturnära i Centrum. Vi finns på Östermalm, nära Södra Älvsborgs sjukhus. Våra aktuella utvecklingsområden handlar om lärmiljöer och lekens roll och vi arbetar för en pedagogik anpassad efter varje barns intresse och förutsättningar. Hos oss har vi en hörselavdelning, en resursavdelning för barn med flerfunktionshinder samt fem ytterligare yngre- och äldrebarnsavdelningar.

På Skogsängens förskola finns stora möjligheter att utnyttja våra kreativa miljöer för att skapa goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer både inom- och utomhus. Varje avdelning består av tre egna lokaler, med tillgång till ett delat torg. Vi har även vattenrum, ateljé och ett litet bibliotek. Förskolan gränsar till skogen och utomhus finns två stora och en lite mindre gård med olika teman och utseende. Skolskog med grillplats och lekmöjligheter ligger i nära anslutning till förskolan och en 4H-gård ligger i närheten.

Vi ökar barnantalet på förskolan och söker därför nya kollegor!

Vi hoppas att du tillsammans med oss vill arbeta aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att uppmärksamma och möta deras uppfattningar, åsikter och behov.

Hos oss behöver du ha ett intresse för och gärna kompetens inom teckenspråk eller tecken som alternativ kommunikation, för att kunna kommunicera med barnen på alla avdelningar. Det är också positivt om du har arbetat aktivt med undervisning utomhus.

Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera och genomföra undervisningen. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från den planerade undervisningen. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskola samt verksamhetens prioriterade mål.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat med tid för reflektion i arbetslaget, dokumentation, kollegialt lärande samt enskild planering.

Vi söker en legitimerad förskollärare.

Som medarbetare hos oss ser vi gärna att du intresserar dig för lärmiljöer såväl inomhus och utomhus och har ett barnnära arbetssätt. Vi hoppas möta en person som vill vara en del i barnens utforskande och lärande genom leken. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och kommunicera, med ett lågaffektivt förhållningssätt.

Det är meriterande med teckenspråkskompetens eller erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Byttorpsgårdens förskola

Ansök    Nov 21    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vill du bli en del av Byttorpsgårdens förskola? Välkommen till oss! På Byttorpsgårdens förskola välkomnas du till en arbetsplats med en positiv kultur. Vi är stolta öv... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vill du bli en del av Byttorpsgårdens förskola? Välkommen till oss!

På Byttorpsgårdens förskola välkomnas du till en arbetsplats med en positiv kultur. Vi är stolta över vår kultur som präglas av gemenskap och trygghet för både barn och vuxen. Om du trivs i en miljö med god teamanda och gemenskap är detta arbetsplatsen för dig!

Byttorpsgårdens förskola är en mindre förskola med två avdelningar. På båda avdelningar går idag barn mellan 1-5 år. Vi genomför nu ett utvecklingsarbete och kommer i augusti -24 ha en avdelning för äldre barn och en avdelning för yngre barn. Vi är inne i en spännande och rolig process med utvecklingsarbete inom flera områden för att säkra kvalitén i vår undervisning och våra lärmiljöer samt för att erbjuda barnen det allra bästa. Du har nu stora möjligheter att vara med i det arbetet!

Våra lokaler är stora och ljusa och vi har tillgång till en gemensam ateljé, ett sinnesrum, personalrum samt konferens- och arbetsrum med ett rikligt utbud av pedagogisk litteratur. Vi har tre fina utegårdar och utöver dessa ser vi naturen som rum för lärande.

Vi söker dig som är intresserad av att vara med och utveckla vår förskola. Du behöver ha engagemang och vilja till att vara med och driva utveckling i din roll som förskollärare. Dina arbetsuppgifter som förskollärare hos oss är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervis-ning, du bedriver systematiskt kvalitetsarbete genom att du dokumenterar, reflekterar och följer barnens lärprocesser. Du använder resultat av analys för att utveckla utbildningen.

För att lyckas med uppdraget har du pedagogisk utvecklingstid utlagt på schemat både enskilt och med arbetslaget. Utöver detta finns reflektionsforum kontinuerligt där du tillsammans med kollegor får stöttning i ditt arbete av vår utvecklingspedagog.

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har legitimation. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta som förskollärare, men även du som nyligen blivit klar med din utbildning är välkommen att söka.

Du tar initiativ till nya idéer, sätter igång aktiviteter och uppnår önskat resultat. Du tar ett stort ansvar och har förmåga att omsätta läroplanens mål och intentioner i praktiken, samt har en hög pedagogisk medvetenhet.

Du har förmågan att planera och strukturera upp utbildningen, är ordningsam samt har förmåga att organisera en lärmiljö som stöttar barnen i lärandet. Du skapar med glädje mötesplatser på förskolan utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

Du arbetar för att barnens röster tar plats i utformningen av utbildningen och lärmiljön för att öka barnens inflytande. För att lyckas i rollen som förskollärare behöver du ha goda kunskaper att uttrycka dig i svenska, både i tal och i skrift.

Meriterande är kunskaper inom specialpedagogik och kompetens inom digitala verktyg.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Välkommen till vårt härliga gäng!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Ekegårdens förskola

Ansök    Nov 21    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Ekegårdens förskola har fokus på "Språkutvecklande undervisning och lärande hela dagen", mycket utevistelse i skog och mark ser vi som en självklar del av dagen då förs... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Ekegårdens förskola har fokus på "Språkutvecklande undervisning och lärande hela dagen", mycket utevistelse i skog och mark ser vi som en självklar del av dagen då förskolans närmaste granne är skogen. Tror du på det kompetenta barnet, vill vara med att förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet tillsammans med barnen och duktiga kollegor, då har du hittat rätt!

Ekegårdens förskola ligger i Sandhult med närhet till naturen, lekplatser samt Sandhultskolan. Förskolan har fyra avdelningar, varav den ena är placerad nere på Sandhultskolan. Här kommer du att välkomnas in i en organisation där delaktighet och tydlighet är viktiga komponenter för att skapa ett gott arbetsklimat där vi delar och lär tillsammans. Hos oss arbetar vi för att ta tillvara på barnens erfarenheter och kunskaper för att utveckla vår utbildning. Tillsammans bedriver vi undervisning som utmanar och stimulerar barns nyfikenhet, utveckling och lust att lära både inne och ute. Vi lär av varandra och har barnets bästa som utgångspunkt. Det är viktigt för oss att barnen ska känna trygghet och trivsel. Vi är medupptäckande och närvarande pedagoger och målsättningen är att våga säga Ja och att ha ett positivt förhållningsätt.

Vår utbildning utgår från läroplanen för förskolan och under 2023/2024 arbetar vi med vårt prioriterade område - Språkutveckling i alla miljöer. Vi samarbetar med barnhälsoteam, förskoleklass och bibliotek ser och kollegialt lärande som en viktig del för att utvecka verksamheten.

Som förskollärare på Ekegårdens förskola har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål.

Du kommer att ingå i en av förskolans tre organisationsgrupper tillsammans med pedagoger från de andra avdelningarna. Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Du ska ha en förskollärarutbildning samt förskollärarlegitimation, alternativt inväntar du din legitimation.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som vill utforska och upptäcka med barnen på Ekegården. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer.

Som pedagog är du engagerad, nytänkande, kreativ och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Då vi har skogen som närmaste granne är det meriterande om du har kompetens inom utomhuspedagogik. Meriterande är också om du har erfarenhet/utbildning av att arbeta med TAKK och bildstöd. Vi ser gärna att du har goda digitala kunskaper då det digitala är vårt främsta verktyg för t.ex. dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Positivgårdens förskola

Ansök    Nov 21    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vill du arbeta på den lilla förskolan där barns delaktighet och kollegialt lärande står i fokus? Positivgårdens förskola ligger på Hestra och har naturen som närmaste ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vill du arbeta på den lilla förskolan där barns delaktighet och kollegialt lärande står i fokus?

Positivgårdens förskola ligger på Hestra och har naturen som närmaste granne. Positivgården är den lilla förskolan med 25 barn. Alla pedagoger planerar all undervisningen tillsammans och barnens delaktighet är en förutsättning för god kvalitét. Barnen delas under dagen in i mindre grupper för att på så vis skapa en trygg lärandemiljö där pedagogerna får möjlighet att se varje barns behov och på så vis ut-veckla barnens intressen, självkänsla och självförtroende Närheten till naturen används flitigt i undervisningen, liksom den nyligen upprustade gården med bl.a tillgång till en grillplats. Med buss tar vi oss ut på äventyr och nyttjar gärna stadens bibliotek, lekplatser och kultur. Positivgården har ett tillagningskök där kokerskan finns med som en viktig del av barnens dag på förskolan. Positivgården har valt att lägga extra krut på utveckling av estetik och språk.

Som förskollärare på Positivgården ansvarar du för att både enskilt och tillsammans med arbetslaget planera den pedagogiska verksamheten. Du arbetar i ett arbetslag med andra förskollärare, barnskötare och annan personal för att på bästa sätt skapa en meningsfull och utvecklande dag på förskolan för barnen. Tillsammans med pedagoger och barnen planerar, genomför, analyserar, utvärderar och utvecklar du verksamheten med utgångspunkt i förskolans styrdokument och förskolans verksamhetsplan.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du vill bidra med engagemang och utvecklingsvilja och brinner för att utveckla den lilla förskolan tillsammans med dina blivande kollegor.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Vi ser gärna att du har kunskaper och erfarenheter av att arbeta aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet - SKA.

Intervjuer sker löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Äsperedsgårdens förskola

Ansök    Nov 21    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Äsperedsgårdens förskola ligger integrerat med skolan samt idrottshall i ett naturskönt och lugnt område på landet utanför Borås. Den natursköna omgivningen och idrotts... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Äsperedsgårdens förskola ligger integrerat med skolan samt idrottshall i ett naturskönt och lugnt område på landet utanför Borås. Den natursköna omgivningen och idrottshallen nyttjas flitigt, här får barnen goda möjligheter att röra sig och lära om natur och miljö.

Hos oss vill vi att alla ska känna sig välkomna och trygga. Vi vill lägga grunden till det livslånga lärandet genom att erbjuda en trygg miljö där barnen genom lek får möjlighet att utvecklas. Värdegrunden har vi med oss i allt vi gör och vårt arbetssätt utgår från allas lika värde. Här har vi ett tillåtande förhållningssätt vilket innebär att barnens inflytande står i fokus. Alla som arbetar på förskolan är viktiga bärare av den gemensamma framtagna värdegrunden. Vår barnsyn utgår från att alla barn kan, vårt uppdrag är att utmana och uppmuntra varje barn att söka ny kunskap och erfarenhet. Undervisningen ska vara variationsrik, lustfylld och utgå från förskolans läroplan.

Vi lägger stor vikt vid språkutveckling och tar tillvara alla stunder som ges för det goda samtalet. Vi skapar samsyn i olika begrepp, utvecklar det kollegiala lärandet genom att läsa gemensam litteratur, utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Detta gör vi till viss del genom våra Pedagogiska Forum, ett forum för samtal och diskussioner där pedagogiken får ta plats.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår förskola vidare genom ett engagemang som skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas!

Som förskollärare är det viktigt att vara väl insatt i vad uppdraget innebär. Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera verksamheten utifrån förskolans styrdokument, du ska även skapa en trygg och lärorik miljö där barnen, deras lärande och utveckling står i centrum. Du har ansvar både enskilt och tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med stort engagemang vill vara med och ge våra barn bästa möjliga pedagogiska start i det livslånga lärandet. Oavsett om du är nyexaminerad eller har arbetat länge är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss.


Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Parkgårdens förskola

Ansök    Nov 21    Borås kommun    Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Parkgårdens förskola ligger i stadsdelen Parkstaden som gränsar till Norrby. Parkgården är en liten förskola med 48 barn som är uppdelade på fyra avdelningar. Lyckan, H... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Parkgårdens förskola ligger i stadsdelen Parkstaden som gränsar till Norrby. Parkgården är en liten förskola med 48 barn som är uppdelade på fyra avdelningar. Lyckan, Harmonin, Glädjen, och Viljan. Vi arbetar mycket i mindre gruppen för att på så vis skapa en trygg lärandemiljö där pedagogerna får möjlighet att se varje barns behov och på så vis kunna utveckla barnens intressen, självförtroende och självkänsla. Flera av barnen har annat modersmål än svenska så för oss är det en självklarhet att arbeta med ett språkutvecklande förhållningsätt som inkluderar bildstöd och tecken.

Förskolan har under flera år varit med i ett förvaltningsövergripande projekt där vi arbetar med att utveckla den estetiska kompetensen hos pedagoger för att möjliggöra för barnen på förskolan att kunna skapa i bild, måleri, konstruktion, musik, dans, drama, lera och därtill att kunna använda de digitala verktygen i skapandet. Tack vare förskolans centrala läge har vi närhet till natur, parker och kultur som vi ofta nyttjar.

Som förskollärare på Parkgården ansvarar du både enskilt och tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten. Här arbetar du i arbetslag tillsammans med barnskötare och annan personal för att på bästa sätt skapa en meningsfull och utvecklande dag på förskolan för barnen. Tillsammans med pedagoger och barnen planerar, genomför, analyserar, utvärderar och utvecklar du verksamheten med utgångspunkt i förskolans styrdokument och förskolans verksamhetsplan.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du vill bidra med engagemang och utvecklingsvilja. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Vi ser gärna att du har kunskaper och erfarenheter av att arbeta aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet - SKA.

Intervjuer sker löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till KreaNova Förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Det är en demokratisk rättighet att ha ett språk och med estetikens olika uttrycksmedel kan språkgränser överbyggas. Vill du vara med och skapa kreativa lärandesammanha... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Det är en demokratisk rättighet att ha ett språk och med estetikens olika uttrycksmedel kan språkgränser överbyggas. Vill du vara med och skapa kreativa lärandesammanhang för att ge alla barn möjlighet att erövra språket? Vill du driva projekt och processer där barn får möjlighet att använda alla sinnen för att växa som individer? Då är KreaNova något för dig!

På KreaNova arbetar vi med olika estetiska och konstnärliga uttrycksformer som verktyg att erövra språket och för att möjliggöra för alla barn att lära och utvecklas i ett lustfyllt, lekfullt och meningsfullt sammanhang. Förskolans profil innebär att alla barn i interaktion med kreativa pedagoger ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig och kommunicera, förstå sig själva och sin omvärld oavsett bakgrund och förutsättningar. På KreaNova finns en brännugn, teaterscener, inomhus och utomhus, musikinstrument och sagomiljöer i ständig förändring.

Besök oss gärna på Instagram för att få en liten försmak av din nästa arbetsplats.

Du kan också läsa mer om oss på vår hemsida

Som förskollärare på KreaNova arbetar du:
- i arbetslag för att skapa en meningsfull och utvecklande dag på förskolan för alla barn.
- med att leda utvecklingsarbete på förskolan.
- med att driva och utveckla estetiska och språkliga projekt och processer.
- med att planera, genomföra, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten tillsammans med barnen och övriga pedagoger med utgångspunkt i förskolans styrdokument och förskolans estetiska profil samt verksamhetens prioriterade mål språket.
- med utgångspunkt i olika estetiska uttrycksformer att skapa språkutvecklande strategier och undervisning.
- för att främja alla barns lust att leka, utforska, erfara och kunskapa.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du vill bidra med engagemang och utvecklingsvilja. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Det är meriterande om du har erfarenhet att driva utvecklingsarbete eller genomgått processledarutbildning.

Du som söker tjänsten hos oss på KreaNova har stort intresse och gärna erfarenhet av de estetiska formerna, så som dans, musik, drama och bildkonst och har ett stort språkintresse. Det är meriterande om du har någon vidareutbildning inom dessa områden, exempelvis ateljérista, danspedagog med flera.

Är det dig vi söker? Tveka då inte, sök redan idag!
Du söker genom att bifoga CV samt ett personligt brev där du beskriver vad just du kan tillföra till den estetiska profilen på KreaNova förskola. Vi vill också att du berättar om dina eventuellt tidigare erfarenheter av att arbeta med de estetiska formerna och språket samt vilka utbildningar du har inom estetiken och språket, hur du kan använda dem i ditt arbete tillsammans med barnen på KreaNova.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Torgets förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Torgets förskola söker förskollärare som tillsammans med engagerade och positiva kollegor vill fortsätta driva vår utvecklingsresa. Gå gärna in och titta på Instagram f... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Torgets förskola söker förskollärare som tillsammans med engagerade och positiva kollegor vill fortsätta driva vår utvecklingsresa. Gå gärna in och titta på Instagram för att se vilka vi är och vad vi arbetar med just nu!

På Torgets förskola prioriteras barns lek och språkutveckling. Vi vill ge förutsättningar för en fantasifull och lärande lek genom att anpassa rutiner, lärmiljöer och förhållningssätt därefter. Barns lek ska forma vardagen och vi pedagoger finns närvarande och aktiva för att stödja, undervisa, inspirera och utmana. Våra lärmiljöer byggs upp för att skapa förutsättningar för barn att få så många olika språkliga erfarenheter som möjligt. Vi tänker att barn som får möta en variation av miljöer, aktiviteter, samtal och relationer utvecklar sin förståelse för världen.

Förskolan är nyrenoverad med stora inbjudande lokaler, en spännande utemiljö, skogsområden och närhet till staden. Vi har tillgång till gymnastiksal och teaterscen i områdets nybyggda fritidsgård. Miljöerna är uppbyggda med leken i fokus och vi arbetar strukturerat med språkutveckling genom prioriterade begrepp i våra lärmiljöer. Här möts du av glada, omtänksamma och engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten. Vi är flexibla, närvarande och har en god tillsammansanda. Hos oss har du stora möjligheter att påverka ditt arbete och att driva processer i samrådmed kollegor och rektor.

Här hos oss arbetar du för att ge alla barn och vårdnadshavare en tid i förskolan att minnas med glädje och stolthet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att:
- genomföra, analysera, dokumentera och planera undervisning och utbildning utifrån förskolans styrdokument.
- genom lek, interaktion och skapande aktiviteter skapa en trygg och lärorik miljö för varje barn på förskolan.

För att du ska få goda förutsättningar att utföra ditt arbete erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling, både enskild och utifrån hela förskolans behov. Vi har regelbundna pedagogiska forum där vi arbetar med utvecklingsfrågor samt egen och gemensam pedagogisk utvecklingstid varje vecka. På förskolan finns två utvecklingspedagoger som stödjer rektors arbete med att öka kvalitéten på utbildningen. De finns som stöd även för dig i pedagogiska frågor och dilemman vid önskemål eller behov.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som har ett intresse för barns delaktighet och inflytande över utbildningen. Du är positiv och nyfiken och vill lära tillsammans med barn. Du utforskar gemensamt med dem sådant de finner intressant och kastar dig med glädje in i lekar och äventyr som de eller du initierar. Att självständigt erbjuda aktiviteter och upplevelser till barn är en självklarhet för dig och precis som dina kollegor tycker du att det är viktigt med lyhördhet, lösningsfokus och förståelse för olika behov.

Som förskollärare på Torget får du möjlighet att utveckla ditt eget och kollegors arbete genom de utvecklingsgrupper som finns på förskolan. I utvecklingsgrupperna Ateljén, Torget, Sinnesrummet och Utemiljön så samlas pedagoger från olika avdelningar och diskuterar förhållningssätt samt erbjuder upplevelser till barnen. Du kan göra stor skillnad för både barn i den egna barngruppen men även för samtliga barn på förskolan. Vi ser engagemang för våra gemensamma utrymmen och gränsöverskridande samarbeten mycket positivt.

Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenheter av drama/dramalek, flerspråkighet eller utomhuspedagogik.

Anställningsintervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan nu! Vi ser fram emot att träffa dig!

Vill du veta mer om vår förskola eller vill se dig omkring hos oss är du alltid välkommen att kontakta oss för ett besök!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Skicklig förskollärare till Marklandsparkens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Lärglädje börjar med dig! Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till lustfyllt lärande? Nu söker vi 2 förskollärare ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Lärglädje börjar med dig! Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till lustfyllt lärande?

Nu söker vi 2 förskollärare som tillsammans ska arbeta i team/lag. Vi önskar att ni arbetar som kollegor idag och har en professionell kollegial relation där ni sätter barnet i centrum varje dag. På vår förskola bidrar ni som förskollärare och team med era vetenskapliga teorier kring barns utveckling och lärande. Här får ni möjlighet att tillsammans utveckla undervisningen samt ge barnen rätt förutsättningar till utveckling och lärande. Hos oss får ni professionellt stöd av verksamhetsutvecklare och specialpedagog som deltar i utvecklingsprocesserna.

Marklandsparkens förskola är en interkulturell förskola med språk från världens alla hörn. Förskolan är en viktig mötesplats, där vi utgår från att vi alla är lika värda och vi ser den kulturella mångfalden som en berikande tillgång. Våra barn ska mötas av möjligheter som ger dem en bra start i livet. Vi utgår från Jag vill -Jag får - Jag vågar - Jag kan.

Vi har en ateljerista i vår stora ateljé och gemensamma bibliotek. De äldre barnen äter i restaurangen Jalla Jalla. Hemvisterna har ett nära samarbete vilket skapar stöd och bidrar till en känsla av gemenskap. Vi arbetar i grupper med kollegialt erfarenhetsutbyte som stärker oss i att alltid ha ett professionellt förhållningssätt samt utveckla vår kvalitet. Nu söker vi er som vill vara med och utveckla vår förskola i vårt arbete mål.

Som skickliga och erfarna förskollärare i team ska ni våga och ha modet att vilja utveckla en lärande organisation som ger barnen den bästa utbildningen. Är du och din kollega rätt personer? Tillsammans gör vi, rektor och pedagoger, skillnad på riktigt för barnen på Marklandsparken. Ni är trygga i läroplanens uppdrag och vad som förväntas av er som förskollärare. Ni har interkulturell kompetens och brinner för barnens bästa. Ni har utarbetat goda strategier för att planera, genomföra och följa upp undervisningen och målarbetet.


Vi söker er som är legitimerade förskollärare och idag arbetar tillsammans eller har arbetat tillsammans i team eller arbetslag. Ni är engagerade, motiverade och vill göra skillnad för våra yngsta samhällsmedborgare. Er analytiska förmåga blir ett viktigt verktyg i arbetet med barnen. Vi vet att ni kommer nå oanade höjder i uppdraget om ni har erfarenhet av att möta flerspråkiga barn och vårdnadshavare.

Ni kommer vara medskapande i vår förändringsresa och vi ser fram emot den utveckling vi kommer skapa tillsammans. Vi är nyfikna på er som team och ser fram emot att ta del av era gemensamma samt individuella reflektioner och erfarenheter.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, vilket betyder att vi kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Välkommen med en ansökan redan idag!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Växthusets förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Leka, Lära, Leva och Lyckas är våra avdelningsnamn och något som står för vad vi vill erbjuda våra barn. Vi tror på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att f... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Leka, Lära, Leva och Lyckas är våra avdelningsnamn och något som står för vad vi vill erbjuda våra barn. Vi tror på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår undervisning och utbildning. Leka och Lära är våra avdelningar för de yngsta barnen och Leva, Lyckas för våra äldsta barn.

Växthusets förskola ligger i samhället Bredared, en bit utanför Borås, med närhet till skogen och dess fantastiska möjligheter. Naturen och närmiljön är naturliga inslag och en stor inspirationskälla i vår undervisning. Vi har två gårdar som vi delar upp oss på som har flera lekanordningar mm att erbjuda.

På Växthusets förskola arbetar vi för att ta tillvara på barnens erfarenheter och kunskaper för att utveckla vår utbildning. Tillsammans bedriver vi undervisning som utmanar och stimulerar barns nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär av varandra och har barnets bästa som utgångspunkt. Det är viktigt för oss att barnen ska känna trygghet och trivsel. Vi är medupptäckande och närvarande pedagoger och målsättningen är att våga säga Ja och att ha ett positivt och entreprenöriellt förhållningsätt. Det entreprenöriella förhållningsättet innebär bland annat att vi utvecklar barnens nyfikenhet, självkänsla och förmåga att fatta egna beslut.
Vår utbildning utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 18 och under 2023/ 2024 arbetar vi med våra prioriterade områden som just nu är visionsarbete och lärmiljöer på förskolan.

Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål.

Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. Vi har pedagogiska måndagar varannan vecka i schemat vilket innebär att all personal arbetar till 18.30 varannan måndag.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som tillsammans med barnen på Växthuset vill vara med och utforska och upptäcka. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla utbildningen. Du har ett positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till att skapa förtroendefulla relationer.

Som pedagog är du engagerad, nytänkande, kreativ och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete. Du är trygg att arbeta med barn som utmanar och bemöter barn som har behov av stöd med ett lågaffektivt bemötande och ser styrkor hos barnen.

Vi ser gärna att du har goda digitala kunskaper då det digitala är vårt främsta verktyg för tex dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Samt har en positiv inställning till att utveckla arbetet med digitala läromedel i undervisningen tillsammans med barnen. Meriterande är också om du har erfarenhet/utbildning av att arbeta med TAKK och bildstöd.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under hösten är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Vildmarkens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Är du intresserad av att arbeta på Vildmarken - förskolan där barn och pedagoger ingår i ett unikt samarbete med Borås Djurpark? Vi söker nu fler förskollärare till vår... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Är du intresserad av att arbeta på Vildmarken - förskolan där barn och pedagoger ingår i ett unikt samarbete med Borås Djurpark? Vi söker nu fler förskollärare till vårt team!

På Vildmarken arbetar vi utifrån ett projektinriktat arbetssätt som utgår ifrån barnens behov och intressen samt använder oss av olika estetiska uttrycksformer. Genom vårt samarbete med Borås Djurpark utvecklar vi barns förmåga till empati, medkänsla och ansvarstagande för både människor och djur. Sedan vi startade förskolan för ca 3,5 år sedan har vi byggt upp lustfyllda lärmiljöer på alla hemvister där mötesplatserna ger barn möjlighet att utvecklas och lära. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas.

På Vildmarken har vi flera forum där alla pedagoger är delaktiga i det gemensamma utvecklingsarbetet, för att bibehålla en god kvalitét i utbildningen. Under hösten 2023 åkte en del av pedagogerna på Vildmarken till Reggio Emilia för att inspireras och ta del av deras arbete kring lärmiljöer, projektarbete och pedagogisk dokumentation. Inspirationen från resan är en del av vårt utvecklingsarbete.

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. I nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget skapar du möjligheter för barns utveckling och lärande.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. För att kunna planera och dokumentera har du tillgång till en egen Ipad.


Du måste vara legitimerad förskollärare.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbeta med att skapa lustfyllda lärmiljöer där estetiska uttrycksformer är i fokus, arbete med projektinriktat arbetssätt och har intresse av djur och natur.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Aplareds förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Ser du möjligheter och vill arbeta på en liten förskola då är Aplareds förskola något för dig! Aplareds förskola har fokus på "Språkutvecklande undervisning och lärand... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Ser du möjligheter och vill arbeta på en liten förskola då är Aplareds förskola något för dig!

Aplareds förskola har fokus på "Språkutvecklande undervisning och lärande hela dagen". Vi tror på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Tillsammans med barnen utvecklar vi lärmiljöerna både inomhus och utomhus. Är du en förskollärare som arbetar nära barnen och sätter ord på det de möter i sin vardag. Anser du att det är viktigt att dela barnen i små grupper under dagen för att utveckla språket. Då har du hittat rätt.

Aplareds förskola har idag två hemvister som i dagsläget ligger var för sig, med ca 1km ifrån varandra. Den omgivande naturen ses som en resurs i utbildningen och används kontinuerligt under dagen.

Som förskollärare på Aplareds förskola har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument.

Använda sig av dokumentation i syfte att följa upp, och utvärdera resultaten från planerad verksamhet.
Du bedriver en verksamhet där du är en närvarande pedagog som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Du har ett intresse för språkutveckling och barnens lärmiljöer du arbetar aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande lärmiljö, både ute och inne, där barnen står i centrum.

Du är legitimerad förskollärare.

- Vi söker dig som vill vara med att skapa glädje och kunskap och ge barnen en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss.
- Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas.
- Du är positiv, har ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i arbetet.
- Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandra.
- Vi värderar personlig lämplighet högt, ett gott bemötande, serviceförmåga och förmåga att tänka positivt även i utmanade situationer.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Sörmarksgårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! På Sörmarksgården arbetar nu ett positivt gäng med olika kompetenser och intressen och vi vill ta till vara på varandras olikheter för att tillsammans lära oss mer. Utv... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

På Sörmarksgården arbetar nu ett positivt gäng med olika kompetenser och intressen och vi vill ta till vara på varandras olikheter för att tillsammans lära oss mer. Utvecklingen går fort framåt och den värld barnen möter och lever i idag, kommer se helt annorlunda ut när de är vuxna. Som vuxen förebild behöver du därför inte kunna allt och veta allt, samtidigt som du behöver kunna använda dig av de didaktiska frågorna hur, vad och varför för att tillsammans med barnen upptäcka nya vägar.

Förskolan har för närvarande fokusområde "Språkutvecklande undervisning och lärande hela dagen".
Vi tror på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Tillsammans med barnen utvecklar vi lärmiljöerna både inomhus och utomhus. Vi vill både stärka och utmana deras kompetenser och intressen med stöd av vårt fokusområde och läroplanens alla delar. Vi vill också bli utmanade av både barnen och varandra, tillsammans vågar vi tänka och pröva nytt. Att arbeta med barnens inflytande är viktigt.

Sörmarksgårdens förskola ligger i ett villaområde på Sörmarken. Under vårterminen har förskolan blivit renoverad så nu är den som ny. Förskolan är en enplansvilla som innehåller tre avdelningar. Förskolan har ett eget tillagningskök där all mat lagas. Gården inbjuder till lek med en varierande terräng.

Som förskollärare på Sörmarksgårdens förskola har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från planerad verksamhet. Du bedriver en verksamhet där du är en närvarande pedagog som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Du har ett intresse för språkutveckling och barnens lärmiljöer, du arbetar aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande lärmiljö, både ute och inne, där barnen står i centrum.

Vi söker dig som har förskollärarutbildning och ett genuint intresse att arbeta med människor för att kunna ge våra barn den bästa möjliga pedagogiska starten i det livslånga lärandet. Oavsett om du är nyexaminerad eller har arbetat länge är du varmt välkommen att söka.

Vi ser fram emot att träffa dig som har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, vill utvecklas och hjälpa till att driva verksamheten framåt i enlighet med vårt fokusområde, läroplanen och Borås Stads styrdokument. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt samt arbetar med nyfiken respekt för barnen, deras självständighet och deras inflytande. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla människor vi möter på förskolan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Änglabackens förskola

Beskrivning Är du en nyfiken och utvecklingsinriktad förskollärare? Vill du arbeta på en förskola som genomsyras av arbetsglädje, trygghet och respekt? Då är du rätt person! Hos oss ges du möjlighet och förväntas bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Vi söker nu en förskollärare till Änglabackens förskola på Sjöbo. Förskolan har sina lokaler på markplanet i sjöbokyrkans församlingshem. I Borås pastorat finns ytterligare t... Visa mer
Beskrivning
Är du en nyfiken och utvecklingsinriktad förskollärare? Vill du arbeta på en förskola som genomsyras av arbetsglädje, trygghet och respekt? Då är du rätt person! Hos oss ges du möjlighet och förväntas bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet.

Vi söker nu en förskollärare till Änglabackens förskola på Sjöbo. Förskolan har sina lokaler på markplanet i sjöbokyrkans församlingshem. I Borås pastorat finns ytterligare två förskolor, Ansgarsbackens förskola som ligger på Dammsvedjan och Kyrkbackens förskola i Brämhult.

Varje förskola har två avdelningar. Arbetslagen består av förskollärare, barnskötare och kock.

Alla måltider på förskolan tillagas från grunden i vårt kök, vi använder så långt som möjligt närodlade, ekologiska och kravmärkta råvaror. Som pedagog har du fria pedagogiska måltider, du får rejäla arbetskläder för utevistelse samt friskvårdsbidrag. Planeringstiden, både den enskilda och gemensamma, är viktig och prioriterad.

Vi värdesätter ett nära samarbete med kyrkans övriga verksamhet.

Arbetsuppgifter
Som pedagog ska du kunna ta tillvara på barnets nyfikenhet, glädje och kompetens för att skapa en miljö som stimulerar till utveckling och lärande.

Det är viktigt att få goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, därför har vi ett arbetssätt som ger oss möjlighet till ett kollegialt lärande. På planeringstiden, arbetsplatsträffar och pedagogiska måndagar ges det utrymme att dela erfarenheter, reflektera tillsammans och hitta framgångsrika metoder, den pedagogiska verksamheten utvecklas och vi får en trivsam och kreativ arbetsmiljö med barnet i centrum.

Hos oss jobbar du i arbetslag med utbildade förskollärare, arbetslaget tar gemensamt ansvar för att lek, lärande och omsorg integreras i alla delar av förskolans vardag.

Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare och medlem i Svenska kyrkan.

Som pedagog är du lösningsinriktad och flexibel i mötet med barn och kollegor. Du är intresserad av pedagogisk reflektion och deltar gärna och aktivt i verksamhetsutvecklingen på förskolan. För dig är utemiljön en naturlig del och tillgång i undervisningen och barnens vardag.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställningar med tillträde 1 februari 2023 eller efter överenskommelse.

Upplysningar
För mer information om tjänsten, kontakta: Maria Cedenblad, Rektor, tel. 033-17 95 03

Ansökan
Bifoga förskollärarlegitimation och övriga betyg och intyg relevanta för tjänsten. 

Sista ansökningsdatum är den 26 november 2023. Intervjuer kommer att genomföras löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.

Svenska kyrkan i Borås är det största pastoratet i Skara stift och består av tre församlingar: Brämhult, Caroli och Gustav Adolf. Upptagningsområdet är på nära 75 000 invånare, varav cirka 35 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Det finns kyrkor på sju platser runt om i staden. Svenska kyrkan driver tre förskolor och förvaltar Borås fem begravningsplatser. Antalet anställda uppgår till cirka 150 personer och omsättningen till 140 miljoner kronor.I pastoratets församlingsinstruktion 2023-2026 lyfts tre utvecklingsområden särskilt fram: hopp, närvaro, hållbarhet.Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt all försäljning av ytterligare jobbannonser och/eller rekryteringstjänster. Visa mindre

Förskollärare till Trollevis förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! På Trollevi tror vi på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Tillsammans bedriver vi en förskoleverksamh... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

På Trollevi tror vi på det kompetenta barnet och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Tillsammans bedriver vi en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar barnets nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär ständigt av och med varandra och har alltid barnets bästa som utgångspunkt. Leken och språket har en central plats i utbildningen.

För oss är det viktigt att barnen ska känna trygghet och trivsel. Vi vill utveckla deras nyfikenhet, självkänsla och förmåga att fatta egna beslut. Vi är medupptäckande pedagoger och målsättningen är att våga säga Ja och att ha ett positivt förhållningsätt. Vi utgår ifrån förskolans läroplan och är närvarande vuxna som fångar upp barnens intressen och använder detta för att utveckla, stötta barnen i deras lärande och utvecklandet av den pedagogiska verksamheten.

Vi väntar nu på att komma igång med bygget av vår nya förskola Äventyret här i Sparsör, som beräknas vara igång hösten 2024. Framtill dess är Trollevi uppdelad i två byggnader en vid idrottsplatsen och en vid Slättängskolan. Vår förskola består av sex avdelningar Violen, Solrosen, Syrenen, Rosen. På Lilla Trollevi har vi Blåsippan och Vitsippan. Det finns ett gott samarbete mellan avdelningarna och något som vi anser viktigt att ständigt arbeta med. Skogen finns nära och vi använder oss, närområdet och av fotbollsplanerna i Sparsör.

Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvara du för att planera och genomföra undervisning enligt gällnade styrdokument. Du tar också vara på både spontan och styrd lek för att bedriva undervisning. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål. Vi söker en förskollärare med ny tänk som bidrar till utveckling av utbildning och organisation.

Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer.

Som pedagog är du engagerad, nytänkande och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete. Du är trygg att arbeta med barn som utmanar och bemöter barn som har extra behov av stöd med ett lågaffektivt bemötande och ser styrkor hos barnen.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under våren är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid. Visa mindre

Förskollärare till Silverpoppelns förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Silverpoppelns förskola öppnade i april 2019 och ligger centralt på Göta. På Göta har vi en mångfald av olika kulturer och språk och därför har vi valt profilering SPRÅ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Silverpoppelns förskola öppnade i april 2019 och ligger centralt på Göta. På Göta har vi en mångfald av olika kulturer och språk och därför har vi valt profilering SPRÅK OCH KOMMUNIKATION med IKT som verktyg.

Vi arbetar språkfrämjande genom att erbjuda lek, samspel och kommunikation i rum med olika teman. Dessa teman är verktyg för att kunna utmana barnen och väcka intresse för olika målområden i läroplanen. Språk utvecklas genom möten med andra vuxna och barn, samt vid konkreta upplevelser av händelser, miljöer och aktiviteter. Utifrån denna teori har vi skapat många platser för barnen att mötas på. Vi ger barnen förutsättningar att både leka och utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, teater, rörelse, sång, musik mm. Digitala verktyg användas som komplement för att underlätta det arbetet, samt för att ge leken och lärandet en ny dimension.

Vi på Silverpoppeln erbjuder dig en arbetsplats där glädje, vi-känsla och en positiv barnsyn står i centrum. Vi vill att du tillsammans med oss bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Vi söker dig som delar vårt intresse för att arbeta med vår profilering. Du är en nyfiken och medforskande pedagog som utifrån gällande styrdokument planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar verksamheten tillsammans med oss andra. Som medvetet närvarande pedagog ska du arbeta för att ge barnen en trygg, lärorik och kreativ tid hos oss. En viktig del i arbetet är att skapa lärmiljöer som stimulerar, inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande, och som skapar möten, kommunikation och lek.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. För att passa in på Silverpoppelns förskola behöver du vara en bra lagspelare och ha en god samarbetsförmåga. Du ska vara idérik, prestigelös, målmedveten, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du ser möjligheterna med att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt område. Oavsett om du är nyexaminerad eller arbetat länge är du varmt välkommen att söka.

Vi ser det också som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet som pedagogista, ateljerista, musikpedagog, dramapedagog, arbete med IKT, flerspråkighet och utomhuspedagogik.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Familjehem och jourhem för våldsutsatta barn Trygga Barn

OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placera... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest. Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer! Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn. Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänstledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet. Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem? Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet. Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen. En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem? Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register. Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid. Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och barnet.
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas via Trygga Barns/Vivant Omsorgs anmälningsformulär (se nedan under Ansök via arbetsgivarens webbplats) vilken ombesörjs av vår familjehemsutredare.? Via formuläret kan du även anmäla dig till ett digitalt informationsmöte. Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Förskollärare till Björnfolkans förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Nu söker vi dig som brinner för att arbeta i en förskola med barnens bästa i centrum till nystartade Björnflokans förskola i centrala Borås, i kvarteret Blomsterängen ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Nu söker vi dig som brinner för att arbeta i en förskola med barnens bästa i centrum till nystartade Björnflokans förskola i centrala Borås, i kvarteret Blomsterängen på Druvefors. Förskolan öppnade i början av januari 2023. Vi har stora, rymliga hemvister i två plan och gemensamma ateljéer finns på båda våningsplanen. Vi har en god samverkan över hemvisternas gränser i våra kuber som består av två eller tre hemvister som är belägna med närhet till varandra. Förskolan har med sin närhet till samhället och staden men också tillgång till naturen goda möjligheter till varierad undervisning i olika miljöer.

Björnflokans profil är Hållbarhet i förskolan med barnets bästa i centrum. Vi lägger stor vikt att arbeta för en likvärdig utbildning där alla barn ska ges förutsättningar att kunna påverka, både här och nu men också i framtiden genom en utbildning som präglas av välbefinnande och framtidstro. Vår vision Barnet i centrum ska genomsyra hur vi organiserar oss, vårt förhållningssätt och våra lärmiljöer där vi kommer utgå från ett normmedvetet förhållningssätt. Vår utbildning ska spegla ett jämställt och demokratiskt samhälle där mångfald och olikheter ses som en tillgång. Barns delaktighet och inflytande är ett naturligt inslag som ska genomsyra hela vår utbildning.

Vi arbetar med att utveckla undervisning utomhus för att ge våra barn möjlighet till organiserad och planerad undervisning genom lek och aktiviteter utomhus för att säkerställa kvalitet under hela dagen. Vårt prioriterade målområde det här läsåret är språkutveckling och vi fokuserar just nu på högläsningens betydelse i förskolan som också ligger till grund för våra kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsarbete.

I vår organisation tar vi tillvara på de olika kompetenser som finns vilket innebär att vi har både processledare som leder utvecklingsarbetet utifrån vår kommande verksamhetsplan men också koordinatorer som omhändertar nuläget för att frigöra tid för de pedagogiska processerna.
Nu söker vi dig som vill vara en del av vår förskola i vårt arbete mot gemensamma mål.

Som förskollärare ansvarar du för att leda och utveckla undervisningen i enlighet med styrdokument samt förskolans mål utifrån verksamhetsplan. Du dokumenterar systematiskt och använder dig av dokumentationen i ditt arbete med att följa upp och utvärdera utbildningens kvalitet för att ge varje enskilt barn goda förutsättningar till utveckling och lärande.

För att lyckas med ditt uppdrag kommer du ges förutsättningar till pedagogisk utvecklingstid, både enskild och tillsammans med kollegor för att kunna följa upp och djupare analysera er utbildning utifrån uppsatta mål. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik undervis-ning och du är delaktig att utforma genomtänkta lärmiljöer såväl inom och utomhus.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som vill ta vara på den unika möjlighet det innebär att få vara delaktig i vår uppstart av Björnflokans förskola där hållbarhet genomsyrar vår undervisning, medarbetarskap och organisation.

För att lyckas i rollen som förskollärare är du engagerad, nytänkande och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbarhet i förskolan där begrepp som undervisning, barns delaktighet och inflytande är viktiga i ditt arbete. Du är nyfiken på det barnen upptäcker och ger uttryck för och låter barnens röst bli hörd och synlig i verksamheten. Har du tidigare erfarenhet och kompetens i att arbeta med utomhuspedagogik eller aktionsforskning ses det som meriterande.

Vi söker dig som har lätt att samarbeta och du utvecklas i mötet med andra människor och drivs av att både bidra med dina egna erfarenheter och din kompetens såväl som att ta del av dina kollegors. Du ser samverkan som en viktig del i att skapa en god arbetsmiljö för dig och dina kollegor och har ett gott bemötande till alla du möter.

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Lundens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Profil Lundens förskola Lek och Idrott = Lekstyrka Leken utgör bas i förskolans dagliga arbete med och för barn. Lek och barns intresse är inspirationskällor vid utfor... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Profil Lundens förskola
Lek och Idrott = Lekstyrka

Leken utgör bas i förskolans dagliga arbete med och för barn. Lek och barns intresse är inspirationskällor vid utformande av förskolans lärmiljöer som möjliggör utvecklande av barns lek och lärande. Barns utvecklingsmöjligheter stimuleras av aktiva lekande vuxna som iscensätter och tar vara på leken som gynnar deras kommunikation, samspel och utbildning, i både planerade och spontana undervisningssituationer. Styrkan ligger i rörelseglädjen och att utveckla en rörelseförståelse hos barn. Det skapas genom förskolans utbildning som präglas av lek- och idrottsaktiviteter, vilka grundar för glädjefyllda rörelseupplevelser. Positiva rörelseupplevelser uppnås genom att låta den fysiska aktiviteten utgöra ett dagligt och naturligt inslag i undervisningen och medför att vi kan stimulera barns förståelse för sin egen hälsa och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan.
Förskolan satsar på en välbalanserad dag utifrån lek, rörelse, kost och återhämtning. Det uppnås genom organisering och medveten undervisning för leken och de fysiska aktiviteterna utifrån intentioner i Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018). Förskolans uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för barns livslånga lärande där leken har en central roll för utvecklingen genom varierande aktiviteter och ett pedagogiskt innehåll (Lpfö 18 2018, s. 8). Därmed kan barns lekstyrka och rörelseglädje värnas om när kraften i lek och idrott tas tillvara.

Vill du vara med i fortsatta uppbyggnad?

Lundens förskola välkomnade sina första barn och vårdnadshavare i oktober 2021 och kommer succesivt fortsätta utöka verksamheten under 2023- 2024. Lundens förskola är belägen på Bergsäter, på bottenplan i ett nybyggt lägenhetsområde. Förskolan har en skyddad innergård, som är inredd utifrån förskolans profil. Här finns det plats för lek, idrott och återhämtning. Skogen ligger på flera sidor om förskolan, som också har närhet till Annelundsparken och centrum.

Förskolan är byggd utifrån Skolverkets rekommendationer om mindre barngrupper och vi arbetar i storarbetslag om två-tre hemvister, i syfte att skapa goda relationer och arbetsmiljö för både barn och pedagoger.

Brinner du för att främja barns hälsa och lekfullhet? På Lundens förkola arbetar vi med:

- En framtagen Rörelsepolicy, där vi bl a erbjuder planerade rörel-seaktiviteter dagligen, återhämtande aktiviteter dagligen, samtal om kost och hjärna med barn.
- Erbjuder barn en variation av idrottsformer.
- Vi arbetar med PEP Förskola, både som samarbetspartner och inspirationskälla
- Vi är medlekande vuxna

Som förskollärare på Lunden har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Använda sig av dokumentation i syfte att följa upp, och utvärdera resultaten från planerad verksamhet.

Som förskollärare ska du stå bakom och upprätthålla den gemensamma värdegrunden vår verksamhet vilar på.

På förskolan har vi en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation som alla är en del i.

Förskolan har ett aktivt hälsoarbete för att främja en god arbetsmiljö och välbefinnande.

För att kunna lyckas med ditt uppdrag kommer du få PUT (pedagogisk utvecklingstid), både enskild och gemensamt i ditt arbetslag.

- Vi söker dig som vill vara med i en verksamhet med Lek och Idrott som profil.
- Vi söker dig som vill vara med och skapa glädje och kunskap och ge barnen en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss.
- Du har intresse eller kunskaper inom barns Lek och/eller idrott för barn.
- Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas.
- Du är positiv, har ett reflekterade arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i arbetet.
- Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandras styrkor.
- Vi värderar personlig lämplighet högt, ett gott bemötande, serviceförmåga och förmåga att tänka positivt även i utmanade situationer.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till förskolan I Ur och Skur Kråkan

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Nu har du en unik möjlighet att bli en av oss! I ur och skur Kråkan är en förskola med integrerat fritidshem som är belägen i Kråkered. Vår inomhuslokal är en förenin... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Nu har du en unik möjlighet att bli en av oss!

I ur och skur Kråkan är en förskola med integrerat fritidshem som är belägen i Kråkered.
Vår inomhuslokal är en föreningsgård som vi hyr av Björkehovs IF. Utemiljön är variationsrik och naturlig, skog, gräsmatta, grus, vattendrag (liten bäck), berg, motorikbana, pallkragar och olika typer av kojor och vindskydd finns i närmiljön.

I Ur och Skur har en pedagogik som bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen. En grundpelare inom pedagogiken är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva - stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling då våra aktiviteter till stor del sker utomhus. Allt man kan göra inne kan man göra ute.

Som förskollärare på I Ur och Skur Kråkan har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument.
Använda sig av dokumentation i syfte att följa upp, och utvärdera resultaten från planerad verksamhet.

Som förskollärare ska du stå bakom och upprätthålla den gemensamma värdegrunden vår verksamhet vilar på.

På förskolan har vi en arbetsgrupp med fokus på organisation och en utvecklingsgrupp med fokus på förskolans utvecklingsarbete.

Förskolan har ett aktivt hälsoarbete för att främja en god arbetsmiljö och välbefinnande, genom att flera trivselaktiviteter planerande med Hälsoinspiratör.


- Du är legitimerad förskollärare.
- Har du utbildning/ erfarenhet inom friluftsfrämjandet ses det som positivt vid rekrytering.
- Vi söker dig som vill vara med att skapa glädje och kunskap och ge barnen en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss.
- Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas.
- Du är positiv, har ett reflekterade arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i arbetet.
- Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandras styrkor.
- Vi värderar personlig lämplighet högt, ett gott bemötande, serviceförmåga och förmåga att tänka positivt även i utmanade situationer.
- Tillgång till bil och körkort.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Skicklig förskollärare till Marklandsparkens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Lärglädje börjar med dig! Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till lustfyllt lärande? Marklandsparkens förskola ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Lärglädje börjar med dig! Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till lustfyllt lärande?

Marklandsparkens förskola är en interkulturell förskola med språk från världens alla hörn. I närområdet finns grönområden, skog, stora lekplatser, aktivitetspark, bibliotek samt en 4H-gård. Marklandsparkens förskola är en viktig mötesplats, där vi utgår från att vi alla är lika värda och vi ser den kulturella mångfalden som en berikande tillgång. Våra barn ska mötas av möjligheter som ger dem en bra start i livet. Vi utgår från Jag vill -Jag får - Jag vågar - Jag kan. Detta ska genomsyra hela vår verksamhet och vara synligt i vår undervisning och i möten med andra människor, såväl barn, vårdnadshavare som kollegor.

På Marklandsparken ges varje barn möjlighet att utforska, uppleva och utmanas genom olika uttryckssätt för att främja det långsiktiga lärandet. Vi har en ateljerista i vår stora ateljé och gemensamma bibliotek på båda våningsplanen. De äldre barnen äter i vår restaurang -Jalla Jalla.
De åtta hemvisterna har ett nära samarbete med varandra i fyra större team, vilket skapar stöd och bidrar till en känsla av gemenskap. Vi arbetar i grupper med kollegialt erfarenhetsutbyte som stärker oss i att alltid ha ett professionellt förhållningssätt samt utveckla vår kvalitet.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår förskola i vårt arbete mot gemensamma mål.

Som skicklig och erfaren förskollärare ska du våga och ha modet att vilja utveckla en lärande organisation som ger barnen den bästa utbildningen. Är du rätt person? Tillsammans gör vi, rektor och pedagoger, skillnad på riktigt för barnen på Marklandsparken. Du är trygg i läroplanens uppdrag och vad som förväntas av dig som förskollärare. Du har interkulturell kompetens och brinner för barnens bästa. Du har utarbetat goda strategier för att planera, genomföra och följa upp undervisningen och målarbetet.

Är du den vi söker?
Vill du ge barnen på Marklandsparkens förskola en god start i livet?

Vi ser fram emot din ansökan där du berättar om dina erfarenheter av att utveckla undervisningen. Du är utbildad förskollärare och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort intresse av flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt. Din erfarenhet har gjort dig trygg i rollen som förskollärare och du handleder gärna kollegor. Du brinner för språk och kommunikation och har goda kunskaper inom IKT. Du har ett helhetsperspektiv på undervisning, kan forma den röda tråden från 1-6 år, med progression i lärande och miljöer. Vi söker en förskollärare till våra yngre barn och en förskollärare till vår femårsverksamhet.

Du ser möjligheter med, och har gärna erfarenhet av, att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt, flerspråkigt område.
Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt.
Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar för förtroendefulla relationer.
Du har erfarenhet av och förmåga att utveckla undervisningen inom förskolan och att leda kollegor i utvecklingsarbete.
Du har gärna processledarutbildning.

Med andra ord:
Du är en legitimerad förskollärare med kompetens, erfarenhet och vilja att ta dig an ett utmanande utvecklingsuppdrag.
Meriterande om du har kunskaper i TAKK, bildstöd och Före Bornholm.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, vilket betyder att vi kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Svenska kyrkan i Borås

Beskrivning Är du en nyfiken och utvecklingsinriktad förskollärare som gillar utomhuspedagogik? Vill du arbeta på en förskola som genomsyras av arbetsglädje, trygghet och respekt? Då är du rätt person! Hos oss ges du möjlighet och förväntas bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Vi söker nu en förskollärare till Kyrkbackens förskola på Brämhult. Förskolan ligger i egna lokaler i anslutning till Brämhults kyrka. I Borås pas... Visa mer
Beskrivning
Är du en nyfiken och utvecklingsinriktad förskollärare som gillar utomhuspedagogik? Vill du arbeta på en förskola som genomsyras av arbetsglädje, trygghet och respekt? Då är du rätt person! Hos oss ges du möjlighet och förväntas bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet.

Vi söker nu en förskollärare till Kyrkbackens förskola på Brämhult. Förskolan ligger i egna lokaler i anslutning till Brämhults kyrka. I Borås pastorat finns ytterligare två förskolor. Ansgarsbackens förskola som ligger på Dammsvedjan och Änglabackens förskola på Sjöbo.

Varje förskola består av två avdelningar. Arbetslagen består av förskollärare, barnskötare och kock.

Alla måltider på förskolan tillagas från grunden i vårt kök, vi använder så långt som möjligt närodlade, ekologiska och kravmärkta råvaror. Som pedagog har du fria pedagogiska måltider, du får rejäla arbetskläder för utevistelse samt friskvårdsbidrag. Planeringstiden, både den enskilda och gemensamma, är viktig och prioriterad.

Vi värdesätter ett nära samarbete med kyrkans övriga verksamhet.

Arbetsuppgifter
Som pedagog ska du kunna ta tillvara på barnets nyfikenhet, glädje och kompetens för att skapa en miljö som stimulerar till utveckling och lärande.

Det är viktigt att få goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, därför har vi ett arbetssätt som ger oss möjlighet till ett kollegialt lärande. På planeringstiden, arbetsplatsträffar och pedagogiska måndagar ges det utrymme att dela erfarenheter, reflektera tillsammans och hitta framgångsrika metoder, den pedagogiska verksamheten utvecklas och vi får en trivsam och kreativ arbetsmiljö med barnet i centrum.

Hos oss jobbar du i arbetslag med utbildade förskollärare, arbetslaget tar gemensamt ansvar för att lek, lärande och omsorg integreras i alla delar av förskolans vardag.

Kvalifikationer 
Du är legitimerad förskollärare och medlem i Svenska kyrkan.

Som pedagog är du lösningsinriktad och flexibel i mötet med barn och kollegor. Du är intresserad av pedagogisk reflektion och deltar gärna och aktivt i verksamhetsutvecklingen på förskolan. För dig är utemiljön är en naturlig del och tillgång i undervisningen och barnens vardag.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställningar med tillträde januari 2024.

Upplysningar
För mer information om tjänsten, kontakta: Maria Cedenblad, Rektor, tel. 033-17 95 03

Ansökan
Bifoga förskollärarlegitimation och övriga betyg och intyg relevanta för tjänsten. 

Intervjuer kommer att genomföras löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.

Svenska kyrkan i Borås är det största pastoratet i Skara stift och består av tre församlingar: Brämhult, Caroli och Gustav Adolf. Upptagningsområdet är på nära 75 000 invånare, varav cirka 35 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Det finns kyrkor på sju platser runt om i staden. Svenska kyrkan driver tre förskolor och förvaltar Borås fem begravningsplatser. Antalet anställda uppgår till cirka 150 personer och omsättningen till 140 miljoner kronor.I pastoratets församlingsinstruktion 2023-2026 lyfts tre utvecklingsområden särskilt fram: hopp, närvaro, hållbarhet.Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt all försäljning av ytterligare jobbannonser och/eller rekryteringstjänster. Visa mindre

Förskollärare på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Hjärtligt välkommen att arbeta som förskollärare tillsammans med oss på PersonalExpressen Förskolebemanning! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag förskolan! Nu söker vi dig som är legitimerad förskollärare och som vill arbeta tillsammans med oss som konsult! Vi erbjuder en lång rad bemanningsuppdrag över hela landet inom såväl på privata som på kommunala förskolor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa ju... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som förskollärare tillsammans med oss på PersonalExpressen Förskolebemanning!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag förskolan! Nu söker vi dig som är legitimerad förskollärare och som vill arbeta tillsammans med oss som konsult!
Vi erbjuder en lång rad bemanningsuppdrag över hela landet inom såväl på privata som på kommunala förskolor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad i landet, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Skara eller Sandviken. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Hos oss är det en kärnfråga att du som vår förskollärare alltid får vara en aktiv del i din egen schemaläggning. Därtill ser vi alltid till att du erhåller en hög lön när du är ute på ett uppdrag tillsammans med oss. Vi är experter på att löneförhandla åt våra konsulter och på så vis kan du alltid känna dig trygg hos oss att vi förhandlat fram den högsta möjliga lönen åt dig inför varje enskilt bemanningsuppdrag!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för förskollärare!
Vi tror på att ha Sveriges bästa förskollärare anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra.
PersonalExpressen förmedlar professionell, ambitiös och jordnära vård- och omsorgspersonal efter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de konsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Skolan och förskolan ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra förskollärare och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig för bemanningsuppdrag.
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt vi kan för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Förskollärare till Melltorps förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi anser att Trygghet och lek är grunden för barns lärande och utveckling. Trygghet skapas genom tillitsfulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägg... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Vi anser att Trygghet och lek är grunden för barns lärande och utveckling. Trygghet skapas genom tillitsfulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid introduktionen, tydliga rutiner, en välavvägd dagsrytm, de dagliga mötena och att ha roligt tillsammans. Alla barn deltar utifrån sina egna förutsättningar och pedagogerna är lyhörda, flexibla och normkritiska. Lek och lekfull undervisning bedrivs i tillåtande lärmiljöer som utmanar och inspirerar till samspel, fantasi och reflektion. Alla som arbetar på Melltorp är positiva, kreativa engagerade, närvarande och inlyssnande.

Drama och rollspel är en stor del i vår undervisning, framför allt när vi firar våra gemensamma traditioner. Melltorps förskola byggdes 2009 och ligger i ett villaområde i Sjömarken med närhet till skog, natur och lekplatser samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan består av sex hemvister. På Eken och Linden finns barn i åldrarna 1-3 år. På Granen, Asken, Björken och Rönnen finns barn i åldrarna 3-5 år. Förutom sex hemvister har vi även ett gemensamt torg, aquarum samt ateljé. Maten lagas på förskolan av våra två kockar.

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning.

Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. För att kunna planera och dokumentera har du tillgång till en egen Ipad.

Vi söker dig som vill vara en del i vårt fantastiska gäng där pedagogiska diskussioner, skratt och högt i tak genomsyrar förskolan. Du har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till de vi möter, barn, vårdnadshavare och kollegor.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med AKK och utifrån förhållningssättet lågaffektivt bemötande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare

Malmen Montessori i Borås är naturskönt belägen strax intill vackra Ramnasjön i en stor, äldre och vacker tegelbyggnad. Vi är en av landets största montessoriskolor med ungefär 700 barn i förskola, grundskola och fritidshem och har drygt 110 anställda. Eleverna är indelade i åldersblandade grupper. Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa på förskolan. Vi letar efter dig med ett nyfiket förhållningssätt, som är positiv, an... Visa mer
Malmen Montessori i Borås är naturskönt belägen strax intill vackra Ramnasjön i en stor, äldre och vacker tegelbyggnad. Vi är en av landets största montessoriskolor med ungefär 700 barn i förskola, grundskola och fritidshem och har drygt 110 anställda. Eleverna är indelade i åldersblandade grupper.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa på förskolan.
Vi letar efter dig med ett nyfiket förhållningssätt, som är positiv, ansvarsfull, flexibel och trygg. Du har ett strukturerat, kreativt arbetssätt och är duktig på att inspirera och motivera eleverna till att upptäcka, lära och utvecklas.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket och är intresserad av montessoripedagogiken. Det är inte ett krav att vara montessoriutbildad utan fortbildning sker internt. Du är med och utvecklar vår verksamhet i relation till läroplanen och vår montessoriska bildningsplan.
Du stimulerar varje barn att bilda sig och växa med sina uppgifter och ger frihet under ansvar. Ur den friheten kan elevernas självständighet utvecklas, som sen ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i december månad 2023. För den här tjänsten tillämpar vi semestertjänst.
”Montessori först” är något vi vill att alla på Malmen Montessori ska uppleva. Det är ett förhållningssätt som ska prägla vår verksamhet. Vi bemöter vart barn på sitt sätt. Barn ska ges möjlighet att hitta sin inre drivkraft och disciplin för att stärka sin vilja att lära och nå sin fulla potential.
Genom montessori först och vart barn på sitt sätt skapar vi trygga, självständiga och nyfikna barn som har lust att lära sig. Barn med kunskaper - för livet. Alla barn är början på något stort.
Vår verksamhet drivs av en föräldraförening och vår huvudman är en styrelse där skolchef ingår, samt ledningsgrupp. Föräldrarna är våra stöttepelare och viktiga att ha en god kommunikation med.
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta HR-ansvarig Allan Sommarblad [email protected], 0708-10 11 46.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan!
#jobbjustnu
malmen.com Visa mindre

Förskollärare till Svanungens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Välkommen till en mindre och mysig förskola med lärmiljöer som lockar till lek och lärande. Våra lokaler formas och förändras utifrån barns intresse, behov och de prior... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med
utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Välkommen till en mindre och mysig förskola med lärmiljöer som lockar till lek och lärande. Våra lokaler formas och förändras utifrån barns intresse, behov och de prioriterade områdena i läroplanen. Vi har en relativt ny utegård och vi har skog och natur runt omkring oss. Förskolan är en integrerad del av Svaneholmsskolan och barnen äter därför alla måltider i skolmatsalen.

Svanungens förskola ligger i naturnära Svaneholm och har 3 hemvister; en för barn 1-3 år och två för barn 3-5 år. Svanungens förskola har för närvarande minskade barngrupper vilket ger mycket goda förutsättningar för att utvecklas och lära i en god pedagogisk miljö.

Vi söker en driven förskollärare som tillsammans med sina kollegor vill vara med och bibehålla samt utveckla kvaliteten på undervisningen och lärandet på Svanungens förskola.

Svanungen är en förskola med hög kompetens bland pedagogerna och vi arbetar aktivt med målstyrda processer, vilket ger pedagogerna en gemensam syn på undervisning och barns lärande. Vi arbetar strategiskt med lärandeobjekt utifrån läroplanen för förskolan och lägger gemensamt upp mål och innehåll i arbetet utifrån barngruppens behov. Vi har ett professionellt och ödmjukt arbetsklimat och värderar samarbete och gott bemötande.

Som förskollärare på Svanungens förskola ges goda chanser till kompetensutveckling och kollegialt lärande. Bland annat erbjuds kompetensutveckling genom Läs-lyft, Matematik-lyft, TAKK samt efter eget behov kopplat till utbildningens mål inom förskolan och i det förhållningssätt/helhetsidé som Svanungens förskola vilar på. Om det finns behov av stöd i det pedagogiska arbetet finns möjlighet till specialpedagogisk handledning. Som förskollärare har du tillgång till en egen Ipad för dokumentation av det pedagogiska arbetet.

På vår förskola är det viktigt med engagerade förskollärare och genom olika nätverk för kollegialt lärande lär vi av och med varandra för att skapa en förskola med fokus på kvalitet och utveckling. Vi använder Unikum för att systematiskt kvalitetssäkra undervisningen och få en röd tråd.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, har stort engagemang, glädje, lust och vill vara med och utveckla och fördjupa vårt kvalitetsarbete inom utbildningen.

- Du är lösningsfokuserad och kan se nya möjligheter som bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas.
- Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandras olikheter.
- Vi värderar personlig lämplighet högt, detta via ett gott bemötande, serviceförmåga och att tänka positivt även i utmanade situationer för att lyckas i sin roll som förskollärare på Svanungens förskola.

Vi ser det också som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av att ha arbetat med flerspråkighet. Oavsett om du är nyexaminerad eller arbetat länge är du varmt välkommen att söka!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Savannens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi söker förskollärare till vårt team på Savannens förskola! Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt.... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi söker förskollärare till vårt team på Savannens förskola!

Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter gärna ut vårt språkarbete i vår närliggande natur, där barnen ges möjlighet att vara nyfikna på naturen och språket. Detta möjliggör att barnen får möta språk dagligen i olika sammanhang och med olika uttryckssätt.

Vi har ett medvetet arbete kring förhållningssätt och bemötande inom förskolans organisation, vilket möjliggör en god och trygg utbildning för våra barn. Vårt prioriterade område är lärmiljöer med inriktning på tydliggörande pedagogik. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas. Tillsammans med dina kollegor skapar du en lärmiljö som bjuder in barnen till att vara och bli nyfikna.

Förskolan ligger i Erikslundsområdet och har profilering Djur och natur. Tack vare närheten till Borås Djurpark har vi ett unikt samarbete med djurparken genom Simbaskolan. De äldsta barnen besöker regelbundet djurparken där en zoopedagog möter upp och berättar om djuren. Barnen får också vara med och sköta om djuren och tar sedan med sig sin kunskap tillbaka till förskolan, där vi följer upp det.


Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen.
Tillsammans med dina kollegor är du med och skapar goda förutsättningar för varje barn och formar en helhet av omsorg, utveckling och lärande.

Du får möjlighet att delta och bidra till det kollegiala lärandet genom dina kompetenser och erfarenheter.
Vår Förvaltning består av bra stöd- och utvecklingsfunktioner, vilket innebär att du som förskollärare kan erbjudas stora möjligheter till utveckling genom god kompetensutveckling.


Vår förskola söker dig som är legitimerad förskollärare. Du får gärna vara såväl nyutbildad eller erfaren med många år i professionen.

Hos oss får du möjlighet att ingå i en arbetsgrupp som vill bedriva den bästa möjliga undervisningen för barnen. Vi ser gärna att du kommer till oss och bidrar med stor motivation, glädje och engagemang i vårt gemensamma uppdrag. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för våra yngsta medborgare, genom ditt förhållningssätt i mötet med varje barn. Vi förväntar oss att du, liksom vi, vill skapa den bästa grunden, glädjen och förutsättning i det livslånga lärandet.

Nu tänker vi att du är nyfiken på vår förskola med engagerade och motiverade kollegor som har uppdraget i fokus. Vi välkomnar nyfikna frågor och kreativa ansökningar för att få möjlighet att mötas i en intervju.

Så, välkommen att söka du som är legitimerad förskollärare, nyutbildad eller snart är klar med din förskollärarutbildning!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till KreaNova förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Det är en demokratisk rättighet att ha ett språk och med estetikens olika uttrycksmedel kan språkgränser överbyggas. Vill du vara med och skapa kreativa lärandesammanha... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Det är en demokratisk rättighet att ha ett språk och med estetikens olika uttrycksmedel kan språkgränser överbyggas. Vill du vara med och skapa kreativa lärandesammanhang för att ge alla barn möjlighet att erövra språket? Vill du driva projekt och processer där barn får möjlighet att använda alla sinnen för att växa som individer? Då är KreaNova något för dig!

På KreaNova arbetar vi med olika estetiska och konstnärliga uttryckshformer som verktyg att erövra språket och för att möjliggöra för alla barn att lära och utvecklas i ett lustfyllt, lekfullt och meningsfullt sammanhang. Förskolans profil innebär att alla barn i interaktion med kreativa pedagoger ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig och kommunicera, förstå sig själva och sin omvärld oavsett bakgrund och förutsättningar. På KreaNova finns en brännugn, teaterscener, inomhus och utomhus, musikinstrument och sagomiljöer i ständig förändring.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

För att få en liten försmak av din nästa arbetsplats besök oss gärna på Instagram

Som förskollärare på KreaNova arbetar du:
- i arbetslag för att skapa en meningsfull och utvecklande dag på förskolan för alla barn.
- med att driva och utveckla estetiska och språkliga projekt och processer.
- med att planera, genomföra, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten tillsammans med barnen och övriga pedagoger med utgångspunkt i förskolans styrdokument och förskolans estetiska profil samt verksamhetens prioriterade mål språket.
- med utgångspunkt i olika estetiska uttrycksformer att skapa språkutvecklande strategier och undervisning.
- för att främja alla barns lust att leka, utforska, erfara och kunskapa.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du vill bidra med engagemang och utvecklingsvilja. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera.

Du som söker tjänsten hos oss på KreaNova har stort intresse och gärna erfarenhet av de estetiska formerna, så som dans, musik, drama och bildkonst och har ett stort språkintresse. Det är meriterande om du har någon vidareutbildning inom dessa områden, exempelvis ateljérista, danspedagog med flera.

Är det dig vi söker?
Tveka då inte, sök redan idag! Du söker genom att bifoga CV samt ett personligt brev där du beskriver vad just du kan tillföra till den estetiska profilen på KreaNova förskola.

Vi vill också att du berättar om dina eventuellt tidigare erfarenheter av att arbeta med de estetiska formerna och språket samt vilka utbildningar du har inom estetiken och språket, hur du kan använda dem i ditt arbete tillsammans med barnen på KreaNova.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare med utbildning/kompetens inom drama till Torgets förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! På Torgets förskola prioriteras barns lek. Vi vill ge förutsättningar för en fantasifull och lärande lek genom att anpassa rutiner, lärmiljöer och förhållningssätt så a... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

På Torgets förskola prioriteras barns lek. Vi vill ge förutsättningar för en fantasifull och lärande lek genom att anpassa rutiner, lärmiljöer och förhållningssätt så att leken ska kunna flöda. Barns lek ska forma vardagen på förskolan och vi pedagoger ska finnas närvarande för att stödja, undervisa, inspirera och utmana.

På Torget är vi vuxna med i leken och planerar vår undervisning inom alla områden i Läroplan för förskolan med leken i fokus. Vi vill gärna se att du inspirerar både barnen och dina kollegor till att få många olika lekupplevelser!

Vår förskola ligger centralt på Hulta, mitt på Hulta Torg. Förskolan är nyrenoverad och har stora ljusa lokaler och en spännande utemiljö med lekplatser, skogsområden och staden inom nära räckhåll. Vi har tillgång till både gymnastiksal och teaterscen då förskolan ligger dörr i dörr med områdets nybyggda fritidsgård. Här möts du av glada och engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten. Hos oss har du stora möjligheter att påverka ditt arbete och att driva processer i samråd med kollegor och rektor.

Som förskollärare med dramakompetens väntas du kunna stödja kollegor i sin utveckling kring att skapa möjligheter för alla barn att delta i lek och drama, samt självständigt hålla i drama- och lekgrupper.
Vi förväntar oss att du, med din kompetens, kan leda dramaövningar för att pedagoger på förskolan ska kunna utveckla sitt eget sätt att delta i lek/drama och att du kan stödja barn och pedagoger kring att röra sig mellan fantasi och verklighet i vardagen.

Du kommer att arbeta som förskollärare med ordinarie ansvar på en av våra åtta avdelningar och din dramakompetens kommer att nyttjas vissa timmar i veckan mot övriga pedagoger och barn på förskolan genom exempelvis workshops och lekgrupper, utifrån överenskommelse med rektor.

Här hos oss arbetar du för att ge alla barn och vårdnadshavare en tid i förskolan att minnas med glädje och stolthet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att:
- genomföra, analysera, dokumentera och planera undervisning och utbildning utifrån förskolans styrdokument.
- genom lek, interaktion och skapande aktiviteter skapa en trygg och lärorik miljö för varje barn på förskolan.
- värdegrundsarbetet på förskolan utvecklas och hålls levande.

För att du ska få goda förutsättningar att utföra ditt arbete erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling, både enskild och utifrån hela förskolans behov. Vi har regelbundna pedagogiska forum där vi arbetar med utvecklingsfrågor över avdelningarnas gränser. På förskolan finns två utvecklingspedagoger som stödjer rektors arbete med att öka kvalitéten på utbildningen samt utvecklingsgrupper gällande lärmiljöerna där du som vill kan göra stor skillnad.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med kompetens och/eller utbildning inom drama/dramalek. Du som skickar in din ansökan ska ha kunskap och vilja att utforska lek i vardagen tillsammans med barn och kollegor. Du är en modellerande förebild för ett engagerat och aktivt deltagande i barns rollekar.

Vi söker dig som har ett stort intresse för barns delaktighet och inflytande över utbildningen. Du är positiv, lösningsorienterad och engagerad. Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Det är med glädje du deltar i barnens lek och genom den bland annat stödjer deras språkutveckling.

Anställningsintervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan nu! Vi ser fram emot att träffa dig!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Kransmossens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Välkommen att söka till Kranmossens förskola! Vi söker en ny arbetskamrat som blir en del av ett positivt och engagerat gäng, där vi har barnens bästa som utgångspunkt... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Välkommen att söka till Kranmossens förskola!

Vi söker en ny arbetskamrat som blir en del av ett positivt och engagerat gäng, där vi har barnens bästa som utgångspunkt. Vi arbetar tillsammans för att skapa en verksamhet där barnen utvecklas och utmanas sin nyfikenhet och lust att lära. Vår förskola har ett fantastiskt läge på Trandared. Vår närmsta granne är Kranmossens friluftsområde med vacker natur och grönska, vilket ger oss stora möjligheter att arbeta med vår profil Hälsa och Livsstil. I vårt kök arbetar våra kreativa förskolekockar som lagar god mat från grunden. Besök oss gärna på Instagram

Förskolan har stora, ljusa, ändamålsenliga lokaler och består av sex hemvister, tre hemvister för äldre barn och tre hemvister för de yngre barnen. Detta läsår arbetar vi särskilt med kommunikativa lärprocesser och bygger upp lärmiljöer utifrån våra styrdokument med extra fokus på, kreativitet och estetik samt hållbar utveckling. Följ vårt pedagogiska innehåll på Instagram


Tjänsten som ska tillsättas är på en av våra hemvister, där våra yngsta barn går, 1-3 år. Tillsammans arbetar vi målinriktat genom att planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Vi ser möjligheter och lösningar, vi samarbetar och utgår från begrepp som demokrati, inkludering och undervisning. Vi ser leken som det främsta verktyget för det livslånga lärandet.

Som utbildad förskollärare är du trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och kan driva utvecklingen framåt. Vi söker dig som har kunskap och ett brinnande intresse för hälsa, natur och språk och kommunikation samt erfarenhet av att använda digitala verktyg i verksamheten. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling som är väl förankrat i styrdokumenten.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Milstensgårdens litteraturdiplomerade förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vill du göra en verklig skillnad i livet för de barn som behöver det mest? Då har du kommit till rätt plats! Milstensgården förskola letar efter en passionerad och nyf... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vill du göra en verklig skillnad i livet för de barn som behöver det mest? Då har du kommit till rätt plats!

Milstensgården förskola letar efter en passionerad och nyfiken förskollärare som, tillsammans med oss, kommer att utveckla lärmiljöerna och främja språk- och kunskapsutveckling hos våra barn.

Vår förskola är en av Borås Stads diplomerade enheter inom litteratur. Det innebär att vi utgår från högläsning och särskilt fokuserar på samtal under läsningen som grund för vår undervisning. Med hjälp av fantasi, kreativitet och olika läsmetoder tillfredsställer vi barnens nyfikenhet och låter deras intressen guida innehållet. Vi medvetandegör både den språkligt sociala, pedagogiska och fysiska miljön och låter barnens intressen, erfarenheter och behov styra vår riktning.

Vi tar hänsyn till varje barns individuella behov och vad de är intresserade av att utforska när vi utformar vår undervisning. Vi tror på att barn har hundra språk och att talat språk endast är en av många sätt att kommunicera. Därför använder vi olika lärmiljöer, material och estetiska inlärningsprocesser för att främja kommunikation på olika sätt.

Besök oss gärna på Instagram

Våra pedagoger på förskolan har en inställning där nyfikenhet, upptäckarglädje och barnens utforskande ska stöttas, stimuleras och utmanas, med fokus på barnens lärande och utveckling. Vi är övertygade om att alla barn kan, och hos oss ska barnen känna förtroende för sin egen förmåga - att de kan, vågar och vill.

Som förskollärare hos oss har du ansvar att leda och utveckla avdelningens verksamhet i riktning mot stadens, enhetens och läroplanens mål. Du ansvarar för undervisningen och att barnens utveckling och lärande dokumenteras, följs upp och analyseras. För att möjliggöra detta har du egen pedagogisk utvecklingstid och dessutom reflektionstid i lärteamet som ger möjlighet att följa upp mål och gå djupare in i analys.

Vi söker dig som är förskollärare med förskollärarlegitimation, har ambition att utvecklas i yrkesrollen och gärna med egna idéer och ett eget driv. Du är lösningsfokuserad, ser arbetet i förskolan som något föränderligt och är genuint nyfiken både på stora och små människor. Sist men inte minst, du är en teamplayer.

Vi söker speciellt dig som har ett stort intresse för utvecklingsfrågor och för förskolans kompensatoriska uppdrag - språk- och kunskapsutveckling och social inkludering.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Bodagårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! På Bodagården har vi barnet i centrum. Vi gör medvetna val för att alla barn skall kunna bli den bästa versionen av sig själva! Vi har ett professionellt förhållningssä... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

På Bodagården har vi barnet i centrum. Vi gör medvetna val för att alla barn skall kunna bli den bästa versionen av sig själva! Vi har ett professionellt förhållningssätt och arbetar utifrån metodiken med generativa frågor samt tydliggörande pedagogik. På förskolan prioriteras språkutvecklande lärmiljöer för att främja barnens lek, lärande och välbefinnande. Förskolan ligger centralt på nedre Brämhult och har stora ljusa samt ändamålsenliga lokaler. Förskolan består av sex hemvister, tre för äldre barn och tre för de yngre barnen.

Som förskollärare i vår språkutvecklande verksamhet ansvarar du för att skapa en positiv och inkluderande atmosfär där barnen känner sig trygga och nyfikna. Du planerar och genomför kreativa aktiviteter utifrån läroplanen som främjar barnens språkliga utveckling genom lek, samtal och utforskande. Du kommer att samarbeta med övrig personal för att skapa en helhetsupplevelse för barnen och stötta deras individuella behov.

För att kunna lyckas med uppdraget kommer du få reflektions- och planeringstid, stöd från arbetslag och kollegor samt rektor. Kompetens utveckling sker kontinuerligt både individuellt och på gruppnivå.

Du är utbildad och legitimerad förskollärare. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och kan driva utvecklingen framåt. Vi söker dig som har kunskap och ett brinnande intresse för att arbeta språkutvecklande samt att utveckla lärmiljöer. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling som är väl förankrat i styrdokumenten.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Finskspråkig förskollärare till finska avdelningen på Bäckaryds förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Bäckaryds förskola är placerad på Hässleholmen i ett närområde där det finns grönområden, skog, livsmedelsaffärer, torg, lekplatser, nybygg aktivitetspark med stadsodli... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Bäckaryds förskola är placerad på Hässleholmen i ett närområde där det finns grönområden, skog, livsmedelsaffärer, torg, lekplatser, nybygg aktivitetspark med stadsodling, bibliotek, och en 4H-gård samt bra bussförbindelser till ex stadsbibliotek, kulturhus, sjukhus och en stadspark.

Bäckaryds förskola är en mångkulturell förskola på ca 75 barn och är fördelat på 4 hemvister och dessa är åldershomogena. Gråsparven 1-2 år, Bofinken 3-4 år, Ugglan 5 år och Joutsen som är vår finskspråkiga hemvist 1-5 år. Förskolan har egen kock som tillagar all mat från grunden.

På Joutsen får barnen möjlighet till undervisning helt eller till väsentlig del på finska med utgångspunkt i våra styrdokument för förskolan. På hemvisten arbetar förskollärare och barnskötare med finska som modersmål och som använder sig av finskan i den dagliga kommunikationen med barnen samt i undervisningen. Vi erbjuder litteratur på finska och vi uppmärksammar även den finska kulturen och traditioner.

Är du den finskspråkiga förskolläraren vi söker som vill vara med och utveckla den finska avdelningen Joutsen på Bäckaryds förskola?

Tillsammans med barnen och övriga pedagoger planerar, genomför, undervisar, analyserar, utvärderar och utvecklar du verksamheten med utgångspunkt i förskolans styrdokument. Vi ser den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg och som ett led i vår systematiska kvalitets arbete där vi reflektera över och utvärdera utvecklingen och lärandeprocesserna i verksamheten på kvalitetssäkerts arbetssätt.

Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetsorganisationen så att det ska bli så bra för pedagoger och verksamheten. För att detta ska lyckas så erbjuder förskolan minst 5 timmar PUT i veckan och all planering sker på dagtid. Ipad får du som arbetsverktyg. Under lov så finns separat schema för att kunna ta ut heldagar i PUT enskilt och i arbetslag.


Vi söker dig om är legitimerad förskollärare och är finskspråkig till den finska hemvisten Joutsen på Bäckaryds förskola. Du ska ha ett tydligt barnfokus, detta ska återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen med mötet med barnen. Att du är en närvarande pedagog som är engagerad, modig, positiv, nyfiken och har förmåga att se varje barn som en individ utifrån dennes förutsättningar.

Vi ser att varje pedagog har sina personliga styrkor, baserat på erfarenhet, kunskap och intresse och använder sig av detta för att väcka nyfikenhet och stimulera varje barns lärande, där barns inflytande står i fokus.

Vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter i det kollegiala lärandet, på så sätt ges möjlighet till utveckling både kollegialt och grupp. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. På Bäckaryds förskola ser vi olikheter som en styrka som är positivt och berikande.
Vi vill skapa miljöer utifrån tankar såsom rum i rummen där vi kan utmana barns möte med olika material och sinnesupplevelser. Där den fysiska och psykiska miljön skall skapa känslan av trygghet hos alla som vistats i förskolan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Lillsjöns förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Kom och arbeta med oss mot en hållbar framtid! Lillsjöns förskola öppnade i liten skala hösten 2022 och söker nu fler engagerade förskollärare som vill utvecklas i sin... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Kom och arbeta med oss mot en hållbar framtid!

Lillsjöns förskola öppnade i liten skala hösten 2022 och söker nu fler engagerade förskollärare som vill utvecklas i sin yrkesroll.

Vår förskola har hållbarhet som profil och vi drivs av möjligheten att skapa en positiv framtidstro hos barnen. Vi vill både stärka och utmana deras kompetenser och intressen med stöd av vår profil och läroplanens alla delar. Vi vill också bli utmanade av både barnen och varandra, tillsammans vågar vi tänka och pröva nytt. Att arbeta med barnens inflytande är viktigt. Respekt, nyfikenhet och förståelse är ord som syns i vårt förhållningssätt. Barnen är framtidens problemlösare därför behöver pedagogerna tänka både här och nu, samtidigt som vi tänker framåt. Med hållbarhet i fokus skapar vi en hållbar arbetsplats där alla, både vuxna och barn, mår bra och utvecklas tillsammans.

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Vi arbetar i tre team fördelat på sex hemvister vilket ökar våra möjligheter till flexibilitet.

Vi har tilldelade ansvarsuppdrag som rör hela förskolan, och olika grupper för att hålla både individens och förskolans utveckling igång. Du ansvarar för undervisningen och att barns lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och analyseras. Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. Till stöd för förskollärarna finns även en administrationsgrupp som frigör tid för utbildning och pedagogiska upplevelser.

Vi söker dig som har förskollärarutbildning och en stor portion upptäckarlusta, för att kunna ge våra barn den bästa möjliga pedagogiska starten i det livslånga lärandet. Oavsett om du är nyexaminerad eller har arbetat länge är du varmt välkommen att söka.

På Lillsjön arbetar nu ett positivt gäng med olika kompetenser och intressen, och vi vill ta till vara på varandras olikheter för att tillsammans lära oss mer. Utvecklingen går fort framåt och den värld barnen och vi möter och lever i idag, kommer se helt annorlunda ut när de är vuxna. Som vuxen förebild behöver du därför inte kunna allt och veta allt, samtidigt som du behöver kunna använda dig av de didaktiska frågorna hur, vad och varför för att tillsammans med barnen upptäcka nya vägar.

Vi ser fram emot att träffa dig som har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, vill utvecklas och hjälpa till att driva verksamheten framåt i enlighet med vår profil, läroplanen och Borås Stads styrdokument. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt samt arbetar med nyfiken respekt för barnen, deras självständighet och deras inflytande. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla människor vi möter på förskolan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Bäckaryds förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Bäckaryds förskola är placerad på Hässleholmen i ett närområde där det finns grönområden, skog, livsmedelsaffärer, torg, lekplatser, nybyggd aktivitetspark med stadsodl... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Bäckaryds förskola är placerad på Hässleholmen i ett närområde där det finns grönområden, skog, livsmedelsaffärer, torg, lekplatser, nybyggd aktivitetspark med stadsodling, bibliotek och en 4H-gård samt bra bussförbindelser till ex stadsbibliotek, kulturhus, sjukhus och en stadspark.

Bäckaryds förskola är en mångkulturell förskola på ca 75 barn och är fördelat på 4 hemvister och dessa är åldershomogena. Gråsparven 1-2 år, Bofinken 3-4 år, Ugglan 5 år och Joutsen som är vår finskspråkiga hemvist 1-5 år. Förskolan har egen kock som tillagar all mat från grunden.

Är du den inspirerande, aktiva och modiga förskolläraren som vi söker och vill Du vara med och utveckla Bäckaryds förskola?!

Tillsammans med barnen och övriga pedagoger planerar, genomför, undervisar, analyserar, utvärderar och utvecklar Du verksamheten med utgångspunkt i förskolans styrdokument. Vi ser den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg och som ett led i vår systematiska kvalitets arbete där vi reflektera över och utvärdera utvecklingen och lärandeprocesserna i verksamheten på kvalitetssäkerts arbetssätt.

Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetsorganisationen så att det ska bli så bra för pedagoger och verksamheten. För att detta ska lyckas så erbjuder förskolan minst 5 timmar PUT i veckan och all planering sker på dagtid. Ipad får du som arbetsverktyg. Under lov så finns separat schema för att kunna ta ut heldagar i PUT enskilt och i arbetslag.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare till Bäckaryds förskola. Du ska ha ett tydligt barnfokus, detta ska återspeglas i ditt förhållningssätt i mötet med barnen i vardagen. Du är en närvarande pedagog som är engagerad, modig, positiv, nyfiken, kreativ och har förmåga att se varje barn som en individ utifrån dennes förutsättningar.

Vi ser att varje pedagog har sina personliga styrkor, baserat på erfarenhet, kunskap och intresse och använder sig av detta för att väcka nyfikenhet och stimulera varje barns lärande, där barns inflytande står i fokus.

Vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter i det kollegiala lärandet, på så sätt ges möjlighet till utveckling både kollegialt och grupp. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. På Bäckaryds förskola ser vi olikheter som en styrka som är positivt och berikande.

Vi vill skapa miljöer utifrån tankar såsom rum i rummen där vi kan utmana barns möte med olika material och sinnesupplevelser. Där den fysiska och psykiska miljön skall skapa känslan av trygghet hos alla som vistats i förskolan.

Intervjuer sker löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Silverpoppelns förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Silverpoppelns förskola öppnade i april 2019 och ligger centralt på Göta. På Göta har vi en mångfald av olika kulturer och språk och därför har vi valt profilering SPRÅ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Silverpoppelns förskola öppnade i april 2019 och ligger centralt på Göta. På Göta har vi en mångfald av olika kulturer och språk och därför har vi valt profilering SPRÅK OCH KOMMUNIKATION med IKT som verktyg.

Vi arbetar språkfrämjande genom att erbjuda lek, samspel och kommunikation i rum med olika teman. Dessa teman är verktyg för att kunna utmana barnen och väcka intresse för olika målområden i läroplanen. Språk utvecklas genom möten med andra vuxna och barn, samt vid konkreta upplevelser av händelser, miljöer och aktiviteter. Utifrån denna teori har vi skapat många platser för barnen att mötas på. Vi ger barnen förutsättningar att både leka och utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, teater, rörelse, sång, musik mm. Digitala verktyg användas som komplement för att underlätta det arbetet, samt för att ge leken och lärandet en ny dimension.

Vi på Silverpoppeln erbjuder dig en arbetsplats där glädje, vi-känsla och en positiv barnsyn står i centrum. Vi vill att du tillsammans med oss bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Vi söker dig som delar vårt intresse för att arbeta med vår profilering. Du är en nyfiken och medforskande pedagog som utifrån gällande styrdokument planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar verksamheten tillsammans med oss andra. Som medvetet närvarande pedagog ska du arbeta för att ge barnen en trygg, lärorik och kreativ tid hos oss. En viktig del i arbetet är att skapa lärmiljöer som stimulerar, inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande, och som skapar möten, kommunikation och lek.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. För att passa in på Silverpoppelns förskola behöver du vara en bra lagspelare och ha en god samarbetsförmåga. Du ska vara idérik, prestigelös, målmedveten, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du ser möjligheterna med att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt område. Oavsett om du är nyexaminerad eller arbetat länge är du varmt välkommen att söka.

Vi ser det också som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet som pedagogista, ateljerista, musikpedagog, dramapedagog, arbete med IKT, flerspråkighet och utomhuspedagogik.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Ljungagårdens och Skogsstjärnans förskolor

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Både Ljungagården och Skogsstjärnan ligger i ett lugnt bostadsområde i centrala Fristad med närhet till ortens folkbibliotek. Vi båda förskolorna har två stora gårdar o... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Både Ljungagården och Skogsstjärnan ligger i ett lugnt bostadsområde i centrala Fristad med närhet till ortens folkbibliotek. Vi båda förskolorna har två stora gårdar och nära till skogen. På Ljungagården finns sex avdelningar och på Skogsstjärnan tre avdelningar. Arbetslagen består av tre pedagoger. Vi har hög förskollärartäthet och jobbar systematiskt med förskolans kvalitetsarbete. Trivseln i personalgruppen är hög och personalomsättningen låg.

Vi ser olikheter som en spegling av samhället och möter varje individ utifrån dennes förutsättningar. Språkutveckling är vårt fokusområde då vi anser att alla barn har rätt att lämna oss med kommunikativa strategier för att göra skolgången till något lustfyllt. Inom ramen för språket inkluderas även alla andra av Läroplanens områden. Från och med nästa läsår utökar vi vårt prioriterade område till att gälla Språkutvecklande lärmiljöer.

Som förskollärare skall du:
- Ha ett positivt och tillåtande förhållningssätt som präglas av ett prestigelöst perspektiv.
- Samarbeta och ta ansvar för hela enhetens arbetsmiljö.
- Se vårdnadshavares synpunkter som en tillgång i verksamheten.
- Främja barnens delaktighet och inflytande över sin utbildning.
- Utveckla metoderna kring barnens språkutveckling med hjälp av gammal erfarenhet och ny kunskap.
- Systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling.
- Utveckla och anpassa lärmiljöer som stöttar, stimulerar och utmanar barns lärande.
- Identifiera behov i verksamheten och utveckla arbetssätt och metoder.
- Hålla dig uppdaterad och omvärldsbevaka inom det pedagogiska området.

Vi söker en legitimerad förskollärare.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Trandaredsgårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Trandaredsgårdens förskola söker en förskollärare som blir en del av ett positivt och engagerat gäng där vi sätter barnens bästa i fokus. Vill du vara med och skapa en... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Trandaredsgårdens förskola söker en förskollärare som blir en del av ett positivt och engagerat gäng där vi sätter barnens bästa i fokus. Vill du vara med och skapa en verksamhet där barnen utvecklas och utmanas till nyfikenhet i det livslånga lärandet? Söker du ett jobb där du har möjlighet att göra skillnad för barnen och har du ett brinnande intresse för språk och litteratur? Då har du hittat rätt!

Vi är en av Borås Stads litteraturdiplomerade förskolor. Vi arbetar temainriktat och varje läsår har vi en gemensam bok att arbeta utifrån. Med sagans hjälp skapar förskolan ett gemensamt fokus där det övergripande målet är att stimulera barns läs och skrivutveckling och ge dem en bättre grund för en god läsutveckling. Med vårt arbetssätt och litteraturen som stöd vill vi uppmuntra barnen till att reflektera över text och bild genom riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och en fantasifull språkstimulerande miljö.

Förskolan har nära till bibliotek som vi samarbetar med, närhet till skola, natur och friluftsområden. Vi har en härlig gård med stora gräsytor, bärbuskar, fruktträd och i skuggan av ett fantastiskt kastanjeträd och i våra sagotält har vi mysiga sagostunder under varma sommardagar.

Pedagogerna på förskolan ska fånga upp barnens intressen och inspireras av deras nyfikenhet. Barnen skall känna sig delaktighet och få inflytande i verksamheten. Pedagogerna ska arbeta med ett öppet sinne och vi vill erbjuda barnen en rolig och lärorik miljö. En miljö där alla barn får möjlighet att utvecklas och lyckas och där lärande står i fokus.

Som förskollärare har du ansvar att leda och utveckla verksamheten, du ansvarar för undervisning och att barnens utveckling och lärande dokumenteras, följs upp och analyseras. Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga till att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har en ambition att utvecklas i yrkesrollen. Du har ett brinnande intresse för språk och litteratur och har ett genuint intresse av att vara en del i att utveckla verksamheten framåt. Du har lätt för att samarbeta och sätter alltid barnets bästa först och tror på det kompetenta barnet och ger dem möjlighet att lyckas.

Intervjuer sker löpande. Blir du kallad till intervju ber vi dig att ta med ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Sjögårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Sjögårdens förskola söker nu en engagerad förskollärare som vill utvecklas i sin yrkesroll. Vår förskola har en spännande framtid framför sig då vi ska in i en nybyg... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Sjögårdens förskola söker nu en engagerad förskollärare som vill utvecklas i sin yrkesroll.

Vår förskola har en spännande framtid framför sig då vi ska in i en nybyggd förskola i Sjömarken. Vi drivs av möjligheten att skapa en positiv framtidstro hos barnen. Vi vill både stärka och utmana deras kompetenser och intressen med stöd av och läroplanens alla delar. Vi vill utmana varandra både barn och vuxna. Tillsammans tänker och vågar vi pröva nytt. Att arbeta med barnens inflytande är viktigt. Respekt, nyfikenhet och förståelse är ord som syns i vårt förhållningssätt. Med samarbete i fokus skapar vi en hållbar arbetsplats där alla, både vuxna och barn, mår bra och utvecklas tillsammans.


Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Vi har tilldelade ansvarsuppdrag som rör hela förskolan med processledare som stöttar rektor i utvecklingsarbetet. Du kommer att vara en del av förskolans utvecklingsorganisation i samarbete med rektor.I det uppdraget ingår det ett leda och planera det kollegiala lärandet tillsammans med övriga processledare. Du ansvarar för undervisningen och att barns lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och analyseras. Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.


Vi söker dig som har förskollärarutbildning och en stor portion upptäckarlust för att kunna ge våra barn den bästa möjliga pedagogiska starten i det livslånga lärandet. Vi vill ta till vara på varandras olikheter för att tillsammans lära oss mer och ser samverkan som naturlig för att organisera dagen så att kompetenser nyttjas på bästa sätt.

Vi ser fram emot att träffa dig som har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, vill utvecklas och hjälpa till att driva verksamheten framåt i enlighet med läroplanen och gällande styrdokument. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt samt arbetar med nyfiken respekt för barnen, deras självständighet och deras inflytande. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla människor vi möter på förskolan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Kvarngårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Kvarngården är en centralt belägen förskola med närhet till Annelundsparken, Stadsparken, Borås kulturhus, Stadsbiblioteket samt andra olika muséum. Förskolan har 2 ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Kvarngården är en centralt belägen förskola med närhet till Annelundsparken, Stadsparken, Borås kulturhus, Stadsbiblioteket samt andra olika muséum.

Förskolan har 2 avdelningar och vi arbetar i olika åldersindelade grupper. Vi arbetar med barnens utveckling och lärande genom både lek och planerad undervisning, inomhus och utomhus på vår gård, i skogen eller i olika parker och lekplatser.

För oss på Kvarngårdens förskola är det viktigt att arbeta för att barn och vårdnadshavare är trygga hos oss, och vi arbetar mot att ha brukaren i fokus. Detta gör vi genom att planera och genomföra både en introduktion i förskolan och undervisning som bygger på individens behov och intressen. Vi ser att de relationer som finns mellan barnen, mellan barn och pedagog samt mellan vårdnadshavare och pedagog är avgörande för hur väl vi når verksamhetens mål och därför är vi måna om att skapa tillfällen för dialog.

Vi arbetar med att utveckla vårt pedagogiska arbete genom kollegialt lärande med utgångspunkt i vår enhets prioriterade mål, och genom vårt Systematiska kvalitetsarbete. Lärmiljön är något som kommer vara ett prioritet område från hösten 2023.

Vi söker dig som tillsammans med engagerade kollegor vill vara med och driva och utveckla förskolan.

Dina arbetsuppgifter är att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera lek, aktiviteter och undervisning för barn i förskolan med utgångspunkt i förskolans läroplan. Du skall skapa en såväl fysisk som psykisk miljö som stimulerar barns nyfikenhet och lust att lära, samt ger möjligheter att lyckas.

Samverkan med vårdnadshavare för att skapa goda förutsättningar för varje barn inom ramen för vår verksamhet ser vi som en viktig del i vårt uppdrag, och detta förväntas du arbeta med genom exempelvis utvecklingssamtal, föräldramöten och Drop in-träffar.

Som förskollärare har du både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag ansvar för förskolans utbildning och undervisning.

Vi samarbetar med andra förskolor i vårt område, barnhälsoteam, förskoleklass, skola och bibliotek och ser kollegialt lärande som en framgångsfaktor.


Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt samt ett ödmjukt och positivt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners.

Vi söker dig som planerar och genomför ditt arbete med utgångspunkt i barnens behov, intressen och erfarenheter samt förmågor.

Du skall vara flexibel och självständig, men också ha lätt att samarbeta. Du ser arbetslaget som en styrka och en tillgång, där man tillsammans kan reflektera kring både verksamhetens och de egna styrkorna, men också kring de utvecklingsområden som finns.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Intervjuer sker löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Bodagårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! På Bodagården har vi barnet i centrum. Vi gör medvetna val för att alla barn skall kunna bli den bästa versionen av sig själva! Vi har ett professionellt förhållningssä... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

På Bodagården har vi barnet i centrum. Vi gör medvetna val för att alla barn skall kunna bli den bästa versionen av sig själva! Vi har ett professionellt förhållningssätt och arbetar utifrån metodiken med generativa frågor samt tydliggörande pedagogik. På förskolan prioriteras utvecklingen av lärmiljöer för att främja barnens lek, då leken har en stor betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Förskolan ligger centralt på nedre Brämhult och har stora ljusa samt ändamålsenliga lokaler. Förskolan består av sex hemvister, tre för äldre barn och tre för de yngre barnen.

Som förskollärare ansvar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Du arbetar för att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Arbetar aktivt för att utveckla förskolan utifrån gällande verksamhetsplan samt håller sig uppdaterad och omvärldsbevakar pedagogisk forskning.

För att kunna lyckas med uppdraget kommer du få reflektions- och planeringstid, stöd från arbetslag och kollegor samt rektor. Kompetens utveckling sker kontinuerligt både individuellt och på gruppnivå.

Är utbildad och legitimerad förskollärare. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och kan driva utvecklingen framåt. Vi söker dig som har kunskap och ett brinnande intresse för utveckla lärmiljöer samt erfarenhet av att använda digitala verktyg i verksamheten. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling som är väl förankrat i styrdokumenten.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Ängsgårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi på Ängsgårdens förskola arbetar aktivt för att stödja och stimulera varje barns utveckling och lärande. Vi arbetar aktivt för att ge varje barn goda förutsättningar ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi på Ängsgårdens förskola arbetar aktivt för att stödja och stimulera varje barns utveckling och lärande. Vi arbetar aktivt för att ge varje barn goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera, utforska och reflektera. De goda relationer som finns mellan barnen och pedagogerna gör att barnen känner sig trygga, nyfikna och intresserade av att utforska sin omvärld. Fokus ligger på att utveckla leken som undervisningsmetod och som ett sätt att lära och utforska i vardagen. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande och den har central plats i vår utbildning. Är du en lekfull och engagerad förskollärare är du välkommen att söka denna tjänst!

Som förskollärare hos oss har du ansvar för att barnets utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras, följs upp och analyseras. Du har ett ansvar att leda de målstyrda processerna och att i undervisningen ansvara för att planering och genomförande utgår från läroplanen och verksamhetsplanens mål och förväntade effekter. Du har även ett ansvar för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Som person är du drivande, positiv, noggrann, lösningsfokuserad och utvecklingsorienterad. Du har god samarbetsförmåga och är van vid att ta eget ansvar.

Du som inte har fått ut din legitimation eller har tagit din examen under våren 2023 är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation blir din anställning tidsbegränsad.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Finskspråkig förskollärare till finska avdelningen på Bäckaryds förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Bäckaryds förskola är placerad på Hässleholmen i ett närområde där det finns grönområden, skog, livsmedelsaffärer, torg, lekplatser, nybygg aktivitetspark med stadsodli... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Bäckaryds förskola är placerad på Hässleholmen i ett närområde där det finns grönområden, skog, livsmedelsaffärer, torg, lekplatser, nybygg aktivitetspark med stadsodling, bibliotek och en 4H-gård samt bra bussförbindelser till ex stadsbibliotek, kulturhus, sjukhus och en stadspark.

Bäckaryds förskola har 4 avdelningar och en av dessa är Joutsen. På avdelningen Joutsen får barnen möjlighet till undervisning helt eller till väsentlig del på finska med utgångspunkt i våra styrdokument för förskolan. På avdelningen arbetar förskollärare och barnskötare med finska som modersmål och som använder sig av finskan i den dagliga kommunikationen med barnen samt i undervisningen. Vi erbjuder litteratur på finska och vi uppmärksammar även den finska kulturen och traditioner.

Är du den finskspråkiga förskolläraren vi söker som vill vara med och utveckla den finska avdelningen Joutsen på Bäckaryds förskola?

Tillsammans med barnen och övriga pedagoger planerar, genomför, undervisar, analyserar, utvärderar och utvecklar du verksamheten med utgångspunkt i förskolans styrdokument. Vi ser den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg och som ett led i vår systematiska kvalitets arbete där vi reflektera över och utvärdera utvecklingen och lärandeprocesserna i verksamheten på kvalitetssäkerts arbetssätt.

Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetsorganisationen så att det ska bli så bra för pedagoger och verksamheten. För att detta ska lyckas så erbjuder förskolan minst 5 timmar PUT i veckan och all planering sker på dagtid. Ipad får du som arbetsverktyg.

Vi söker dig om är legitimerad förskollärare och är finskspråkig till den finska avdelningen Joutsen på Bäckaryds förskola. Du ska ha ett tydligt barnfokus, detta återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen med mötet med barnen. Att du är en närvarande pedagog som är engagerad, modig, positiv, nyfiken och har förmåga att se varje barn som en individ utifrån dennes förutsättningar.

Vi ser att varje pedagog har sina personliga styrkor, baserat på erfarenhet, kunskap och intresse och använder sig av detta för att väcka nyfikenhet och stimulera varje barns lärande, där barns inflytande står i fokus.

Vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter i det kollegiala lärandet, på så sätt ges möjlighet till utveckling både kollegialt och grupp. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. På Bäckaryds förskola ser vi olikheter som en styrka som är positivt och berikande.
Vi vill skapa miljöer utifrån tankar såsom rum i rummen där vi kan utmana barns möte med olika material och sinnesupplevelser. Där den fysiska och psykiska miljön skall skapa känslan av trygghet hos alla som vistats i förskolan.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Yrkesskicklig förskollärare till Marklandsparkens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Lärglädje börjar med dig! Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till lustfyllt lärande? Marklandsparkens förskola ä... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Lärglädje börjar med dig! Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till lustfyllt lärande?

Marklandsparkens förskola är en interkulturell förskola med språk från världens alla hörn. I närområdet finns grönområden, skog, stora lekplatser, aktivitetspark, bibliotek samt en 4H-gård. Marklandsparkens förskola är en viktig mötesplats, där vi utgår från att vi alla är lika värda och vi ser den kulturella mångfalden som en berikande tillgång. Våra barn ska mötas av möjligheter som ger dem en bra start i livet. Vi utgår från Jag vill - Jag får - Jag vågar - Jag kan. Detta ska genomsyra hela vår verksamhet och vara synligt i vår undervisning och i möten med andra människor, såväl barn, vårdnadshavare som kollegor.

På Marklandsparken ges varje barn möjlighet att utforska, uppleva och utmanas genom olika uttryckssätt för att främja det långsiktiga lärandet. Förskolan är byggd i två våningsplan med äldre barn på plan två och yngre barn på plan ett. Vi har en ateljerista i vår stora ateljé och gemensamma bibliotek på båda våningsplanen. De äldre barnen äter i vår restaurang - Jalla Jalla. Hemvisterna har ett nära samarbete med varandra vilket skapar stöd och bidrar till en känsla av gemenskap.

Vi arbetar i grupper med kollegialt erfarenhetsutbyte som stärker oss i att alltid ha ett professionellt förhållningssätt samt utveckla vår kvalitet. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår förskola i vårt arbete mot gemensamma mål.

Som erfaren förskollärare kommer du arbeta nära rektor och utvecklingsgrupp. Du skall våga och ha modet att vilja utveckla en lärande organisation som ger barnen den bästa utbildningen. Är du rätt person kommer du få utökad utvecklingstid för att arbeta med kvalitén på helheten tillsammans med rektor. Tillsammans med rektor och utvecklingsgrupp får du chansen att göra skillnad på riktigt för barnen på Marklandsparken. Du är trygg i läroplanens uppdrag och vad som förväntas av dig som förskollärare. Du har utarbetat goda strategier för att planera, genomföra och följa upp undervisningen och målarbetet.

Är du den vi söker?
Du är utbildad förskollärare och trygg i din yrkesroll. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet, har förmågan att organisera för utveckling och driva det kollegiala lärandet. Du brinner för språk och kommunikation och har goda kunskaper inom IKT. Du har ett helhetsperspektiv på undervisning, kan forma den röda tråden från 1-6 år, med progression i lärande och miljöer.

Du ser möjligheter med, och har gärna erfarenhet av, att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt, flerspråkigt område.
Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt.
Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar för förtroendefulla relationer.
Du har erfarenhet av och förmåga att utveckla undervisningen inom förskolan och att leda kollegor i utvecklingsarbete.
Du har gärna processledarutbildning.

Med andra ord:
Du är en legitimerad förskollärare med kompetens, erfarenhet och vilja att ta dig an ett utmanande utvecklingsuppdrag.

Meriterande om du har kunskaper i TAKK, bildstöd och Före Bornholm.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, vilket betyder att vi kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Vildmarkens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Är du intresserad av att arbeta på Vildmarken - förskolan där barn och pedagoger ingår i ett unikt samarbete med Borås Djurpark? Vi söker nu förskollärare till vårt t... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Är du intresserad av att arbeta på Vildmarken - förskolan där barn och pedagoger ingår i ett unikt samarbete med Borås Djurpark?

Vi söker nu förskollärare till vårt team.

På Vildmarken har vi en utbildning med hög kvalitét där vi ständigt strävar efter att utvecklas. Sedan vi startade förskolan för ca 3 år sedan har vi byggt upp lustfyllda lärmiljöer på alla hemvister där mötesplatserna ger barn möjlighet att utvecklas och lära. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas.

På Vildmarken arbetar vi utifrån ett projektinriktat arbetssätt som utgår ifrån barnens behov och intressen samt använder oss av olika estetiska uttrycksformer. Genom vårt samarbete med Borås Djurpark utvecklar vi barns förmåga till empati, medkänsla och ansvarstagande för både människor och djur.

Under hösten 2023 åkte en del av pedagogerna på Vildmarken till Reggio Emilia för att inspireras och ta del av deras arbete kring lärmiljöer, projektarbete och pedagogisk dokumentation.

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. I nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget skapar du möjligheter för barns utveckling och lärande.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. För att kunna planera och dokumentera har du tillgång till en egen Ipad.


Du måste vara legitimerad förskollärare.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbeta med att skapa lustfyllda lärmiljöer där estetiska uttrycksformer är i fokus, arbete med projektinriktat arbetssätt och har intresse av djur och natur.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare med utökat utvecklingsuppdrag till Sandbackens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Välkommen till fantastiska Sandared, en riktig idyll! Vår förskola ligger strax utanför Borås stadskärna och erbjuder en underbar miljö vilken präglas av Viaredssjön oc... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Välkommen till fantastiska Sandared, en riktig idyll! Vår förskola ligger strax utanför Borås stadskärna och erbjuder en underbar miljö vilken präglas av Viaredssjön och naturen som ligger strax intill förskolan. Detta erbjuder härliga och varierande utemiljöer.

Sandbackens förskola är idag en förskola som i dagsläget består av 5 hemvister. Lokalernas beskaffenhet är mycket goda de är väl tilltagna, moderna och anpassade utifrån förskolans mål och intentioner. Medarbetarnas kompetens består övervägande av utbildade förskollärare med bred erfarenhet och bildning. Förskolan har under de senaste åren ingått ett samarbete med Göteborgs universitet i ett forskningsprojekt, i syfte att utveckla och etablera ett förhållningssätt till undervisning och utbildning som vilar på Lekresponsiva och utvecklingspedagogiska teorier. Vi är just nu inne ett mycket spännande initierings- och uppbyggnadsskede av vår utvecklingsorganisation. Här ges du stora möjligheter att påverka och bidra med din specifika kompetens och erfarenhet.

Det övergripande utvecklingsarbetet kommande två år, ska innefatta att arbeta fram en helhetsidé, med målet att vår verksamhet ska tydliggöra och säkerställa en likvärdig utbildning för alla barn och dess rättigheter få möta en professionell undervisning som systematiskt inkluderar och erbjuder alla barn, alla målområden, våra styrdokument under sin tid på förskolan. Arbetsklimatet hos oss präglas av ett professionellt, varmt och ödmjukt förhållningssätt.

Vi önskar nu dig förskollärare, som vill ingå i vårt kommande utvecklingsarbete tillsammans med övriga utvecklingspedagoger. I din roll ska du entusiasmera och inspirera dina kollegor genom ett praktiknära och kollegialt lärande. Du ska fungera som modell för andra i det arbete du bedriver i barngrupp, där din undervisning utformas utifrån barnens förutsättningar, intressen och behov, vilken tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Du kommer att medverka i organisationens interna pedagogiska ledningsgrupp, i ett nära samarbete med rektor. Du leder och planerar det kollegiala lärande tillsammans med övriga utvecklingspedagoger, på uppdrag av rektor. Du är en förskollärare som känner att du vill ta nästa steg i din yrkeskarriär. För att lyckas utföra uppdraget i rollen, har vi arbetat fram en hållbar och tydlig arbetsorganisation. Inom vår Förvaltning finns bra stöd- och kompetensutvecklingsfunktioner. Vi kan erbjuda flera interna utbildningar som till exempel processledarutbildning inom ramen för ordinarie tjänst.

Vi tror, för att du ska lyckas i denna roll, är det viktigast av allt, att du har rätt inställning, präglas av ett ödmjukt, öppet prestigelöst förhållningssätt. Du värdesätter olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du bidrar till att leken har en central plats i utbildningen. Du har förmåga att på ett förtroendeingivande sätt sätta dig in i andras perspektiv samt välkomnar nytänkande och kreativitet.

KRAV: Förskollärarlegitimation.

Intervjuer sker löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Tallbackens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Brinner du för att vara med och skapa goda förutsättningar för framtiden? Känner du inspiration och engagemang i att skapa en utbildning och undervisning som präglas a... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Brinner du för att vara med och skapa goda förutsättningar för framtiden? Känner du inspiration och engagemang i att skapa en utbildning och undervisning som präglas av lust, nyfikenhet, tillgänglighet, gemenskap och framtidstro? Då är detta helt rätt plats för dig! Tallbacken har ett fantastiskt läge med en varierad närmiljö. Naturen och samhället runtomkring används därför återkommande som kompletterande och inspirerande lärmiljöer.

Välkommen på framtidens resa tillsammans med oss - en resa kantad av utvecklingsmöjligheter och lärande med fokus på varje barns och medarbetares unika potential och behov. Tillsammans kan vi göra skillnad!

På Tallbacken har vi profilen hållbar utveckling vilket innebär att vi i gemensamma processer gör skillnad här och nu men också för framtiden. Vi tar avstamp i de globala målen och kommer under kommande läsår fördjupa oss ytterligare i olika hållbarhetsaspekter. Ett viktigt led i detta arbete är att tillhandahålla en god utbildning genom att som grund erbjuda tillgängliga lärmiljöer och tydliggörande pedagogik. För oss handlar det om att skapa de förutsättningar varje barn behöver och en tillgänglig utbildning innebär hos oss att:
- Underlätta lärande för alla
- Möjliggöra delaktighet för alla barn i alla sammanhang
- Identifiera och undanröja eventuella hinder
- Ta hänsyn till varje barns behov, förutsättningar och lika värde
- Ge alla barn möjlighet att vara delaktiga i en gemenskap

Utbildningen på Tallbacken präglas av en trygg och tillåtande atmosfär där varje barn ska känna sig trygg, bekräftad och accepterad för den man är. Vi utgår från tron på det kompetenta barnet och varje barn ska få möjlighet att uppleva tillit till sig själv och den egna förmågan. Som pedagog är det viktigt att vara lyhörd, nyfiken och delaktig inför barnens utforskande, upptäckter och individuella behov, samt ta en aktiv roll när det gäller att utveckla undervisningen med utgångspunkt i detta, läroplanens mål samt våra prioriterade områden.

Som förskollärare på Tallbackens förskola arbetar du i nära samarbete med övriga kollegor på enheten. Tillsammans med övriga förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning utifrån läroplan, förskolans prioriterade område samt varje barns och barngrupps specifika behov. Du ansvarar också för att leda det systematiska kvalitetsarbetet utifrån mål, uppföljning och analys samt för att dokumentera lärprocesserna för barnen i grupp och enskilt, tillsammans med kollegor.

Som ett led i förskolläraruppdraget har du både enskild och gemensam PUT i arbetslaget för att kunna planera, följa upp och utvärdera undervisningen. Vi har gemensamma SKA-kvällar där all personal ges möjlighet att tillsammans arbeta djupare med våra prioriterade mål, förskollärarna har ett extra ansvar att leda arbetet framåt vid dessa tillfällen. Som förskollärare på Tallbacken finns det dessutom möjlighet att ingå i förskolans utvecklingsgrupp där särskilt fokus läggs på våra prioriterade utvecklingsområden samt läroplanens olika mål.Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har ett stort engagemang för att skapa goda förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Du är lyhörd och ser det som självklart att vara nära barnen i deras samspel, utforskande och lärprocesser. Viktiga förutsättningar för att lyckas i rollen är att du har god förmåga att samarbeta men du kan också arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du trivs med att arbeta utifrån ett hållbart perspektiv och har erfarenhet av eller intresse av att arbeta med hållbar utveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap kring att arbeta utifrån tillgängliga lärmiljöer och tydliggörande pedagogik. Har du dessutom erfarenhet eller kompetens av att arbeta med digitala verktyg kan det vara meriterande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Björkgårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! På Björkgårdens förskola arbetar vi för att alla ska känna sig välkomna och trygga. Alla som arbetar på förskolan är viktiga bärare av förskolans värdegrund. Dialogen ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


På Björkgårdens förskola arbetar vi för att alla ska känna sig välkomna och trygga. Alla som arbetar på förskolan är viktiga bärare av förskolans värdegrund. Dialogen vi för håller en professionell nivå där vi sätter barnet i fokus. Vår undervisning utgår från varje barns behov och intressen där förskolans läroplan ligger som grund. Vi möter varje barn utifrån deras förutsättningar med ett lågaffektivt förhållningssätt och där barnens nyfikenhet är grunden till all undervisning och lärande. Genom kartläggning och analys av vårt pedagogiska arbete skapar vi förutsättningar för att utmana barnen i deras sökande efter kunskap.

Förskolan har under en lång tid arbetat med litteratur med fokus på barns språk och har precis blivit litteraturdiplomerad. Vi tycker det är viktigt med tillgängliga lärmiljöer och att det finns inspirerande litteratur i varje lärmiljö. Vi har ett gemensamt tema där vi genom "Bokmus" vill inspirera och ge förutsättningar för barns språkutveckling bland annat genom litteratur. I temat används olika estetiska uttrycksformer för att väva i alla läroplanens mål i undervisningen. Förskolan har även ett eget bibliotek och mini-bibliotek för hemlån.

Björkgårdens förskola ligger i ett villaområde i Sjömarken med närhet till skog och natur, samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan består av sex hemvister med rymliga lokaler och med två stora utegårdar och en mindre gård. På Björkgården har vi en egen kock som tillagar maten på plats varje dag.

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Genom systematiskt kvalitetsarbete ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla verksamheten utifrån läroplan för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål. Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.


Vi söker dig som med stort engagemang, glädje och kunskap vill vara del av vårt härliga gäng och tillsammans fortsätta utveckla vår verksamhet. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, men kan även arbeta självständigt, trivs med att ta eget ansvar och driva verksamheten framåt. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt samt arbetar med tydlig förankring i uppdraget. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till de vi möter, barn, vårdnadshavare och kollegor.

Förskollärarutbildning är en förutsättning för att kunna ge våra barn bästa möjliga pedagogiska start i det livslånga lärandet. Oavsett om du är nyexaminerad eller har arbetat länge är du varmt välkommen att söka.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Savannens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi söker förskollärare till vårt team på Savannens förskola! Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt.... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi söker förskollärare till vårt team på Savannens förskola!

Hos oss får du vara med och fortsätta forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter gärna ut vårt språkarbete i vår närliggande natur, där barnen ges möjlighet att vara nyfikna på naturen och språket. Detta möjliggör att barnen får möta språk dagligen i olika sammanhang och med olika uttryckssätt.

Vi har ett medvetet arbete kring förhållningssätt och bemötande, både inom förskolans organisation och med externa samverkansparter, vilket möjliggör en god och trygg utbildning för våra barn.
Vårt prioriterade område är lärmiljöer med inriktning på tydliggörande pedagogik. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas.

Tillsammans med dina kollegor skapar du en lärmiljö som bjuder in barnen till att vara och bli nyfikna.

Förskolan ligger i Erikslundsområdet och har profilering Djur och natur. Tack vare närheten till Borås Djurpark har vi ett unikt samarbete med djurparken genom Simbaskolan. De äldsta barnen besöker regelbundet djurparken där en zoopedagog möter upp och berättar om djuren. Barnen får också vara med och sköta om djuren och tar sedan med sig sin kunskap tillbaka till förskolan, där vi följer upp det.

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. Tillsammans med dina kollegor är du med och skapar goda förutsättningar för varje barn och formar en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Du får möjlighet att delta och bidra till det kollegiala lärandet genom dina kompetenser och erfarenheter.

Vår Förvaltning består av bra stöd- och utvecklingsfunktioner, vilket innebär att du som förskollärare kan erbjudas stora möjligheter till utveckling genom god kompetensutveckling.


Vår förskola söker dig som är legitimerad förskollärare. Du får gärna vara såväl nyutbildad eller erfaren med många år i professionen.

Hos oss får du möjlighet att ingå i en arbetsgrupp som vill bedriva den bästa möjliga undervisningen för barnen. Vi ser gärna att du kommer till oss och bidrar med stor motivation, glädje och engagemang i vårt gemensamma uppdrag. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för våra yngsta medborgare, genom ditt förhållningssätt i mötet med varje barn. Vi förväntar oss att du liksom vi, vill skapa den bästa grunden, glädjen och förutsättning i det livslånga lärandet.

Nu tänker vi att du är nyfiken på vår förskola med engagerade och motiverade kollegor som har uppdraget i fokus. Vi välkomnar nyfikna frågor och kreativa ansökningar för att få möjlighet att mötas i en intervju.

Så, välkommen att söka du som är legitimerad förskollärare, nyutbildad eller snart är klar med din förskollärarutbildning!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Torgets förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Torgets förskola ligger centralt på Hulta, mitt på Hulta Torg. Förskolan är nyrenoverad och har stora ljusa lokaler och en spännande utemiljö med lekplatser, skogsområ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Torgets förskola ligger centralt på Hulta, mitt på Hulta Torg. Förskolan är nyrenoverad och har stora ljusa lokaler och en spännande utemiljö med lekplatser, skogsområden och staden inom nära räckhåll. Vi har tillgång till både gymnastiksal och teaterscen då förskolan ligger dörr i dörr med områdets nybyggda fritidsgård. Här möts du av glada och engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten. Hos oss har du stora möjligheter att påverka ditt arbete och att driva processer i samråd med kollegor och rektor.

Vi prioriterar leken på Torgets förskola och ger förutsättningar för en fantasifull och lärande lek genom att anpassa rutiner och förhållningssätt. Barns lek ska forma vardagen på förskolan och vi pedagoger ska finnas närvarande för att stödja och utmana. På Torget är vi vuxna med i leken och planerar vår undervisning med leken i fokus. Vi vill gärna se att du inspirerar både barnen och dina kollegor till att få fler nya lekupplevelser!


Som förskollärare hos oss arbetar du för att ge alla barn en tid i förskolan att minnas med glädje och stolthet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att:
- genomföra, analysera, dokumentera och planera undervisning och utbildning utifrån förskolans styrdokument.
- genom lek, interaktion och skapande aktiviteter skapa en trygg och lärorik miljö för varje barn på förskolan.
- värdegrundsarbetet på förskolan utvecklas och hålls levande.

För att du ska få goda förutsättningar att utföra ditt arbete erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling, både enskild och utifrån hela förskolans behov. Vi har regelbundna pedagogiska forum där vi arbetar med utvecklingsfrågor över avdelningarnas gränser. På förskolan finns även två utvecklingspedagoger som stödjer rektors arbete med att öka kvalitéten på utbildningen.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har ett stort intresse för barns delaktighet och inflytande över utbildningen. Du är positiv, lösningsorienterad och engagerad. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Det är med glädje du deltar i barnens lek och genom den bland annat stödjer deras språkutveckling.

Vi letar efter dig som vill föra utmanande pedagogiska samtal med kollegor och sedan aktivt genomföra de förändringar som vi gemensamt står bakom. Du arbetar alltid med barnets bästa i fokus och utgår från förskolans uppdrag och styrdokument när du planerar och genomför ditt arbete.

Vi ser fram emot att träffa just dig!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Melltorps förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett me-ningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi anser att Trygghet och lek är grunden för barns lärande och utveckling. Trygghet skapas genom tillitsfulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägg... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett me-ningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi anser att Trygghet och lek är grunden för barns lärande och utveckling. Trygghet skapas genom tillitsfulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid introduktionen, tydliga rutiner, en välavvägd dagsrytm, de dagliga mötena och att ha roligt tillsammans. Alla barn deltar utifrån sina egna förutsättningar och pedagogerna är lyhörda, flexibla och normkritiska.

Lek och lekfull undervisning bedrivs i tillåtande lärmiljöer som utmanar och inspirerar till samspel, fantasi och reflektion. Alla som arbetar på Melltorp är positiva, kreativa engagerade, närvarande och inlyssnande. Drama och rollspel är en stor del i vår undervisning, framför allt när vi firar våra gemensamma traditioner.

Melltorps förskola byggdes 2009 och ligger i ett villaområde i Sjömarken med närhet till skog, natur och lekplatser samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan består av sex hemvister. På Eken och Linden finns barn i åldrarna 1-3 år. På Granen, Asken, Björken och Rönnen finns barn i åldrarna 3-5 år. Förutom sex hemvister har vi även ett gemensamt torg, aquarum samt ateljé. Maten lagas på förskolan av våra två kockar.

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning.

Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. För att kunna planera och dokumentera har du tillgång till en egen Ipad.

Vi söker dig som vill vara en del i vårt fantastiska gäng där pedagogiska diskussioner, skratt och högt i tak genomsyrar förskolan. Du har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till de vi möter, barn, vårdnadshavare och kollegor.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med AKK och utifrån förhållningssättet lågaffektivt bemötande.

Intervjuer sker löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare

Vi är en konfessionell förskola med tre avdelningar och barn i åldern 1-5 år. Förskolan Guldbaggen är en del av Borås kristna skolas verksamhet. Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete i förskola. Du är bra på att planera och genomföra en strukturerad, kreativ och lärorik undervisning, som skapar trygghet och nyfikenhet hos barnen. Du är positiv, har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar med tydlig förankring i l... Visa mer
Vi är en konfessionell förskola med tre avdelningar och barn i åldern 1-5 år. Förskolan Guldbaggen är en del av Borås kristna skolas verksamhet.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete i förskola. Du är bra på att planera och genomföra en strukturerad, kreativ och lärorik undervisning, som skapar trygghet och nyfikenhet hos barnen. Du är positiv, har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar med tydlig förankring i läroplanen samt är mån om att skapa goda relationer.
Du kommer till en arbetsplats där den kristna profilen utgör en naturlig del i arbetet. Vi är måna om varandra och tar ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö.
Arbetsgivare är AB Borås kristna skola.
Vi behandlar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare till Ljungagårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Förskolan ligger i Fristad centrum med goda kommunikationsmöjligheter. Inte långt ifrån förskolan har vi ortens folkbibliotek och på andra sidan förskolan ligger en li... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Förskolan ligger i Fristad centrum med goda kommunikationsmöjligheter. Inte långt ifrån förskolan har vi ortens folkbibliotek och på andra sidan förskolan ligger en liten skog som vi gärna besöker. Detta ger oss rikt utbud till pedagogisk variation. Förskolan har tre avdelningar; Röda avdelningen med 1-2 åringar, Gröna avdelningen med 2-4 åringar samt Gula avdelningen med 4-5 åringar. Barnantalet varierar mellan 50-60. Förskolan har två inhägnade utegårdar där det finns stora gräsytor men också asfalterade cykelvägar, klätterställningar med rutschkana, sandlådor, gungor, lekstugor och en grillplats.
Vi ser olikheter som en spegling av samhället och möter varje individ utifrån dennes förutsättningar. Språkutveckling är vårt fokusområde då vi anser att alla barn har rätt att lämna oss med kommunikativa strategier för att göra skolgången till något lustfyllt. Inom ramen för språket inkluderas även alla andra av Läroplanens områden. Från och med nästa läsår utökar vi vårt prioriterade område till att gälla Språkutvecklande lärmiljöer.

Som förskollärare ska du:
- Ha ett positivt och tillåtande förhållningssätt som präglas av ett prestigelöst perspektiv.
- Samarbeta och ta ansvar för hela enhetens arbetsmiljö.
- Se vårdnadshavares synpunkter som en tillgång i verksamheten.
- Främja barnens delaktighet och inflytande över sin utbildning.
- Utveckla metoderna kring barnens språkutveckling med hjälp av gammal erfarenhet och ny kunskap.
- Systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling.
- Utveckla och anpassa lärmiljöer som stöttar, stimulerar och utmanar barns lärande.
- Identifiera behov i verksamheten och utveckla arbetssätt och metoder.
- Hålla dig uppdaterad och omvärldsbevaka inom det pedagogiska området.

Vi söker en legitimerad förskollärare.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Ljungagårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Ljungagården ligger i ett lugnt bostadsområde i centrala Fristad med närhet till ortens folkbibliotek. Vi har två stora gårdar och nära till skogen. På förskolan finns... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Ljungagården ligger i ett lugnt bostadsområde i centrala Fristad med närhet till ortens folkbibliotek. Vi har två stora gårdar och nära till skogen. På förskolan finns sex avdelningar fördelade på 1-2, 2-4, 4-6. Arbetslagen består av tre pedagoger. Vi har hög förskollärartäthet och jobbar systematiskt med förskolans kvalitetsarbete. Trivseln i personalgruppen är hög och personalomsättningen låg.

Vi ser olikheter som en spegling av samhället och möter varje individ utifrån dennes förutsättningar. Språkutveckling är vårt fokusområde då vi anser att alla barn har rätt att lämna oss med kommunikativa strategier för att göra skolgången till något lustfyllt. Inom ramen för språket inkluderas även alla andra av Läroplanens områden. Från och med nästa läsår utökar vi vårt prioriterade område till att gälla Språkutvecklande lärmiljöer.


Som förskollärare ska du:
- Ha ett positivt och tillåtande förhållningssätt som präglas av ett prestigelöst perspektiv.
- Samarbeta och ta ansvar för hela enhetens arbetsmiljö.
- Se vårdnadshavares synpunkter som en tillgång i verksamheten.
- Främja barnens delaktighet och inflytande över sin utbildning.
- Utveckla metoderna kring barnens språkutveckling med hjälp av gammal erfarenhet och ny kunskap.
- Systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling.
- Utveckla och anpassa lärmiljöer som stöttar, stimulerar och utmanar barns lärande.
- Identifiera behov i verksamheten och utveckla arbetssätt och metoder.
- Hålla dig uppdaterad och omvärldsbevaka inom det pedagogiska området.

Vi söker en legitimerad förskollärare.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Norrbyskolans förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Brinner du för att arbeta med språkutveckling och utveckla det i samspelet mellan barn och pedagog? Vi har språket i fokus i samspelet mellan barn och pedagog. Där öp... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Brinner du för att arbeta med språkutveckling och utveckla det i samspelet mellan barn och pedagog?

Vi har språket i fokus i samspelet mellan barn och pedagog. Där öppna frågor och dialog är viktiga delar för att utveckla barnens lärande. Genom att arbeta språkutvecklande inom alla ämnesområden med ett interkulturellt förhållningssätt ger Norrbyskolans förskola barnen en god grund för det livslånga lärandet.

Förskolan ligger mitt på Norrby, i den anrika och vackra före detta skolbyggnaden. Våra lokaler är ljusa, rymliga och trivsamma. Förskolan har både nära till fina skogsområden och parker och till centrum, vilket ger förskolans barn möjlighet att utforska både natur och stadsmiljö. Vi har 9 avdelningar i huset samt temarum som barngrupperna besöker och inkluderar i sin undervisning. Vi har dessutom språkhall, ateljé, sinnesrum, bibliotek, ett lektorg och ett vattenrum för vattenlek. På Norrby satsas det mycket, projektet Socialt hållbart Borås är ett exempel. Läs gärna mer på Borås Stad

Förskoleförvaltningen har startat en språkhall dit vårdnadshavare får gå tillsammans med sina barn utifrån ett förutbestämt program för att få verktyg i hur de kan arbeta språkutvecklande i hemmet. Alla förskolor på Norrby har tillgång till språkhallen en dag i veckan.

Som förskollärare på Norrbyskolans förskola har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Använda dig av dokumentation i syfte att synliggöra barns lärande, följa upp och utvärdera resultaten från planerad verksamhet.
Som förskollärare ska du stå bakom och upprätthålla den gemensamma värdegrund vår utbildning vilar på. På förskolan har vi en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation som alla är en del i.

- Vi söker dig som vill vara med att skapa glädje, kunskap och ge barnen en kreativ och lärorik tid hos oss.
- Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och utbildning utvecklas.
- Du är positiv och har ett reflekterade arbetssätt med tydlig förankring i läroplanen i ditt arbete.
- Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och ser styrkan i att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandra
- Du har erfarenhet av att arbeta interkulturellt med flerspråkiga barn och vårdnadshavare.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare

Malmen Montessori i Borås är naturskönt belägen strax intill vackra Ramnasjön i en stor, äldre och vacker tegelbyggnad. Vi är en av landets största montessoriskolor med ungefär 700 barn i förskola, grundskola och fritidshem och har drygt 110 anställda. Eleverna är indelade i åldersblandade grupper. Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa på förskolan. Vi letar efter dig med ett nyfiket förhållningssätt, som är positiv, an... Visa mer
Malmen Montessori i Borås är naturskönt belägen strax intill vackra Ramnasjön i en stor, äldre och vacker tegelbyggnad. Vi är en av landets största montessoriskolor med ungefär 700 barn i förskola, grundskola och fritidshem och har drygt 110 anställda. Eleverna är indelade i åldersblandade grupper.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa på förskolan.
Vi letar efter dig med ett nyfiket förhållningssätt, som är positiv, ansvarsfull, flexibel och trygg. Du har ett strukturerat, kreativt arbetssätt och är duktig på att inspirera och motivera eleverna till att upptäcka, lära och utvecklas.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket och är intresserad av montessoripedagogiken. Det är inte ett krav att vara montessoriutbildad utan fortbildning sker internt. Du är med och utvecklar vår verksamhet i relation till läroplanen och vår montessoriska bildningsplan.
Du stimulerar varje barn att bilda sig och växa med sina uppgifter och ger frihet under ansvar. Ur den friheten kan elevernas självständighet utvecklas, som sen ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i augusti månad 2023. För den här tjänsten tillämpar vi semestertjänst.
”Montessori först” är något vi vill att alla på Malmen Montessori ska uppleva. Det är ett förhållningssätt som ska prägla vår verksamhet. Vi bemöter vart barn på sitt sätt. Barn ska ges möjlighet att hitta sin inre drivkraft och disciplin för att stärka sin vilja att lära och nå sin fulla potential.
Genom montessori först och vart barn på sitt sätt skapar vi trygga, självständiga och nyfikna barn som har lust att lära sig. Barn med kunskaper - för livet. Alla barn är början på något stort.
Vår verksamhet drivs av en föräldraförening och vår huvudman är en styrelse där skolchef ingår, samt ledningsgrupp. Föräldrarna är våra stöttepelare och viktiga att ha en god kommunikation med.
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta HR-ansvarig Allan Sommarblad [email protected], 0708-10 11 46.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan!
#jobbjustnu
malmen.com Visa mindre

Förskollärare till Tunnlandsgårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Tunnlandsgårdens förskola är en mångkulturell förskola som aktivt arbetar för att alla ska känna sig välkomna hos oss. Allas lika värde är viktig för oss. Vår barnsyn g... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Tunnlandsgårdens förskola är en mångkulturell förskola som aktivt arbetar för att alla ska känna sig välkomna hos oss. Allas lika värde är viktig för oss. Vår barnsyn grundar sig i det kompetenta barnet och vi erbjuder en variationsrik undervisning genom att möta barnet i deras funderingar och frågor. Vi arbetar aktivt för att stödja och stimulera varje barns utveckling och lärande. Vi vill ge varje barn goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera, utforska och reflektera. De goda relationer som finns mellan barnen och pedagogerna gör att barnen känner sig trygga, nyfikna och intresserade av att utforska sin omvärld. Tunnlandsgårdens förskola är belägen i ett hyreshus på Hässleholmen med närhet till stadskärna, bibliotek, grönområden, skog och 4H gården. Förskolan har två hemvister uppdelat på en hemvist för de yngre barnen och en hemvist för de äldre barnen. Det finns 25 barn inskrivna på förskolan.


Utifrån skrivningarna i förskolans läroplan har du som förskollärare ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen i läroplanen uppfylls. Det innebär att du ansvarar för att planera för vilken undervisning som ska ske, hur den ska genomföras, vad den anknyter till i läroplanen samt verksamhetsplanens mål och förväntade effekter. Som förskollärare hos oss har du ansvar för att barnets utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras, följs upp och analyseras.

Som förskollärare har du ansvar att tillsammans med dina kollegor skapa inspirerande undervisningssituationer, anpassade lärmiljöer och genom att vara en närvarande pedagog arbeta aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva reellt inflytande över sin utbildning.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande. Du har goda IKT kunskaper. Som person är du drivande, positiv, noggrann, lösningsfokuserad och utvecklingsorienterad. Du har god samarbetsförmåga och är van vid att ta eget ansvar.

Du som inte har fått ut din legitimation eller tar din examen under våren 2023 är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation blir din anställning tidsbegränsad.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Blåklintens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Är du intresserad av att utforska digital kreativitet i förskolan och trivs att arbeta i ett naturnära samhälle där skogen finns precis inpå knutarna? Då är du kanske ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Är du intresserad av att utforska digital kreativitet i förskolan och trivs att arbeta i ett naturnära samhälle där skogen finns precis inpå knutarna? Då är du kanske vår nästa kollega och medarbetare!

Vi är mitt uppe i vårt EU finansierade projekt om digital culture tillsammans med Högskolan Borås, partnerförskolor i Portugal och Italien samt tre andra förskolor i Borås stad, som vi gärna berättar mer om!

Blåklintens förskola är en mindre förskola belägen i samhället Borgstena, ca 7 minuter från Fristad, där vi idag har tre avdelningar organiserat med en yngre barns avdelning och två äldre barns avdelningar. Förskolan har två utegårdar och här är ett av våra prioriterade områden, att utveckla gårdens lärmiljöer.

Vi arbetar tätt tillsammans och ser hela förskolan som en enhet där vi samarbetar och hjälps åt över avdelningsgränserna. Vår filosofi är att genom leken skapas lärandet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen.

På Blåklintens förskola tror vi på det kompetenta barnet och arbetar för att ta tillvara barnens erfarenheter och kunskaper för att utveckla vår utbildning. Tillsammans bedriver vi undervisning som utmanar och stimulerar barns nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär av varandra och har barnets bästa som utgångspunkt.


Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget ge bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla utbildningen utifrån läroplan för förskolan samt förskolans prioriterade mål.

Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Som förskollärare har du möjlighet att ingå i vår utvecklingsgrupp på förskolan där vi en gång i månaden träffas och arbetar lite extra med att utveckla utbildningen.


Vi söker dig som är intresserad av att vara med och utveckla den digitala kreativiteten på förskolan och är legitimerad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla utbildningen på hela förskolan. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till att skapa förtroendefulla relationer.

Vi ser gärna att du har goda digitala kunskaper och har en positiv inställning till att använda digitala verktyg tillsammans med barnen.
Kunskaper kring plattformen Unikum är också positivt, det är där vi både dokumenterar och arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete.
Meriterande är också om du har erfarenhet/utbildning av att arbeta med TAKK och bildstöd.

Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under våren är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till utvecklingsuppdrag på Sjöbogårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vår förskola har nyligen påbörjat en omfattande utvecklingsprocess och förändringsresa som syftar till en likvärdig förskola med god kvalité för barnen på Sjöbo. Nu sö... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Vår förskola har nyligen påbörjat en omfattande utvecklingsprocess och förändringsresa som syftar till en likvärdig förskola med god kvalité för barnen på Sjöbo. Nu söker vi förskollärare som vill vara med på vår resa där vi tillsammans kan göra skillnad för barnen och deras utbildning. Vi önskar att du värdesätter en professionell kollegial relation där du sätter barnet i centrum varje dag. Vi vill att du skall bidra med inspiration till kollegorna genom dialog och lärande exempel.

På vår förskola bidrar du som förskollärare med vetenskapliga teorier kring barns utveckling och lärande. Hos oss får du stora möjligheter att påverka utvecklingen av undervisningen samt ge barnen rätt förutsättningar till utveckling och lärande. Du vill delta aktivt när vi bygger upp en ny inspirerande lärmiljö som skapar nyfikna barn. Hos oss får du professionellt stöd av verksamhetsutvecklare och specialpedagog som deltar i utvecklingsprocesserna löpande. Vi har rekryterat en utvecklingspedagog som blir din kollega och tillsammans driver ni utvecklingen av förskolans kvalité.

Vi är stolta över vårt nära samarbete med stadens djurpark där du ges möjlighet att följa barnens nyfikenhet i mötet med djuren. Det här samarbetet är unikt och du som förskollärare får nya erfarenheter. Vi har genom analys funnit att det språkutvecklande arbetssättet är förskolans prioriterade kvalitetsutvecklingsområde, där vi ska ge barnen den bästa språkliga grunden i livet och rusta de för livets lärande.

Som förskollärare hos oss förväntas du planera, genomföra, följa upp och analysera undervisning utifrån läroplanen tillsammans med dina blivande kollegor. Du kommer att bidra med systematik i den pedagogiska dokumentationen för att nå målen. Du utvecklar en lärmiljö som skapar nyfikenhet hos barnen. Du förväntas delta aktivt och utvecklas genom det kollegiala lärandet, där vi tillsammans tar undervisningen till nya nivåer.


Vi söker dig som är legitimerade förskollärare, gärna med några års erfarenhet men inget krav. Du är engagerad, motiverad och vill göra skillnad för våra yngsta samhällsmedborgare. Din analytiska förmåga blir ett viktigt verktyg i arbetet med barnen. Vi vet att du kommer nå oanade höjder i uppdraget om du har erfarenhet av att möta flerspråkiga barn och vårdnadshavare.

Du kommer vara medskapande i vår förändringsresa och vi ser fram emot den utveckling vi kommer skapa tillsammans med dig.
Vi är nyfiken på dig och ser fram emot att ta del av dina reflektioner och erfarenheter vid en intervju.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare i förskoleklass på Hestra Midgårdskolan

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Hestra Midgårdskolan ligger väster om Borås centrum i ett naturskönt område. Hus och byggnader är ritade av prisbelönta nordiska arkitekter. På skolan går det 415 härliga elever och vi är ca 60 stycken otroligt kompetenta kollegor som arbetar ... Visa mer
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Hestra Midgårdskolan ligger väster om Borås centrum i ett naturskönt område. Hus och byggnader är ritade av prisbelönta nordiska arkitekter. På skolan går det 415 härliga elever och vi är ca 60 stycken otroligt kompetenta kollegor som arbetar tillsammans för våra barns bästa. Vi har en fullstor idrottshall och bibliotek i byggnaden och Byttorps idrottsplats bara fem minuters gångväg från skolan.

Vår vision är att vi tillsammans utbildar världsmedborgare och att vi därigenom ger varje barn möjlighet att välja sitt liv. Vill du vara en del av denna spännande resa ska du söka jobb hos oss.

Välkommen till ett utmanande, roligt och stimulerande uppdrag som lärare i förskoleklass hos oss. Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med mycket skickliga lärare och pedagoger. Vi är en mångkulturell skola och har glada samt nyfikna barn. Samarbete är en självklarhet och vi planerar och genomför arbetet tillsammans. Du vill med glädje och kunskap vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du tänker nytt och bidrar till att barnen, kollegor och verksamheten utvecklas. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i uppdraget och våra styrdokument. Du och kollegorna anpassar verksamheten så att alla barn kan delta i den.

Vi söker en ny kollega till vår förskoleklassverksamhet. Du har lätt för att samarbeta, skapa goda relationer och kommunicera. Du planerar och genomför undervisningen utefter resultatet i kartläggningsmaterialet, detta för att stimulera och utmana elevernas språk- och matematikutveckling.

Det är viktigt att du är en trygg person samt värdesätter och prioriterar relationer. Det är lika viktigt med ramar som kramar. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation till mottagaren.

Du har en lärarutbildning och legitimation för att undervisa i förskoleklass.

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef. Visa mindre

Förskollärare /Erfaren barnskötare

Vi söker dig som är förskollärare eller har likvärdig utbildning inom pedagogik med minst fem års arbetserfarenhet inom förskola, och trivs med det! Tjänsten är ett vikariat på ett år och på minst 75%. DEN SOCKERFRIA FÖRSKOLAN IDEALIV Den sockerfria förskolan Idealiv är en fristående förskola belägen i centrala Borås, med egen gård. I vår närmiljö finns det gott om utrymme för en stimulerande och utvecklande uteverksamhet nära till bl.a Annelundsparken sam... Visa mer
Vi söker dig som är förskollärare eller har likvärdig utbildning inom pedagogik med minst fem års arbetserfarenhet inom förskola, och trivs med det! Tjänsten är ett vikariat på ett år och på minst 75%.
DEN SOCKERFRIA FÖRSKOLAN IDEALIV
Den sockerfria förskolan Idealiv är en fristående förskola belägen i centrala Borås, med egen gård.
I vår närmiljö finns det gott om utrymme för en stimulerande och utvecklande uteverksamhet nära till bl.a Annelundsparken samt gångavstånd till Kulturhuset.
Den sockerfria förskolan är helt fritt från socker med fokus på vegetarisk kost då vi värnar om vår hälsa, natur och miljö.
ARBETSUPPGIFTER
Att vara en del av arbetslaget och arbeta utifrån de nationella styrdokumenten och Lpfö-18.
Förskolan har i dagsläget 21 barn i åldrarna 1-5, och arbetar indelat med barn om mindre grupper. Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom pedagogisk dokumentation för att utveckla och säkerställa verksamhetens kvalité.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare/ utbildad pedagog (eller annan form av relevant pedagogisk utbildning) och som känner sig trygg i sin roll.
Du har vilja och engagemang att arbeta i ett härligt team med kärlek och respekt för barnen, verksamheten, varandra och vår miljö. Du är flexibel och social med god servicekänsla och har hög arbetsmoral.
Vi ser att du är ansvarstagande, självgående och självsäker i ditt arbete.
OBS: Avklarad pedagogisk utbildning är ett krav!
ÖVRIGT
Förskolan idealiv är del av Idealiv AB som är medlemmar i friskolornas riksförbund, medlemmar i KFO samt har en god dialog med Lärarförbundet och Kommunal. Vi har även fackrepresentant på plats på förskolan och ingår i kollektivavtal.
Förskolan Idealiv tillämpar rökfri arbetstid.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en ettårsvikariat på minst 75% med start 7 augusti. Rekryteringsprocessen sker under maj-juni.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, baserat på referenstagning.
OBS Endast relevanta ansökningar tas emot. Visa mindre

Förskollärare till Lundens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Profil Lundens förskola Lek och Idrott = Lekstyrka Leken utgör bas i förskolans dagliga arbete med och för barn. Lek och barns intresse är inspirationskällor vid utform... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Profil Lundens förskola
Lek och Idrott = Lekstyrka
Leken utgör bas i förskolans dagliga arbete med och för barn. Lek och barns intresse är inspirationskällor vid utformande av förskolans lärmiljöer som möjliggör utvecklande av barns lek och lärande. Barns utvecklingsmöjligheter stimuleras av aktiva lekande vuxna som iscensätter och tar vara på leken som gynnar deras kommunikation, samspel och utbildning, i både planerade och spontana undervisningssituationer.

Styrkan ligger i rörelseglädjen och att utveckla en rörelseförståelse hos barn. Det skapas genom förskolans utbildning som präglas av lek- och idrottsaktiviteter, vilka grundar för glädjefyllda rörelseupplevelser. Positiva rörelseupplevelser uppnås genom att låta den fysiska aktiviteten utgöra ett dagligt och naturligt inslag i undervisningen och medför att vi kan stimulera barns förståelse för sin egen hälsa och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan.

Förskolan satsar på en välbalanserad dag utifrån lek, rörelse, kost och återhämtning. Det uppnås genom organisering och medveten undervisning för leken och de fysiska aktiviteterna utifrån intentioner i Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018). Förskolans uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för barns livslånga lärande där leken har en central roll för utvecklingen genom varierande aktiviteter och ett pedagogiskt innehåll (Lpfö 18 2018, s. 8). Därmed kan barns lekstyrka och rörelseglädje värnas om när kraften i lek och idrott tas tillvara.

Vill du vara med i fortsatt uppbyggnad av en ny förskoleverksamhet?

Lundens förskola välkomnade sina första barn och vårdnadshavare i oktober 2021 och kommer succesivt fortsätta utöka verksamheten under 2023- 2024. Lundens förskola är belägen på Bergsäter, på bottenplan i ett nybyggt lägenhetsområde. Förskolan har en skyddad innergård, som är inredd utifrån förskolans profil. Här finns det plats för lek, idrott och återhämtning. Skogen ligger på flera sidor om förskolan, som också har närhet till Annelundsparken och centrum.

Förskolan är byggd utifrån Skolverkets rekommendationer om mindre barngrupper och vi arbetar i storarbetslag om två-tre hemvister, i syfte att skapa goda relationer och arbetsmiljö för både barn och pedagoger.

Brinner du för att främja barns hälsa och lekfullhet? På Lundens förkola arbetar vi med:

- En framtagen Rörelsepolicy, där vi bl a erbjuder planerade rörelseaktiviteter dagligen, återhämtande aktiviteter dagligen, samtal om kost och hjärna med barn.
- Erbjuder barn en variation av idrottsformer.
- Vi arbetar med PEP Förskola, både som samarbetspartner och inspirationskälla
- Vi är medlekande vuxna

Som förskollärare på Lunden har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Använda sig av dokumentation i syfte att följa upp, och utvärdera resultaten från planerad verksamhet.

Som förskollärare ska du stå bakom och upprätthålla den gemensamma värdegrunden vår verksamhet vilar på.

På förskolan har vi en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation som alla är en del i.

Förskolan har ett aktivt hälsoarbete för att främja en god arbetsmiljö och välbefinnande.

För att kunna lyckas med ditt uppdrag kommer du få PUT (pedagogisk utvecklingstid), både enskild och gemensamt i ditt arbetslag.


- Vi söker dig som vill vara med i en verksamhet med Lek och Idrott som profil.
- Vi söker dig som vill vara med och skapa glädje och kunskap och ge barnen en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss.
- Du har intresse eller kunskaper inom barns Lek och/eller idrott för barn.
- Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas.
- Du är positiv, har ett reflekterade arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i arbetet.
- Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandras styrkor.
- Vi värderar personlig lämplighet högt, ett gott bemötande, serviceförmåga och förmåga att tänka positivt även i utmanade situationer.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Kärrabackens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! På Kärrabackens förskola lägger vi stor vikt i att hålla våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar, trygghet och empati levande och att alltid ha ett professionellt förhå... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

På Kärrabackens förskola lägger vi stor vikt i att hålla våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar, trygghet och empati levande och att alltid ha ett professionellt förhållningssätt. Våra kärnvärden genomsyrar hela vår verksamhet och är synliga i vår undervisning och i våra möten med andra människor, såväl barn, vårdnadshavare och kollegor. Detta arbete utifrån våra kärnvärden gör att vi är en förskola där vi ger barnen goda förutsättningar till att lära och utvecklas i enlighet med våra styrdokument och vi har kommit långt i vårt arbete med att ge barnen reellt inflytande över sin utbildning. Vi är en arbetsplats med en god arbetsmiljö där både barn och vuxna trivs med varandra. Vi har en nära samverkan mellan de olika hemvisterna samt kost och lokalvård där vi känner att vi får stöd av varandra och som också bidrar till en fin känsla av gemenskap.

Vi har en väl fungerande arbetsorganisation med tydlig mötesstruktur och organisation för pedagogisk utvecklingstid. Vi har en koordinatorgrupp med samordningsansvar samt en processgrupp med utvecklingsansvar där aktuell forskning, litteratur och kollegialt erfarenhetsutbyte lägger grunden i vårt utvecklingsarbete. Nu söker vi dig som vill vara en del av vår förskola i vårt arbete mot gemensamma mål.

Besök oss gärna på Instagram, Kärrabackens förskola och Sinnenas kök

Som förskollärare har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att genomföra målinriktad undervisning och du ansvarar för
planering, uppföljning, analys och utvärdering av er verksamhet utifrån gällande styrdokument.

Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik undervisning och miljö för våra barn. Vi lägger stor vikt vid att du vill vara delaktig att utveckla och utforma våra lärmiljöer både inomhus såväl som utomhus i förskolan, vilket också är vårt ett prioriterat målområde i verksamhetsplanen för 2023-2024.

Då vi i vår arbetsorganisation har en processgrupp som ansvarar för utvecklingsfrågor ser vi gärna att du har ett intresse för att driva, leda och planera utvecklingsfrågor som rör hela förskolan.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och är en driven och engagerad förskollärare. För att lyckas i rollen som förskollärare är du nyfiken på det barnen intresserar sig för och uttrycker och du engagerar dig i deras utforskande av sin omvärld. Vi söker dig som tycker om mötet med andra människor och som drivs av att både bidra med dina egna erfarenheter och din kompetens såväl som att ta del av dina kollegors.

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Utvecklingspedagog till Förskoleförvaltningen

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Nu söker vi utvecklingspedagoger för att ytterligare höja kvaliteten på undervisningen i våra förskolor. Läs mer om hur det är att jobba som utvecklingspedagog på boras.se Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Nu söker vi utvecklingspedagoger för att ytterligare höja kvaliteten på undervisningen i våra förskolor. Läs mer om hur det är att jobba som utvecklingspedagog på boras.se

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Som utvecklingspedagog bidrar du med din erfarenhet för att höja kvalitén på förskolan. Ditt engagemang och motiverande arbetssätt skapar en lärmiljö där barnen ges möjlighet att vara nyfikna och uttrycker lust att lära. Som utvecklingspedagog kommer du driva det kollegiala lärandet tillsammans med rektor, där beprövad erfarenhet och vetenskap styr lärandet. I nära samarbete med rektor skapar ni ett systematiskt kvalitetsarbete där du som utvecklingspedagog stöttar kollegorna i planering, genomförande, reflektion och analys av undervisningen.

Som utvecklingspedagog hos oss har du stora möjligheter att påverka en positiv utveckling av förskolan där barnen är i centrum.

Uppdraget som utvecklingspedagog är tidsbegränsat till tre år på en förskola. Efter tre år kan det finnas möjlighet att fortsätta som utvecklingspedagog på en annan förskola med behov. Rekrytering och placering av utvecklingspedagoger sker utifrån Förskoleförvaltningens samlade bedömning av förskolors behov.

Utöver ordinarie förskolläraruppgifter så arbetar du som utvecklingspedagog bland annat med att:
- Värdegrundsarbetet är en del av undervisningen där du löpande leder kollegiala samtal om förhållningssätt i mötet med barnen.
- Inspirera, motivera, handleda och utmana kollegor för att skapa en kvalitativ lärmiljö och en undervisning med stor variation för barnen.
- Bidra till att utveckla mötesplatser för pedagogisk reflektion och leda processer som utvecklar kollegialt lärande.
- Leda processer som utvecklar arbetet med den pedagogiska dokumentationen.
- Inspirera kollegor och utveckla praktiken i vardagen, tex vid utmanande undervisningssituationer samt ett att leda processer kring inkludering.
- Bistå rektor i målprocesserna enligt fastställd verksamhetsplan.
- Följer löpande olika vetenskapliga teorier och ny forskning samt omvärldsbevakar löpande.

Ansvarig rektor styr tjänstens utformning utifrån förskolans verksamhetsplan, enhetens förutsättningar och inre organisation. Minst 50% av arbetstiden sker i barngrupp.

Du kommer att ingå i ett centralt nätverk för utvecklingspedagoger under ledning av förvaltningens verksamhetsutvecklare.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med god samarbetsförmåga, med stort intresse för att utveckla en förskola där barnen har ett reellt inflytande. Du vill att barnen ska få möta en rik lärmiljö och undervisning av god kvalité. Du ser utvecklingsprocesser som en självklar faktor för att nå målen enligt styrdokumenten.

Har du avslutat eller har en pågående påbyggnadsutbildning inom pedagogik är det meriterande. Ingår du i något nätverk med förskolan som innehåll är även det meriterande.

Du har tidigare erfarenhet från att framgångsrikt ha arbetat genom att handleda kollegor i kvalitetsutvecklingsarbete. För att lyckas i rollen är du mycket yrkesskicklig, en god kommunikatör och har ett coachande förhållningssätt i mötet med dina kollegor.

Du är engagerad, professionell och kunnig inom systematiskt kvalitetsarbete. Du har god förmåga att planera, reflektera, analysera och utveckla utbildningen.

I mötet med vårdnadshavare är du positiv och lösningsorienterad och du lyfter samverkan med vårdnadshavare som en del av förskolans uppdrag.

Vi värderar personlig lämplighet högt. Du ska ha ett gott bemötande och vara en god ambassadör för förskolan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare /Utbildad barnskötare

Vi söker dig som är förskollärare eller har likvärdig utbildning inom pedagogik med minst fem års arbetserfarenhet inom förskola, och trivs med det! Tjänsten är ett vikariat på ett år och på minst 75%. DEN SOCKERFRIA FÖRSKOLAN IDEALIV Den sockerfria förskolan Idealiv är en fristående förskola belägen i centrala Borås, med egen gård. I vår närmiljö finns det gott om utrymme för en stimulerande och utvecklande uteverksamhet nära till bl.a Annelundsparken sam... Visa mer
Vi söker dig som är förskollärare eller har likvärdig utbildning inom pedagogik med minst fem års arbetserfarenhet inom förskola, och trivs med det! Tjänsten är ett vikariat på ett år och på minst 75%.
DEN SOCKERFRIA FÖRSKOLAN IDEALIV
Den sockerfria förskolan Idealiv är en fristående förskola belägen i centrala Borås, med egen gård.
I vår närmiljö finns det gott om utrymme för en stimulerande och utvecklande uteverksamhet nära till bl.a Annelundsparken samt gångavstånd till Kulturhuset.
Den sockerfria förskolan är helt fritt från socker med fokus på vegetarisk kost då vi värnar om vår hälsa, natur och miljö.
ARBETSUPPGIFTER
Att vara en del av arbetslaget och arbeta utifrån de nationella styrdokumenten och Lpfö-18.
Förskolan har i dagsläget 21 barn i åldrarna 1-5, och arbetar indelat med barn om mindre grupper. Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom pedagogisk dokumentation för att utveckla och säkerställa verksamhetens kvalité.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare/ utbildad pedagog (eller annan form av relevant pedagogisk utbildning) och som känner sig trygg i sin roll.
Du har vilja och engagemang att arbeta i ett härligt team med kärlek och respekt för barnen, verksamheten, varandra och vår miljö. Du är flexibel och social med god servicekänsla och har hög arbetsmoral.
Vi ser att du är ansvarstagande, självgående och självsäker i ditt arbete.
OBS: Avklarad pedagogisk utbildning är ett krav!
ÖVRIGT
Förskolan idealiv är del av Idealiv AB som är medlemmar i friskolornas riksförbund, medlemmar i KFO samt har en god dialog med Lärarförbundet och Kommunal. Vi har även fackrepresentant på plats på förskolan och ingår i kollektivavtal.
Förskolan Idealiv tillämpar rökfri arbetstid.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en ettårsvikariat på minst 75% med start 7 augusti. Rekryteringsprocessen sker under april-maj.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, baserat på referenstagning.
OBS Endast relevanta ansökningar tas emot. Visa mindre

Förskollärare till Tunnlandsgårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Tunnlandsgårdens förskola är en mångkulturell förskola som aktivt arbetar för att alla ska känna sig välkomna hos oss. Allas lika värde är viktig för oss. Vår barnsyn ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Tunnlandsgårdens förskola är en mångkulturell förskola som aktivt arbetar för att alla ska känna sig välkomna hos oss. Allas lika värde är viktig för oss. Vår barnsyn grundar sig i det kompetenta barnet och vi erbjuder en variationsrik undervisning genom att möta barnet i deras funderingar och frågor. Vi arbetar aktivt för att stödja och stimulera varje barns utveckling och lärande. Vi vill ge varje barn goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera, utforska och reflektera. De goda relationer som finns mellan barnen och pedagogerna gör att barnen känner sig trygga, nyfikna och intresserade av att utforska sin omvärld.

Tunnlandsgårdens förskola är belägen i ett hyreshus på Hässleholmen med närhet till stadskärna, bibliotek, grönområden, skog och 4H gården. Förskolan har två hemvister uppdelat på en hemvist för de yngre barnen och en hemvist för de äldre barnen. Det finns 25 barn inskrivna på förskolan.


Utifrån skrivningarna i förskolans läroplan har du som förskollärare ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen i läroplanen uppfylls. Det innebär att du ansvarar för att planera för vilken undervisning som ska ske, hur den ska genomföras, vad den anknyter till i läroplanen samt verksamhetsplanens mål och förväntade effekter. Som förskollärare hos oss har du ansvar för att barnets utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras, följs upp och analyseras.

Som förskollärare har du ansvar att tillsammans med dina kollegor skapa inspirerande undervisningssituationer, anpassade lärmiljöer och genom att vara en närvarande pedagog arbeta aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva reellt inflytande över sin utbildning.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande. Du har goda IKT kunskaper. Som person är du drivande, positiv, noggrann, lösningsfokuserad och utvecklingsorienterad. Du har god samarbetsförmåga och är van vid att ta eget ansvar.

Du som inte har fått ut din legitimation eller tar din examen under våren 2023 är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation blir din anställning tidsbegränsad.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare i förskoleklass på Rångedalaskolan

Vi ska komplettera vårt arbetslag med en engagerad lärare till vår förskoleklass. Vill du arbeta på den lilla skolan där flexibilitet, självständighet men även samarbete är några av nyckelorden så kan det här vara möjligheten för dig. Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Rånged... Visa mer
Vi ska komplettera vårt arbetslag med en engagerad lärare till vår förskoleklass. Vill du arbeta på den lilla skolan där flexibilitet, självständighet men även samarbete är några av nyckelorden så kan det här vara möjligheten för dig.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Rångedalaskolan är en F-6 skola med strax under 100 elever och integrerat fritidshem. I direkt anslutning finns förskola och stor idrottshall, allt beläget i en naturskön miljö utanför stan. Naturen och rörelse är prioriterade områden hos oss då de går hand i hand med vår profil som är: En tillgänglig skola med lärandet i fokus.

Rångedalaskolan som idag är en av Borås minsta skolor men som växer mer för varje år. Vi har fräscha och ändamålsenliga lokaler och tillagningskök på skolan. Vi har en stor skolgård och idrottshallenligger strax intill. Skolan har ett komplett EHT och alla lärare är behöriga.


Du kommer i huvudsak undervisa i förskoleklass. Tanken är att du ska hjälpa till att knyta förskoleklassen närmare de övriga klasserna. Eftersom skolan är liten innebär detta att man behöver vara flexibel och att vi måste anpassa oss till det elevunderlag vi har. En mindre del av arbetstiden gör du på fritidshemmet. Har du kompetenser utöver förskoleklass försöker vi se till att dessa kommer till användning i verksamheten.

Förskoleklassens skoldag är förlagd mellan 08:00-13:00 varje dag. Fritids är tillsammans under morgonen och senare på eftermiddagen. Självfallet är du en viktig del av det lilla arbetslaget och dina tankar och erfarenheter är viktiga för hela skolans utveckling.


Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du ska vara engagerad, tydlig och kunna se varje elevs behov och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar, så att varje elev kan utvecklas efter sin förmåga. Då vi jobbar i mindre arbetslag behöver du tycka om att samarbeta. Vi ser även att du har goda ledaregenskaper, är trygg och har lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och övrig personal på skolan.

Läs mer om oss och hur det är att
Arbeta inom grundskolan i Borås Stad.

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef. Visa mindre

Förskollärare

Vi är en konfessionell förskola med tre avdelningar och barn i åldern 1-5 år. Förskolan Guldbaggen är en del av Borås kristna skolas verksamhet. Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete i förskola. Du är bra på att planera och genomföra en strukturerad, kreativ och lärorik undervisning, som skapar trygghet och nyfikenhet hos barnen. Du är positiv, har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar med tydlig förankring i l... Visa mer
Vi är en konfessionell förskola med tre avdelningar och barn i åldern 1-5 år. Förskolan Guldbaggen är en del av Borås kristna skolas verksamhet.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete i förskola. Du är bra på att planera och genomföra en strukturerad, kreativ och lärorik undervisning, som skapar trygghet och nyfikenhet hos barnen. Du är positiv, har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar med tydlig förankring i läroplanen samt är mån om att skapa goda relationer.
Du kommer till en arbetsplats där den kristna profilen utgör en naturlig del i arbetet. Vi är måna om varandra och tar ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö.
Vi behandlar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare till Björnflokans förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Nu söker vi dig som brinner för att arbeta i en förskola med barnens bästa i centrum till nystartade Björnflokans förskola i centrala Borås, i kvarteret Blomsterängen p... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Nu söker vi dig som brinner för att arbeta i en förskola med barnens bästa i centrum till nystartade Björnflokans förskola i centrala Borås, i kvarteret Blomsterängen på Druvefors. Förskolan öppnade i början av januari 2023.

Björnflokan är belägen i huvudsak i två våningsplan varav de yngre går på plan 1 och de äldre på plan 2. Det innebär att vi har fyra grupper med 12 barn vardera på plan 1 samt fem grupper med 15 barn vardera på plan 2. Vi har stora, rymliga hemvister och gemensamma ateljéer finns på båda våningsplanen. De äldsta barnen äter i vår restaurang som ligger på plan 2. Vi har en god samverkan över hemvisternas gränser i våra kuber som består av två eller tre hemvister som är belägna med närhet till varandra.

Björnflokans profil är Hållbarhet i förskolan med barnets bästa i centrum. Vi lägger stor vikt att arbeta för en likvärdig utbildning där alla barn ska ges förutsättningar att kunna påverka, både här och nu men också i framtiden genom en utbildning som präglas av välbefinnande och framtidstro. Vår vision Barnet i centrum ska genomsyra hur vi organiserar oss, vårt förhållningssätt och våra lärmiljöer där vi kommer utgå från ett norm-medvetet förhållningssätt. Vår utbildning ska spegla ett jämställt och demokratiskt samhälle där mångfald och olikheter ses som en tillgång. Barns delaktighet och inflytande är ett naturligt inslag som ska genomsyra hela vår utbildning.

Vi arbetar med att utveckla undervisning utomhus för att ge våra barn möjlighet till organiserad och planerad undervisning genom lek och aktiviteter utomhus för att säkerställa kvalitet under hela dagen.

Aktionsforskning kommer vara vårt arbetssätt och förhållningssätt som kommer ligga till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete. Syftet med aktionsforskning är att få kunskap om den egna praktiken och utifrån det förbättra och förändra praktiken.

I vår organisation tar vi tillvara på de olika kompetenser som finns vilket innebär att vi har både processledare som leder utvecklingsarbetet utifrån vår kommande verksamhetsplan men också koordinatorer som omhändertar nuläget för att frigöra tid för de pedagogiska processerna.
Nu söker vi dig som vill vara en del av vår förskola i vårt arbete mot gemensamma mål.

Som förskollärare ansvarar du för att leda och utveckla undervisningen i enlighet med styrdokument samt förskolans mål utifrån verksamhetsplan. Du dokumenterar systematiskt och använder dig av dokumentationen i ditt arbete med att följa upp och utvärdera utbildningens kvalitet för att ge varje enskilt barn goda förutsättningar till utveckling och lärande. För att lyckas med ditt uppdrag kommer du ges förutsättningar till pedagogisk utvecklingstid, både enskild och tillsammans med kollegor för att kunna följa upp och djupare analysera er utbildning utifrån uppsatta mål. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik undervisning och du är delaktig att utforma genomtänkta lärmiljöer såväl inom och utomhus.


Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som vill ta vara på den unika möjlighet det innebär att få vara delaktig i vår uppstart av Björnflokans förskola där hållbarhet genomsyrar vår undervisning, medarbetarskap och organisation.

För att lyckas i rollen som förskollärare är du engagerad, nytänkande och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbarhet i förskolan där begrepp som undervisning, barns delaktighet och inflytande är viktiga i ditt arbete. Du är nyfiken på det barnen upptäcker och ger uttryck för och låter barnens röst bli hörd och synlig i verksamheten. Har du tidigare erfarenhet och kompetens i att arbeta med utomhuspedagogik eller aktionsforskning ses det som meriterande.

Vi söker dig som har lätt att samarbeta och du utvecklas i mötet med andra människor och drivs av att både bidra med dina egna erfarenheter och din kompetens såväl som att ta del av dina kollegors. Du ser samverkan som en viktig del i att skapa en god arbetsmiljö för dig och dina kollegor och har ett gott bemötande till alla du möter.

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Blåklintens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Är du intresserad av att utforska digital kreativitet i förskolan och trivs att arbeta i ett naturnära samhälle där skogen finns precis inpå knutarna? Då är du kanske ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Är du intresserad av att utforska digital kreativitet i förskolan och trivs att arbeta i ett naturnära samhälle där skogen finns precis inpå knutarna? Då är du kanske vår nästa kollega och medarbetare!

Vi är mitt uppe i vårt EU finansierade projekt om digital culture tillsammans med Högskolan Borås, partnerförskolor i Portugal och Italien samt tre andra förskolor i Borås stad, som vi gärna berättar mer om!

Blåklintens förskola är en mindre förskola belägen i samhället Borgstena, ca 7 minuter från Fristad, där vi idag har tre avdelningar organiserat med en yngre barns avdelning och två äldre barns avdelningar.
Förskolan har två utegårdar och här är ett av våra prioriterade områden, att utveckla gårdens lärmiljöer.

Vi arbetar tätt tillsammans och ser hela förskolan som en enhet där vi samarbetar och hjälps åt över avdelningsgränserna. Vår filosofi är att genom leken skapas lärandet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen.

På Blåklintens förskola tror vi på det kompetenta barnet och arbetar för att ta tillvara barnens erfarenheter och kunskaper för att utveckla vår utbildning. Tillsammans bedriver vi undervisning som utmanar och stimulerar barns nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär av varandra och har barnets bästa som utgångspunkt.

Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget ge bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla utbildningen utifrån läroplan för förskolan samt förskolans prioriterade mål.

Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.

Som förskollärare har du möjlighet att ingå i vår utvecklingsgrupp på förskolan där vi en gång i månaden träffas och arbetar lite extra med att utveckla utbildningen.


Vi söker dig som är intresserad av att vara med och utveckla den digitala kreativiteten på förskolan och är legitimerad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla utbildningen på hela förskolan. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till att skapa förtroendefulla relationer.

Vi ser gärna att du har goda digitala kunskaper och har en positiv inställning till att använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Kunskaper kring plattformen Unikum är också positivt, det är där vi både dokumenterar och arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete. Meriterande är också om du har erfarenhet/ utbildning av att arbeta med TAKK och bildstöd.

Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under våren är också varmt välkommen att söka tjänsten. Till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Svanungens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Välkommen till en mindre och mysig förskola med lärmiljöer som lockar till lek och lärande. Våra lokaler formas och förändras utifrån barns intresse, behov och de prior... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med
utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Välkommen till en mindre och mysig förskola med lärmiljöer som lockar till lek och lärande. Våra lokaler formas och förändras utifrån barns intresse, behov och de prioriterade områdena i läroplanen.
Vi har en ny utegård och vi har skog och natur runt omkring oss. Förskolan är en integrerad del av Svaneholmsskolan och barnen äter därför alla måltider i skolmatsalen.

Svanungens förskola ligger i naturnära Svaneholm och har 3 hemvister; en för barn 1-3 år och två för barn 3-5 år. Svanungens förskola har för närvarande minskade barngrupper vilket ger mycket goda förutsättningar för att utvecklas och lära i en god pedagogisk miljö.

Vi söker en driven förskollärare som tillsammans med sina kollegor vill vara med och bibehålla samt
utveckla kvaliteten på undervisningen och lärandet på Svanungens förskola.

Svanungen är en förskola med hög kompetens bland pedagogerna och vi arbetar aktivt med målstyrda processer, vilket ger pedagogerna en gemensam syn på undervisning och barns lärande. Vi arbetar strategiskt med lärandeobjekt utifrån läroplanen för förskolan och lägger gemensamt upp mål och innehåll i arbetet utifrån barngruppens behov. Vi har ett professionellt och ödmjukt arbetsklimat och värderar samarbete och gott bemötande.

Som förskollärare på Svanungens förskola ges goda chanser till kompetensutveckling och kollegialt
lärande. Bland annat erbjuds kompetensutveckling genom Läs-lyft, Matematik-lyft, TAKK samt efter eget behov kopplat till utbildningens mål inom förskolan och i det förhållningssätt/helhetsidé som Svanungens förskola vilar på. Om det finns behov av stöd i det pedagogiska arbetet finns möjlighet till specialpedagogisk handledning. Som förskollärare har du tillgång till en egen Ipad för dokumentation av det pedagogiska arbetet.

På vår förskola är det viktigt med engagerade förskollärare och genom olika nätverk för kollegialt lärande lär vi av och med varandra för att skapa en förskola med fokus på kvalitet och utveckling. Vi använder Unikum för att systematiskt kvalitetssäkra undervisningen och få en röd tråd.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, har stort engagemang, glädje, lust och vill vara med och
utveckla och fördjupa vårt kvalitetsarbete inom utbildningen.

- Du är lösningsfokuserad och kan se nya möjligheter som bidrar till att barn, kollegor och verksamhet
utvecklas.
- Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandras olikheter.
- Vi värderar personlig lämplighet högt, detta via ett gott bemötande, serviceförmåga och att tänka positivt även i utmanade situationer för att lyckas i sin roll som förskollärare på Svanungens
förskola.

Vi ser det också som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av att ha arbetat med
flerspråkighet. Oavsett om du är nyexaminerad eller arbetat länge är du varmt välkommen att söka!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Bodagårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! På Bodagården har vi barnet i centrum. Vi gör medvetna val för att alla barn skall kunna bli den bästa versionen av sig själva! Vi har ett professionellt förhållningss... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


På Bodagården har vi barnet i centrum. Vi gör medvetna val för att alla barn skall kunna bli den bästa versionen av sig själva! Vi har ett professionellt förhållningssätt och arbetar utifrån metodiken med generativa frågor samt tydliggörande pedagogik. På förskolan prioriteras utvecklingen av lärmiljöer för att främja barnens lek, då leken har en stor betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Förskolan ligger centralt på nedre Brämhult och har stora ljusa samt ändamålsenliga lokaler. Förskolan består av sex hemvister, tre för äldre barn och tre för de yngre barnen.

Som förskollärare ansvar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Du arbetar för att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Arbetar aktivt för att utveckla förskolan utifrån gällande verksamhetsplan samt håller sig uppdaterad och omvärldsbevakar pedagogisk forskning.

För att kunna lyckas med uppdraget kommer du få reflektions- och planeringstid, stöd från arbetslag och kollegor samt rektor. Kompetensutveckling sker kontinuerligt både individuellt och på gruppnivå.


Är utbildad och legitimerad förskollärare. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och kan driva utvecklingen framåt. Vi söker dig som har kunskap och ett brinnande intresse för utveckla lärmiljöer samt erfarenhet av att använda digitala verktyg i verksamheten. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling som är väl förankrat i styrdokumenten.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Alprosgårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Är du vår nya kollega? Vi letar nu efter dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten! Vi söker positiva och engagerade förskollärare ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Är du vår nya kollega?

Vi letar nu efter dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten! Vi söker positiva och engagerade förskollärare till äldre- och yngrebarns avdelningar!

Förskolan har sju avdelningar som är väl anpassade för verksamheten och fyra härliga gårdar där vi har goda möjligheter att arbeta med undervisning även ute.

Alprosgården i Dalsjöfors öppnade för två år sedan och vi håller tillsammans på att bygga upp en verksamhet där utgångspunkten är arbete med undervisning i små grupper. Tillsammans driver vi en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Vi lär ständigt av varandra och har alltid barnets bästa som utgångspunkt. Barns delaktighet och inflytande är alltid i fokus hos oss! Vi lägger stor vikt vid att tillsammans med barnen skapa lärmiljöer. Vårt mål är att tillsammans utveckla lärmiljöer som stödjer barns inflytande, utforskande och lärande. Vi arbetar även med att utveckla tydliggörande pedagogik på förskolan.

För oss är det viktigt att vi har en bra arbetsmiljö, där alla trivs och har roligt tillsammans. För oss är samarbete över avdelningarna en självklarhet och vi ser allas kompetenser som en tillgång i verksamheten. Förutom avdelningsplanering arbetar vi med kollegial planering över avdelningsgränserna för att säkerställa att vi har en likvärdig kvalité på vår undervisning. Du kommer att ingå i en trio med erfarna kollegor som planerar tillsammans.

Som förskollärare har du tillsammans med ditt arbetslag ansvar för att arbeta målinriktat, planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument.

Du arbetar dagligen med undervisning i små grupper. Tillsammans med ditt arbetslag skapar du en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Ni gör barnen delaktiga i att utvecklar våra lärmiljöer på förskolan så att dessa hålls levande, är tydliga och föränderliga utifrån barnens behov.

Vi söker dig med förskollärarlegitimation. Du har lätt för att samarbeta och kan även arbeta självständigt med undervisning och driva utvecklingen framåt. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer och ett gott samarbete med barn, föräldrar och kollegor. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling som är väl förankrat i Lpfö. Du ser det systematiska kvalitetsarbetet som en förutsättning för att säkerställa en god kvalitet på undervisningen.

Såväl erfarna som nyutexaminerade förskollärare är varmt välkomna med sina ansökningar!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Hedvigborgsgårdens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Välkommen till en mindre och mysig förskola med härliga miljöer både inne och ute! Förskolan ligger fint i naturnära område i utkanten av Hedvigsborg. Förskolan har en ... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Välkommen till en mindre och mysig förskola med härliga miljöer både inne och ute! Förskolan ligger fint i naturnära område i utkanten av Hedvigsborg. Förskolan har en hemvist för barn 1-3 år och två hemvister med barn 3-5 år. Vi har två olika utegårdar som inbjuder till lek, utforskande och motorikträning, samt att vi har skog och natur runt omkring oss. Våra lokaler formas och förändras utifrån barns intresse, behov och de prioriterade områdena i verksamhetsplanen.

Vi söker en driven förskollärare som tillsammans med sina kollegor vill vara med och bibehålla samt utveckla kvaliteten på undervisningen och lärandet på Hedvigsborggårdens förskola.

Vi söker dig som tillsammans med engagerade kollegor vill vara med och utveckla förskolan genom att leda, planera, utvärdera och bedriva en pedagogisk verksamhet. Som förskollärare har du ansvar både enskilt och tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanens mål. För att lyckas med uppdraget finns schemalagd pedagogisk utvecklingstid samt att du är delaktig i utvecklingsgrupp som tillsammans med rektor driver arbetet kring SKA, Verksamhetsplan och organisationsfrågor. Våra prioriterade mål i verksamhetsplan är IKT och språk. Som förskollärare har du tillgång till en egen Ipad för dokumentation av det pedagogiska arbetet Vi säkerställer också att förskollärare har schemalagd pedagogisk utvecklingstid.

I det dagliga arbetet utmanar och stimulerar vi barnens nyfikenhet och Lust att Lära. I vår förskola är det viktigt med engagerade förskollärare och vi lär ständigt av och med varandra där vi har barnens bästa som utgångspunkt. Vi samarbetar bland annat med barnhälsoteam, förskoleklass, skola och bibliotek.Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, har ett professionellt förhållningssätt och ett stort engagemang för uppdraget som förskollärare. Tillsammans med arbetslaget vill vi att du arbetar målinriktat för ett livslångt lärande. Vi värdesätter att du har ett ödmjukt och positivt bemötande gentemot barn, föräldrar, kollegor och andra aktörer.

-Du är initiativrik och utgår från barnens intresse och erfarenheter vid planering av den pedagogiska verksamheten.
-Du är lösningsfokuserad och kan se nya möjligheter som bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas.
-Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandras olikheter.

Oavsett om du är nyexaminerad eller arbetat länge är du varmt välkommen att söka och vi ser självklart mångfald som något positivt.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Björkängens förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barns lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Björkängens förskola ligger i stadsdelen Östermalm precis vid skogsbrynet på Klinikvägen 42. Förskolan har två avdelningar, en för de yngre barnen ca 1-3 år och en för d... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barns lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Björkängens förskola ligger i stadsdelen Östermalm precis vid skogsbrynet på Klinikvägen 42. Förskolan har två avdelningar, en för de yngre barnen ca 1-3 år och en för de äldre barnen ca 3-5 år. Avdelningarna arbetar nära varandra och samarbetar mycket. Förskolan har fina rymliga lokaler som inbjuder till lek och lärande. Lärmiljön förändras ständigt utefter barnens intressen och de prioriterade målen. Utemiljön består av två mindre gårdar men med skogen som nära granne används den som ett komplement till den befintliga utemiljön.

På Björkängens förskola tror vi på det kompetenta barnet och arbetar med att ta tillvara barnens erfarenheter och kunskaper för att utveckla vår utbildning. Tillsammans bedriver vi undervisning som utmanar och stimulerar barns utveckling och lust att lära. Vi vill att alla ska känna att de är lika mycket värda såväl barn som vuxna.

Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Du, tillsammans med dina kollegor, arbetar målinriktat och tar ansvar för att planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Du tycker om att samarbeta och ser möjligheter i att organisera dagen så att kompetenser nyttjas på bästa sätt.

Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som vill vara med och skapa en kreativ, rolig och lärorik utbildning för barnen. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och trivs med att ta eget ansvar. Du vill vara delaktig i att utveckla verksamheten och ser det systematiska kvalitetsarbetet som ett verktyg för att säkerställa god kvalité på utbildningen. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer. Förmåga att tänka positivt även i utmanande situationer värderas högt.

Vi söker dig som vill arbeta på den lilla förskolan, är flexibel i ditt arbetssätt och kan se lösningar för en hållbar organisation.

Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete.

Oavsett om du är nyexaminerad eller har arbetat länge är du varmt välkommen med din ansökan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Skattkistans förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Vi söker nu förskollärare till vårt team på Skattkistan! Hos oss får du vara med och forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter gär... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Vi söker nu förskollärare till vårt team på Skattkistan!

Hos oss får du vara med och forma våra lärmiljöer med fokus på vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi lyfter gärna ut vårt språkarbete i vår närliggande rika natur, där barnen ges möjlighet att vara nyfikna på naturen och språket. Som en del i vårt arbete har vi ett samarbete med biblioteket på Sjöbo. Detta möjliggör att barnen får möta språk dagligen i olika sammanhang och med olika uttryckssätt.

På Skattkistan är vi stolta över vår utbildning som har en hög kvalitét. Vi har ett medvetet arbete kring förhållningssätt och bemötande, både inom förskolans organisation och med externa samverkansparter, vilket möjliggör en god och trygg utbildning för våra barn. Vårt prioriterade område är lärmiljöer med inriktning på pedagogens roll i lärmiljön. Pedagogernas förhållningssätt i lärmiljön är att se barnet som resursrikt och ge dem tilltro till sin egen förmåga att lyckas.

Vår förskola har haft ett nära samarbete med Göteborgs universitet som ger oss ytterligare möjligheter att arbeta utifrån våra beprövade erfarenheter som möter de vetenskapliga teorierna. Det samarbetet har bidragit till ett välfungerande kollegialt lärande. Tillsammans med dina kollegor skapar du en lärmiljö som bjuder in barnen till att vara och bli nyfikna.

Förskolan ligger på Sjöbo med närhet till skogen som används väl för utflykt, undervisning och lek. Förskolans utegård är upprustad och har en spännande utemiljö för lek och lärande.

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du använder dig av dokumentation i syfte att följa upp och utvärdera resultaten från arbetet i barngruppen. Tillsammans med dina kollegor är du med och skapar goda förutsättningar för varje barn och formar en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Du får möjlighet att delta och bidra till det kollegiala lärandet genom dina kompetenser och erfarenheter.

Vår Förvaltning består av bra stöd- och utvecklingsfunktioner, vilket innebär att du som förskollärare kan erbjudas stora möjligheter till utveckling genom god kompetensutveckling.

Vår förskola söker dig som är legitimerad förskollärare. Du får gärna vara såväl nyutbildad eller erfaren med många år i professionen. Hos oss får du möjlighet att ingå i en professionell arbetsgrupp som vill bedriva den bästa möjliga undervisningen för barnen. Vi ser gärna att du kommer till oss och bidrar med stor motivation, glädje och engagemang i vårt gemensamma uppdrag.

Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för våra yngsta medborgare, genom ditt förhållningssätt i mötet med varje barn. Vi förväntar oss att du liksom vi, vill skapa den bästa grunden, glädjen och förutsättning i det livslånga lärandet.

Nu tänker vi att du är nyfiken på vår förskola med engagerade och motiverade kollegor som har uppdraget i fokus. Vi välkomnar nyfikna frågor och kreativa ansökningar för att få möjlighet att mötas i en intervju.

Så, välkommen att söka du som är legitimerad förskollärare, nyutbildad eller snart är klar med din förskollärarutbildning!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Lillsjöns förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Kom och arbeta med oss mot en hållbar framtid! Lillsjöns förskola öppnade i liten skala hösten 2022 och söker nu fler engagerade förskollärare som vill utvecklas i sin... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!


Kom och arbeta med oss mot en hållbar framtid!
Lillsjöns förskola öppnade i liten skala hösten 2022 och söker nu fler engagerade förskollärare som vill utvecklas i sin yrkesroll.

Vår förskola har hållbarhet som profil och vi drivs av möjligheten att skapa en positiv framtidstro hos barnen. Vi vill både stärka och utmana deras kompetenser och intressen med stöd av vår profil och läroplanens alla delar. Vi vill också bli utmanade av både barnen och varandra, tillsammans vågar vi tänka och pröva nytt. Att arbeta med barnens inflytande är viktigt. Respekt, nyfikenhet och förståelse är ord som syns i vårt förhållningssätt. Barnen är framtidens problemlösare därför behöver pedagogerna tänka både här och nu, samtidigt som vi tänker framåt. Med hållbarhet i fokus skapar vi en hållbar arbetsplats där alla, både vuxna och barn, mår bra och utvecklas tillsammans.

Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Vi arbetar i tre team fördelat på sex hemvister vilket ökar våra möjligheter till flexibilitet.

Vi har tilldelade ansvarsuppdrag som rör hela förskolan, och olika grupper för att hålla både individens och förskolans utveckling igång. Du ansvarar för undervisningen och att barns lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och analyseras. Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov.

Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det både finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. Till stöd för förskollärarna finns även en administrationsgrupp som frigör tid för utbildning och pedagogiska upplevelser.


Vi söker dig som har förskollärarutbildning och en stor portion upptäckarlusta, för att kunna ge våra barn den bästa möjliga pedagogiska starten i det livslånga lärandet. Oavsett om du är nyexaminerad eller har arbetat länge är du varmt välkommen att söka. På Lillsjön arbetar nu ett positivt gäng med olika kompetenser och intressen, och vi vill ta till vara på varandras olikheter för att tillsammans lära oss mer. Utvecklingen går fort framåt och den värld barnen och vi möter och lever i idag, kommer se helt annorlunda ut när de är vuxna. Som vuxen förebild behöver du därför inte kunna allt och veta allt, samtidigt som du behöver kunna använda dig av de didaktiska frågorna hur, vad och varför för att tillsammans med barnen upptäcka nya vägar. Vi ser fram emot att träffa dig som har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, vill utvecklas och hjälpa till att driva verksamheten framåt i enlighet med vår profil, läroplanen och Borås Stads styrdokument. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt samt arbetar med nyfiken respekt för barnen, deras självständighet och deras inflytande. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla människor vi möter på förskolan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre

Förskollärare till Kärnhusets förskola

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Är du nyfiken? Tycker du om att utforska, prova nytt och lära tillsammans med barnen? Vill du vara med och skapa en förskolemiljö där allt är möjligt? Förskolan Kärnh... Visa mer
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Är du nyfiken?
Tycker du om att utforska, prova nytt och lära tillsammans med barnen?
Vill du vara med och skapa en förskolemiljö där allt är möjligt?

Förskolan Kärnhuset är en stor förskola med sju hemvister beläget på natursköna Hestra. Vi har en stor varierad utegård som delvis är naturområde. Vi har närhet till skog, sjö, vandringsleder och lekplatser. Vi har också en skolskog med grillplats och vi har goda bussförbindelser.

Vår profil är naturvetenskap och teknik utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Detta innebär att vi vill skapa goda förutsättningar för det nyfikna och kreativa barnet, bygga deras självkänsla och få dem att tro på sin egen förmåga. Vi tar tillvara på barnets initiativförmåga och idérikedom. På förskolan är det viktigt att barnen får växa och lära genom lek och känna glädje och trivsel i verksamheten. Vi strävar efter att ha en lugn och trygg miljö för varje barn och grupp.

Med utgångspunkt i naturvetenskap och teknik arbetar vi med läroplanens alla mål. Genom naturvetenskap får barnen tidigt möjlighet att skapa ett intresse för sambandet mellan människa, natur och samhälle.

Dina arbetsuppgifter är att tillsammans i arbetslaget skapa bästa möjligheter för barns lärande. Som pedagog är du engagerad, nytänkande och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete.

Vi söker nu vikarie då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig. Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ och lärorik tid hos oss.

Vi söker dig som är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och ser det som en styrka att man är fler i ett arbetslag där man kompletterar varandras styrkor.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner Visa mindre